Guest

Cisco prezentuje nową architekturę Cisco Digital Network Architecture, która przyspieszy procesy cyfryzacji biznesu

Podziel się:

Otwarta, skalowalna i sterowana programowo architektura pozwoli na szybsze wdrażanie innowacji, redukcję kosztów, zmniejszenie złożoności systemów IT i poziomu ryzyka.

WARSZAWA, 7 marca 2016 r. Według IDC, cyfryzacja biznesu to obecnie trend obejmujący firmy działające niemal we wszystkich branżach gospodarki. Do 2019 roku może on przynieść korzyści rzędu 2,1 biliona dolarów (IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide).

Cyfryzacja biznesu wymaga cyfryzacji systemu sieciowego, który powinien zapewniać coś więcej niż tylko samą łączność. Sieci nowej generacji będą umożliwiać szybkie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, udostępniać bieżące informacje o działaniu systemu IT oraz oferować klientom nowe funkcje i doświadczenia. Jednocześnie pozwolą na zmniejszenie kosztów i stopnia skomplikowania systemu dzięki wykorzystaniu bezpiecznych, zaprojektowanych od podstaw mechanizmów automatyzacji i nowych funkcji instrumentacji infrastruktury.

W czasie gdy firmy i korporacje zastanawiały się, jak zaplanować procesy cyfryzacji, nastapił ogromny rozwój nowych innowacyjnych rozwiązań. Pojawiły się sterowane programowo sieci SDN (Software Defined Networking), wirtualizacja funkcji sieciowych NfV (Network function Virtualization), programowanie zapewniające abstrakcję od poziomu modeli (model-driven programming), sieci nakładkowe (overlay networks), otwarte biblioteki API, oprogramowanie do zarządzania, instrumentacji oraz analityki w systemach chmurowych i inne.

Co ważne, wymienione innowacje dają możliwość zwiększenia operacyjnej efektywności działania systemu oraz wdrażania nowych cyfrowych aplikacji. Popularyzacja tych rozwiązań jest jednak stosunkowo wolna, co wynika głównie z problemów z jednoczesnym przyswojeniem i wdrożeniem aż tak wielu nowych technologii.

Rynek potrzebuje rozwiązań, które integrowałoby zestaw najważniejszych innowacji w oprogramowaniu sieciowym – wirtualizacji, automatyzacji, analityki, mechanizmów zarządzania usługami chmurowymi oraz otwartej, szerokiej możliwości programowania funkcji sieciowych – w jednej architekturze oferujacej zintegrowany i łatwy do wykorzystania zestaw funkcji.

Dlatego też Cisco zaprezentowało Cisco Digital Network Architecture , nową, otwartą, programową architekturę sieci przeznaczoną dla firm planujących cyfryzację biznesu.

Cisco DNA uzupełnia zestaw wiodących na rynku rozwiązań dla centrów danych opartych na Cisco ACI (Application Centric Infrastructure), rozszerzając możliwości programowego sterowania i realizacji firmowej strategii oraz polityki na cały system sieciowy: centralę i zdalne oddziały, połączenia przewodowe i bezprzewodowe, rdzeń systemu i urządzenia końcowe.

Cisco DNA jest oferowane w ramach rodziny oprogramowania Cisco ONE™, która pozwala na wykorzystanie elastycznego, zapewniającego ochronę dotychczasowych inwestycji, uproszczonego modelu licencjonowania.

Architektura Cisco DNA została zbudowana w oparciu o pięć głównych zasad:

 1. Należy zwirtualizować wszystkie elementy systemu by dać organizacji swobodę wyboru i uruchamiania dowolnych usług w każdym miejscu, niezależnie od wykorzystywanej platformy – fizycznej lub wirtualnej, firmowego centrum danych lub systemu działającego w chmurze.
 2. System powinien umożliwiać automatyzację aby sieci i usługi można było łatwo uruchamiać, zarządzać nimi i utrzymywać w działaniu – jest to fundamentalna zmiana podejścia do zarządzania sieciami.
 3. Wszechobecne mechanizmy analityczne mają zapewnić możliwość bieżącego monitorowania działania sieci, infrastruktury IT i biznesu – odpowiednich informacji dla systemu analitycznego może dostarczyć tylko sieć.
 4. Zarządzanie usługami przy pomocy narzędzi działających w chmurze pozwala na ujednolicenie polityki i konfiguracji urządzeń w obrębie całej sieci – umożliwia to skorzystanie z elastyczności oferowanej przez chmurę przy zapewnieniu poziomu bezpieczeństwa i kontroli systemu, które oferują firmowe centra danych.
 5. Rozwiązanie jest otwarte, skalowalne i programowalne w każdej warstwie systemu dzięki integracji technologii opracowanych przez Cisco i innych niezależnych producentów, udostępnienie otwartych bibliotek API oraz platformy dla deweloperów, które stanowią wsparcie dla rozwoju bogatego ekosystemu aplikacji sieciowych.

Cisco DNA – najważniejsze nowości

Cisco udostępnia nowe możliwości automatyzacji, wirtualizacji i zarządzania w chmurze, wspierające architekturę Cisco DNA:

 • Automatyzacja Cisco DNA: platforma APIC-Enterprise Module (APIC EM)
  • APIC-EM Platform : nowa, dostępna publicznie, wersja korporacyjnego kontrolera sieci Cisco. Jedna instancja umożliwia monitorowanie do 4000 urządzeń pracujących w sieci, co spełnia wymagania na skalowalność i elastyczność systemu stawiane obecnie przez największych klientów Cisco. APIC-EM oferuje też najszerszy na rynku zestaw usług sieciowych i wsparcia dla różnych urządzeń. Platforma wspiera usługi automatyzacji, w tym ich najnowsze, dzisiaj ogłoszone wersje, których opis można znaleźć poniżej.
  • Cisco Plug and Play: oprogramowanie do automatyzacji, które eliminuje konieczność stopniowego konfigurowania systemu w centrali i jego niezależnej rekonfiguracji w odległych odziałach firmy, a typowy koszt takich operacji to około 200-2000 USD/urządzenie. Agent Plug and Play jest instalowany w przełącznikach lub routerach Cisco i komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem sieci co pozwala na skrócenie czasu wdrażania systemu z nawet 4 tygodni do kilku dni, a jednocześnie zmniejszenie o 79% początkowych kosztów wdrożenia w porównaniu do metod tradycyjnych.
  • Easy QoS (Quality of Service): usługa pozwala na dynamiczną rekonfigurację parametrów całej sieci w celu zapewnienia jakości usług i dostępności aplikacji zgodnie ze zdefiniowaną polityką. Korzystające z usługi EasyQoS działy IT mogą zagwarantować, że określone aplikacje mają przydzielony odpowiedni priorytet i zapewniają wymagany komfort ich użytkownikom.
 • Cisco IWAN (Intelligent WAN): usługa pozwalająca na automatyzację procesów wdrażania i zarządzania sieciami rozległymi WAN. Umożliwia elastyczne wdrażanie systemu WAN oraz szybką konfigurację i uruchomienie pełnego zakresu usług w zdalnych oddziałach firmy, za pomocą zaledwie 10 kliknięć w konsoli administratora. IWAN eliminuje konieczność konfiguracji zaawansowanych funkcji sieciowych oraz automatycznie zapewnia zgodność parametrów z zasadami najlepszych praktyk Cisco dotyczących odpowiedniego określania priorytetów dla aplikacji, wyboru ścieżki transmisji oraz wykorzystania kolejek i buforów, co korzystnie wpływa na płynność, wygodę i efektywność korzystania z systemu.
 • Wirtualizacja w Cisco DNA: Evolved IOS-XE oraz Enterprise NFV
  • Evolved Cisco IOS XE to sieciowy system operacyjny zoptymalizowany pod kątem możliwości programowania jego funkcji, automatyzacji sterowanej przez kontroler sieci oraz łatwości serwisowania. Do nowego systemu dołączone są otwarte biblioteki API, które ułatwiają tworzenie aplikacji przez niezależnych deweloperów, programowe sterowanie systemem, hostowanie aplikacji i ich uruchamianie w urządzeniach końcowych, a także wirtualizację niezależną od fizycznej warstwy infrastruktury. Obecnie Evolved Cisco IOS XE może być instalowany w urządzeniach Cisco Catalyst 3850/3650, ASR 1000 oraz ISR 4000, ale zakres jego zastosowań będzie rozszerzany na kolejne produkty z rodziny Enterprise Network.
  • W skład Evolved Cisco IOS XE wchodzi oprogramowanie Enterprise Network function Virtualization (Enterprise NfV), które pozwala na odzielenie warstwy programowej od sprzętowej, co daje swobodę uruchamiania dowolnej funkcji lub usługi w każdym miejscu systemu. Zawiera ono pełny stos oprogramowania – do wirtualizacji infrastruktury, zestaw zwirtualizowanych funkcji sieciowych VNF (routing, firewall, mechanizmy optymalizacji WAN), a także kontroler WLAN oraz usługi instrumentacji umożliwiające wirtualizację systemów w odległych oddziałach firmy. Rozwiązanie istotnie upraszcza pracę firmowych działów IT, które mogą zdalnie uruchamiać nowe usługi w innych oddziałach przedsiębiorstwa oraz mają możliwość elastycznego wyboru platformy serwerowej x86 oferowanej przez Cisco lub innych producentów.
 • Cisco DNA Cloud Service Management: CMX Cloud
  • CMX Cloud umożliwia wymianę informacji biznesowych oraz spersonalizowany kontakt z pracownikami w oparciu o dane dotyczące aktualnego miejsca ich pobytu i bieżącej dostępności dostarczane przez bezprzewodową infrastrukturę Cisco zainstalowaną w firmie. Wykorzystując CMX Cloud można łatwo skonfigurować system Wi-Fi lub uzyskać zagregowane informacje o zachowaniach klientów.

„Cyfrowa sieć to podstawowa platforma do budowania cyfrowego biznesu. Cisco DNA pozwala na zbudowanie takiej platformy, łącząc funkcje wirtualizacji, automatyzacji, analityki, chmury i możliwości programowania funkcji systemu. Skrót nazwy Cisco Digital Network Architecture – Cisco DNA – nie został użyty przypadkowo. Fundamentalnie zmieniamy bowiem Cisco DNA technologii sieciowych” – powiedział Rob Soderbery, SVP for Enterprise Products and Solutions, Cisco.


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc