Guest

Expo 2015 w Mediolanie - Smart City w praktyce

Podziel się:

Warszawa, 24 września 2015 r. - Przez 4 miesiące światową wystawę Expo 2015 w Mediolanie odwiedziło ponad 10 milionów gości. Trwająca od 1 maja do 31 października wystawa jest pierwszym w historii światowym Expo połączonym inteligentną infrastrukturą sieciową. Główną ideą była budowa na terenie Expo modelowego Smart City – przyjaznej przestrzeni, w której technologia służy sprawnej komunikacji i wymianie doświadczeń w ramach otwartej społeczności wystawców i gości.

Cisco, oficjalny partner technologiczny wydarzenia (IP Networks & Solutions Partner), pomogło w opracowaniu planu i dostarczyło kluczowe technologie, umożliwiające przekształcenie terenu wystawowego w inteligentne miasto przyszłości. Teren wystawy o powierzchni 1 km2, wraz z działającymi w jego obrębie systemami świadczenia usług, obejmującymi m.in. bezpieczeństwo, energię, oświetlenie czy płatności, połączony był innowacyjną infrastrukturą sieciową, zbudowaną przez Cisco i Telecom Italia.

Rozwiązania Cisco na Expo 2015

Teren Expo 2015 jest „miastem w mieście”, które w godzinach szczytu musi obsłużyć 200 tys. osób. Aby zapewnić organizatorom, wystawcom i zwiedzającym pełną łączność sieciową, Cisco zbudowało bezpieczną, niezawodną i wydajną sieć, opartą na infrastrukturze światłowodowej z rozmieszczonymi co 50 metrów portami uplink 10 Gb/s.

Teren wystawy pokryto infrastrukturą Wi-Fi, składającą się z około 2,7 tys. punktów dostępowych, instalowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków wystawowych. To jedna z największych sieci Wi-Fi tego typu, która ponadto zintegrowana jest z publiczną siecią Wi-Fi w Mediolanie, zapewniając dostęp do usług zarówno mieszkańcom miasta, jak i gościom wystawy.

Rozwiązania Cisco są również wykorzystywane do interaktywnego zarządzania aplikacjami i treściami wideo, dostępnymi na 120 ekranach rozmieszczonych na terenie Expo, w tym na 20 dużych e-ścianach. Cisco wykorzystało do tego technologie testowane i wypróbowane wcześniej w takich lokalizacjach jak stadiony czy hale widowiskowe, co pozwoliło na skuteczne planowanie i zarządzanie emisją treści.

Dodatkowo, oprócz około 1,2 tys. telefonów IP (przewodowych i bezprzewodowych) zainstalowanych w biurach i pawilonach Expo 2015, Cisco dostarczyło organizatorom rozwiązania ułatwiające komunikację i współpracę: od komunikatora Cisco Jabber, przez aplikację do konferencji webowych Cisco WebEx, po 100 systemów TelePresence, które dzięki wykorzystaniu technologii transmisji audio i wideo wysokiej jakości, oferują korzystającym z niego rozmówcom znajdującym się w różnych lokalizacjach wrażenie zbliżone do bezpośredniego spotkania.

Bezpieczeństwo i efektywność

Opisane wcześniej rozwiązania i usługi są chronione przez infrastrukturę bezpieczeństwa, którą Cisco wdrożyło korzystając z narzędzi nowej generacji, zaprojektowanych dla ochrony środowisk chmurowych i mobilnych. Stworzona w ten sposób platforma łączy w sobie ochronę przed cyberzagrożeniami oraz zarządzanie polityką bezpieczeństwa i dostępem do wszystkich zasobów sieci. Infrastruktura ta może ponadto wspierać rozwiązania bezpieczeństwa wdrożone przez innych partnerów wystawy, np. związane z zarządzaniem dostępem fizycznym czy monitoringiem wideo.

Projektując rozwiązania na Expo, dużo uwagi poświęco wydajności energetycznej. Wszystkie elementy podłączone do sieci mogą być monitorowane dzięki wykorzystaniu technologii EnergyWise od Cisco, która kontroluje zużycie energii i wyłącza te urządzenia, które nie są akurat używane. Infrastruktura sieciowa jest ponadto zintegrowana z systemami innych partnerów Expo, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie zużyciem i kontrola dostaw energii, np. z wykorzystaniem systemów inteligentnego pomiaru, połączonych z siecią Wi-Fi Cisco.

Smart City - sprawdzony model współpracy

Teren wystawy Expo 2015 w Mediolanie to działający w praktyce model inteligentnego miasta, zaprojektowany i zbudowany dzięki współpracy wielu podmiotów, w tym różnych firm, których wyjątkowe rozwiązania i umiejętności udało się połączyć na drodze do wspólnego celu. Rozwiązania stworzone na potrzeby Expo 2015, wraz ze zdobytym doświadczeniem i wiedzą oraz nowymi modelami biznesowymi, zostaną wykorzystane przez władze Mediolanu. Planują one transformację w kierunku Smart City, dzięki wykorzystaniu tych systemów, które obecnie zapewniają efektywną komunikację na terenie Expo oraz między nim a pozostałą częścią miasta.

Sprawdzony w Mediolanie model działania, oparty na współpracy w ramach otwartego ekosystemu firm, jest również wykorzystywany w Polsce. Przykładem jest projekt Polskie Miasto Przyszłości (PMP), zainicjowany przez firmę Cisco Poland, która zaprosiła do udziału w nim partnerów ekosystemowych – liderów rynku w swoich branżach – oferujących komplementarne wobec siebie rozwiązania. Dzięki temu możliwa jest budowa kompleksowej architektury, obejmującej szeroki zakres systemów, współdziałających w kluczowych dla inteligentnego miasta obszarach, takich jak edukacja, kontakt z mieszkańcem, bezpieczeństwo, transport i komunikacja. Obecnie, oprócz Cisco, w project PMP zaangażowane są firmy: IBM, Philips Lighting, Samsung, Schneider Electric, Seventica, Swarco, VULCAN i Young Digital Planet.

Tworzona przez nie otwarta platforma rozwiązań jest innowacyjną i unikalną na rynku ofertą, skierowaną do kadry zarządzającej w polskich miastach (prezydenci, burmistrzowie, radni, dyrektorzy departamentów, prezesi spółek i zakładów miejskich, etc.), która pozwoli im realizować ideę inteligentnego miasta w wybranych, najbardziej wymagających tego obszarach, z uwzględnieniem aktualnych możliwości inwestycyjnych. Wszystko to sprawia, że Polskie Miasto Przyszłości jest projektem, dzięki któremu planowanie i realizacja rozwoju miasta jest dużo prostsze, a jednocześnie bardziej efektywne.

.:|:.:|:.

Fakty i liczby: Cisco na Expo 2015 w Mediolanie

Informacje ogólne

250 000 – tyle gości dziennie może wejść na teren Expo
1 km2 – powierzchnia terenu wystawowego
145 pawilonów krajowych
35 000 – średnia liczba użytkowników Wi-Fi dziennie
57 900 – liczba użytkowników Wi-Fi w szczytowych dniach
50 MB – średni dzienny transfer danych na jednego użytkownika

Sieć IP

80 km sieci szkieletowej IP (światłowód)
700 zewnętrznych punktów dostępowych Wi-Fi
2000 wewnętrznych punktów dostępowych Wi-Fi
1200 telefonów IP i końcowych urządzeń wideo
45 przełączników rdzeniowych
1100 przełączników dostępowych
100 węzłów IPS/Firewall
10 Gb/s uplink

Sieć energetyczna

1000 zewnętrznych punktów inteligentnego oświetlenia
100 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, każdy o mocy 23kW
25 km inteligentnej sieci elektroenergetycznej o mocy przesyłowej e60 MW

Bezpieczeństwo

2000 kamer monitoringu wewnętrznego
500 kamer monitoringu zewnętrznego
200 bramek wejściowych

.:|:.:|:.

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com. Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02