Guest

Ruszył nabór do czwartej edycji Cisco Engineer Incubator

Podziel się:
  • Cisco Engineer Incubator to program wspierający rozwój absolwentów i studentów kierunków informatycznych i zwiększający ich szanse na rynku pracy;
  • W sumie od pierwszej edycji programu wzięło w nim udział ponad 150 osób;
  • Ponad połowa uczestników dotychczasowych trzech edycji programu znalazła zatrudnienie w Cisco Global Services Center w Krakowie.

Warszawa/Kraków, 2 czerwca 2016 r. – Program Engineer Incubator to wspólna inicjatywa Cisco Networking Academy i Cisco Global Services Center w Krakowie. Jej celem jest pomoc absolwentom i studentom ostatnich lat kierunków informatycznych i telekomunikacyjnych w rozwijaniu umiejętności z obszaru zaawansowanych technologii sieciowych, jak również nabywaniu tzw. kompetencji miękkich, co ułatwi im ubieganie się o pracę w najlepszych technologicznych firmach świata. Ponad połowa uczestników dotychczasowych trzech edycji programu znalazła zatrudnienie w Cisco Global Services Center w Krakowie.

„Z roku na roku program Engineer Incubator cieszy się coraz większym zainteresowaniem studentów i absolwentów. W pierwszej edycji, zakończonej 3 lata temu, wzięło udział 40 osób z Polski i Słowacji, w ubiegłym roku było to już niemal 70 osób z kilku europejskich krajów. Planujemy, że w roku akademickim 2016/2017, w czwartej edycji Programu Engineer Incubator, udział weźmie 100 osób”, powiedziała Anna Czacharowska, CSR Program Manager, Cisco. „Z roku na rok rekrutację rozszerzamy o kolejne europejskie kraje. W tym roku nabór do inkubatora prowadzimy w 12 państwach: Polsce, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i we Włoszech”.

W ramach programu Cisco Engineer Incubator uczestnicy będą brali udział w:

  • zaawansowanych warsztatach technologicznych (całodniowe spotkanie raz w miesiącu prowadzone przez inżynierów z Cisco Global Services Center w Krakowie; dla studentów spoza Polski możliwy jest udział zdalny z lokalnego biura Cisco za pośrednictwem technologii TelePresence);
  • cotygodniowych webinariach on-line, uzupełniających warsztaty technologiczne;
  • kursach CCNP, zakończonych egzaminem certyfikacyjnym (dostępnych w lokalnej akademii Cisco lub zdalnie);
  • kursach z tzw. umiejętności miękkich, dostępnych on-line i osobiście (obejmujących zagadnienia komunikacji i kontaktu z klientem oraz zawierających wskazówki dotyczące procesu rekrutacji).

Dodatkową korzyścią dla uczestników jest profesjonalny proces oceny ich umiejętności i gotowości do podjęcia pracy oraz spersonalizowana informacja zwrotna udzielana przez dedykowanych mentorów z Cisco.

Czwarta edycja program Cisco Engineer Incubator rozpocznie się w listopadzie i potrwa do kwietnia 2017 roku. Nabór do niej trwa do końca września. W październiku zostaną wyłonieni jej uczestnicy, którzy spełniają kryteria naboru (wiedza i umiejętności na poziomie CCNA, komunikatywna znajomość języka angielskiego, ukończenie studiów w roku 2017) i pozytywnie przejdą przez proces mini-assessment center, obejmujący rozmowę kwalifikacyjną, prezentację i zadanie grupowe. Cały proces trwa około 3-4 godzin i odbywa się w lokalnych biurach Cisco za pośrednictwem technologii TelePresence.

Z kolei po zakończeniu programu w marcu 2017 r. uczestnicy przejdą przez finałowe assessment center. Uczestnicy, którzy pozytywnie przejdą ten etap, otrzymają propozycję pracy w Cisco Globale Services Center w Krakowie lub w Cisco TAC (Technical Assistance Center) w Brukseli.

Trwającemu naborowi do Cisco Engineer Incubator towarzyszy cykl spotkań Cisco Student Day Roadshow. Wydarzenia te są adresowane do studentów zainteresowanych technologiami sieciowymi, rozpoczęciem lub kontynuowaniem edukacji w tym zakresie oraz rozwijaniem kariery zawodowej w branży IT. Będą też doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej o programie Cisco Engineer Incubator, o firmie Cisco, technologiach przyszłości oraz o możliwościach rozwoju oferowanych absolwentom w krakowskim centrum Cisco. Więcej informacji, w tym formularz aplikacyjny, znajduje się na stronie: cs.co/Incubator16.


O Cisco:

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii budujących światowy Internet. Łączymy ludzi, procesy, dane i przedmioty, umożliwiając tworzenie innowacji pozytywnie wpływających na biznes i społeczeństwo.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc