Guest

Zielone światło dla dziewcząt w naukach ścisłych i nowych technologiach

Podziel się:

Kraków, 21 września 2015 r. – Dzięki wsparciu Cisco oraz innych kluczowych sponsorów, 120 dziewcząt z krakowskich szkół uczestniczyło w całodniowym wydarzeniu poświęconym naukom ścisłym, technologii, inżynierii oraz matematyce, którego celem było zainspirowanie uczestniczek do podejmowania studiów oraz planowania ścieżek karier w tych dziedzinach. Wydarzenie zorganizowane przez greenlight for girls (g4g; zielone swiatło dla dziewcząt), międzynarodową organizację non-profit, odbyło się 12 września na AGH w Krakowie i było pierwszym w Polsce Dniem g4g.

Dzień g4g jest specjalnym wydarzeniem, które poprzez warsztaty i zajęcia praktyczne prowadzone przez wolontariuszy będących ekspertami i autorytetami w dziedzinie nauk ścicłych, technologii, inżynierii i matematyki (science, technology, engineering, maths – STEM) pokazuje, że nauka może być także dobrą zabawą. Dzień g4g to wydarzenie otwarte dla lokalnych społecznosci i adresowane do dziewczęt w wieku od 11 do 15 lat.

120 dziewcząt zebranych w Krakowie podczas Dnia g4g wzięło udział w warsztatach praktycznych przygotowanych i przeprowadzonych przez sponsorów wydarzenia. Dzięki Cisco dziewczęta miały możliwość zagrania w grę „Jestem routerem” oraz sprawdzenia jak działa Internet. Fascynujący świat robotów i robotyki został przedstawiony przez Akamai oraz Robotowo. Warsztaty programowania były możliwe dzięki Microsoft oraz GirlsCodeFun. Natomiast gospodarze wydarzenia z AGH przygotowali eksperymenty chemiczne.

Od momentu powstania w 2010 roku, projekt greenlight for girls objął swoim zasięgiem ponad 10 tys. dziewcząt na całym świecie, angażując ponad 1300 wolontariuszy i organizując ponad 60 wydarzeń w Europie, Afryce, Azji i obu Amerykach, niestannie pobudzając w dziewczętach pasję do nauk ścisłych. Teraz, dzięki współpracy z firmą Cisco, Dzień g4g z sukcesem odbył się również w Polsce.

„120 wejściówek na nasze krakowskie wydarzenie rozeszło się w ciągu 2 godzin. Opinie uczestniczek i ich rodziców jednoznacznie wskazują, że udało nam się zrealizować naszą misję – poprzez zabawę,  warsztaty i kontakt z profesjonalistami zainteresować dziewczęta tematyką STEM. Dodatkowo, ilość sponsorów i wolontariuszy, będących częścią tego ekscytującego wydarzenia i pracujacych wspólnie przy jego realizacji, również świadczy o tym, że Dzień g4g w Krakowie był wielkim sukcesem. Wszystkie zaangażowane w niego osoby, firmy i instytucje mają nadzieję na uczynienie tego wydarzenia cyklicznym”, powiedziała Aurelia Takacs, Doradca Zarządu g4g oraz przedstawiciel Cisco w krakowskim projekcie Dnia g4g.

“Branża IT rozwija się bardzo dynamicznie, co jest oczywiście bardzo pozytywne, jednak skutkuje brakiem specjalistów w dziedzinach STEM zdolnych zajmować nowe stanowiska tworzone wraz z rozwojem IT. Jednocześnie obserwujemy, że w porównaniu do innych branż, odsetek kobiet zatrudnionych w IT jest stosunkowo niski. Przez lata firma Cisco angażowała się w wiele inicjatyw mających na celu wypełnienie tej luki. Greenlight for girls jest jedną z takich inicjatyw i jesteśmy dumni z możliwości bycia partnerem pierwszego w historii Dnia g4g w Polsce”, powiedział Norm DePeau, wiceprezes Cisco Global Services Delivery i dyrektor Cisco Global Services Center w Krakowie.

O greenlight for girls (zielone światło dla dziewcząt):

Greelinght for girls jest organizacją międzynarodową powołaną do inspirowania dziewcząt różnego pochodzenia i w każdym wieku do rozwoju w dziedzinach STEM poprzez wprowadzanie ich do świata nauki w zabawny i ekscytujący sposób. Założona w Brukseli organizacja bardzo rozrosła się od swoich początków w 2010 roku, docierając do ponad 10 tys. dziewcząt na 5 kontynentach i angażując ponad 1300 wolontariuszy. Zarząd greenlight for girls jest zaangażowaną grupą naukowych i technologicznych profesjonalistów, ekspertów w zakresie równości płci i międzynarodowych edukatorów z Europy, Ameryki Północnej, Indii i Afryki. Partnerzy greenlight for girls są osobami i organizacjami dzielącymi ogólną wizję wprowadzania pozytywnych zmian w przyszłosci naszych dzieci i społeczeństw.

.:|:.:|:.

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com. Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02

Pozwól nam pomóc