Guest

Nadchodzi druga fala zastosowań systemów chmurowych

53% firm spodziewa się, że korzystanie z rozwiązań chmurowych wpłynie na wzrost ich przychodów w perspektywie dwóch najbliższych lat, zaś 44% firm już używa lub planuje wdrożenie chmury prywatnej. To główne wnioski z nowego badania IDC sponsorowanego przez Cisco.

Cisco wprowadza narzędzia umożliwiające firmom ocenę tego, jak wdrożenie rozwiązań chmurowych może pomóc w zwiększeniu przychodów i obniżeniu kosztów.

Podziel się:

Warszawa, 8 września 2015 r. – Cisco opublikowało wyniki globalnego badania, z którego wynika, że zastosowania systemów chmurowych weszły w drugą faze: firmy decydujące się na ich wykorzystanie przestały koncentrować się jedynie na efektywności i redukcji kosztów, a zaczynają traktować platformy chmurowe jako systemy umożliwiające wzrost biznesu poprzez wprowadzanie nowych, innowacyjnych i przełomowych rozwiązań.

Z badania wynika, że 53% ankietowanych firm spodziewa się, iż wdrożenie rozwiązań chmurowych zwiększy ich przychody w perspektywie dwóch najbliższych lat. Jednocześnie dla wielu firm może się to okazać problemem, bo zaledwie 1% z nich ma zoptymalizowaną strategię wdrażania chmur, a 32% nie ma opracowanej żadnej strategii.

Sponsorowany przez Cisco a opracowany przez IDC (International Data Corporation) raport„Nie pozostań w tyle: korzyści biznesowe z większej adopcji rozwiązań chmurowych” ( Don’t Get Left Behind: The Business Benefits of Achieving Greater Cloud Adoption) opiera się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów odpowiedzialnych za decyzje IT w 3400 firmach z 17 krajów. Badaniem objęto firmy, które już odniosły sukcesy we wdrażaniu prywatnych, publicznych lub hybrydowych chmur we własnych środowiskach IT.

Zaawansowane rozwiązania chmurowe: korzyści dla organizacji

IDC określa w raporcie 5 poziomów dojrzałości w wykorzystywaniu chmur: od najniższego poziomu ad hoc do najwyższego – zoptymalizowanego. Badanie wskazuje, że organizacje, przechodząc od najniższego do najwyższego poziomu dojrzałości, uzyskują wyraźny wzrost korzyści biznesowych, w tym:

  • wzrost przychodów na poziomie 10,4%;
  • redukcję kosztów IT o 77%;
  • skrócenie czasu wprowadzania nowych usług i aplikacji o 99%;
  • zwiększenie możliwości działu IT dotyczących zapewnienia zgodności poziomu dostępności usług z umowami SLA o 72%;
  • dwukrotne zwiększenie wydajności działu IT we wdrażaniu nowych innowacyjnych projektów.

W raporcie przedstawiono również dane dotyczące zysków, jakie osiągają firmy wykorzystujące rozwiązania chmurowe w najbardziej dojrzały sposób (określenie „dojrzałe” odnosi się do firm, które są na jednym z 3 najwyższych poziomów dojrzałości w wykorzystaniu chmury, zdefiniowanych przez IDC).

Firmy te uzyskały dodatkowy wzrost przychodów wynoszący średnio 1,6 mln USD na jedną aplikację uruchomioną w chmurze prywatnej lub publicznej, przy jednoczesnej redukcji kosztów na jedną aplikacją chmurową o 1,2 mln USD. Wzrost przychodów był w największym stopniu związany ze sprzedażą nowych produktów i usług, zwiększeniem liczby klientów lub wejściem firm na nowe rynki.

Zdaniem menedżerów tych firm, wzrost przychodów wynikał z wdrażania innowacyjnych rozwiązań, co było możliwe dzięki zwolnieniu działów IT z tradycyjnego zaangażowania w utrzymanie systemu na rzecz realizacji nowych, strategicznych rozwiązań. Natomiast redukcja kosztów operacyjnych wynikła z tego, że rozwiązania chmurowe umożliwiły działanie aplikacji biznesowych w środowisku lepiej skalowalnej, niezawodnej i bardziej wydajnej platformy chmurowej.

Wśród najważniejszych zalet chmury wymieniane są m.in.: większa zwinność (agility) systemu, zwiększona produktywność pracowników, zmniejszenie ryzyka, oszczędności dotyczące niezbędnych inwestycji w infrastrukturę oraz zyski związane z wykorzystaniem rozwiązań open source.

Udział wdrożeń dojrzałych systemów w różnych krajach

Wśród państw objętych badaniem, największy procent firm, które znajdują się na jednym z 3 najwyższych poziomów dojrzałości strategii chmurowych, występuje w USA, a najmniejszy w Japonii.

34% - USA
27% - Wielka Brytania
22% - Francja
21% - Niemcy
19% - Australia
19% - Kanada
18% - Korea
17% - Holandia
9% - Japonia

W zestawieniu tym nie wymieniono chińskich firm, które uzyskały najlepszy wynik (55%), ale ankietowane w Chinach przedsiębiorstwa były średnio znacznie większe od przeciętnej w pozostałych krajach.

Poziom zastosowania chmury w podziale na branże

Na pierwszym miejscu pod względem liczby wdrożeń dojrzałych chmur znalazła się branża wytwórcza (33% ankietowanych firm wdrożyła takie chmury). Kolejne miejsca zajęły firmy IT (30%), sektor finansowy (29%) i służba zdrowia (28%).

Najniższe udziały odnotowano w sektorze administracji/edukcji (po 22%) oraz firmach zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym (20%).

Natomiast największy wpływ wdrożenia dojrzałych chmur na poprawę wskaźników efektywności KPI (Key Performance Indicator) występuje w firmach świadczących profesjonalne usługi, w branży technologicznej, trasportowej, komunikacyjnej oraz w sektorze utilities.

Cisco Business Cloud Advisor: raporty, narzędzia i warsztaty

Cisco ułatwia praktyczne wykorzystanie prezentowanych w badaniu wniosków, oferując specjalizowane wersje raportów dopasowane do branży i wymagań indywidualnych klientów w ramach inicjatywy Cisco® Business Cloud Advisor. Są one dostępne w dwóch wersjach:

· prostego narzędzia wykorzystującego ankietę wypełnianą przez klienta do stworzenia spersonalizowanego raportu;

· warsztatów pozwalających na bardziej dokładną analizę i zdefiniowanie optymalnego dla danej firmy rozwiązania.

W pierwszym przypadku, użytkownik wypełnia ankietę, na podstawie której tworzony jest tzw. Adoption Report. Prezentuje on poziom dojrzałości stosowanych w firmie rozwiązań chmurowych oraz stopień związanych z nim korzyści biznesowych w porównaniu do innych przedsiębiorstw podzielonych według branż, wielkości i geografii. Szczegółowe informacje o jego funkcjonowaniu są dostępne pod adresem www.cisco.com/go/bca .

Warsztaty umożliwiają znacznie głębszą analizę i dostarczenie firmie dokładnego raportu przygotowanego przez specjalistów z Cisco lub działów sprzedaży kwalifikowanych partnerów firmy. Warszaty trwają pół dnia i ułatwiają klientom zmierzenie wpływu wdrożenia chmury na biznes przy uwzględnieniu szerokiego zestawu wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators). W efekcie klienci otrzymują obiektywne, niezależne od producenta lub usługodawcy rekomendacje dotyczące możliwości optymalizacji chmury przy wykorzystaniu różnych rozwiązań, w tym również systemu Intercloud.

Narzędzie i warsztaty dostępne w ramach Cisco® Business Cloud Advisor wykorzystują wyniki obiektywnego, bezstronnego badania przeprowadzonego przez IDC i są obecnie wprowadzane w skali globalnej.

Wypowiedzi:

Nick Earle, Wiceprezes ds. Sprzedaży, Global Cloud and Managed Services Sales, Cisco

„Gdy rozmawiamy z klientami zainteresowanymi drugą falą wdrożeń chmurowych, koncentrują oni swoją uwagę na chmurach prywatnych i hybrydowych. Są przekonani, że chmury te oferują bezpieczeństwo, wydajność, możliwość kontroli kosztów i ochrony danych, czego firmy poszukują. To spostrzeżenie wpłynęło na naszą strategię i dlatego opracowaliśmy zestaw rozwiązań do budowy infrastruktury chmur prywatnych, hybrydowych oraz systemów usługowych as-a-service. Znalazło ono także obiektywne potwierdzenie w nowym badaniu IDC, z którego wynika, że 44% firm już korzysta lub ma plany wdrożenia chmury prywatnej, a 64% rozważa zastosowanie chmury hybrydowej”.

Robert Mahowald, Wiceprezes SaaS & Cloud Services, IDC

„Z wielu badań przeprowadzonych przez IDC wynika, że firmy, które wdrożyły zaawansowane systemy chmurowe mają wyższe przychody, niższe koszty, lepszą alokację strategicznych zasobów IT, są bardziej elastyczne i oferują bardziej wydajne usługi. A wraz z rozszerzaniem zastosowań chmury rosną też zyski wynikające z wymienionych elementów. Jednak większość przedsiębiorstw jest dopiero na początku tej drogi i musi skupić swoją uwagę na rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy o najlepszych praktykach. Cisco Business Cloud Advisor umożliwia firmom ocenę stopnia ich dojrzałości w budowaniu efektywnej chmury hybrydowej oraz ułatwia przejście na kolejny, wyższy poziom wykorzystania jej możliwości, co prowadzi do poprawienia wyników biznesowych”.

Dodatkowych źródła informacji:

O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com. Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt: Łukasz Dąbrowski | MANEJO Public Relations | e-mail: lukasz@manejo.pl | tel.: 795 03 12 02