Guest

Cisco prognozuje 10-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych w ciągu najbliższych pięciu lat

W Polsce do roku 2019 ruch w sieciach mobilnych wzrośnie jeszcze bardziej, bo aż 13-krotnie, wynika z badania Cisco Visual Networking Index (VNI) Mobile Forecast.

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Warszawa, 26 lutego 2015 r. – Firma Cisco ogłosiła wyniki najnowszego badania Cisco Visual Networking Index Mobile Forecast 2014-2019, w którym prognozuje 10-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych w ciągu najbliższych pięciu lat: z 30 eksabajtów w roku 2014 do 292 eksabajtów w roku 2019. Dla porównania, 292 eksabajty to:

 • 292 razy więcej niż cały ruch w sieciach IP (stacjonarnych i mobilnych) w 2000 roku;
 • ilość danych równa 65 bilionom zdjęć zamieszczonych np. na Instagramie, co w przeliczeniu na każdego mieszkańca globu daje 23 zdjęcia zamieszczane codziennie przez cały rok;
 • ilość danych równa 6 bilionom filmów wideo zamieszczonych np. w serwisie YouTube, co w przeliczeniu na każdego mieszkańca globu daje ponad 2 filmy zamieszczane codziennie przez cały rok.

Według Cisco głównymi czynnikami wpływającymi na tak znaczny wzrost ruchu mobilnego są rosnąca popularność i coraz większe możliwości smartfonów i tabletów, renesans laptopów (w tym rozwiązań 2w1, łączących funkcje laptopa i tabletu) oraz wzrost znaczenia połączeń i aplikacji M2M (machine-to-machine) przy jednoczesnym upowszechnianiu dostępu do coraz szybszych sieci komórkowych.

W roku 2014, 88 proc. globalnego ruchu w sieciach mobilnych stanowił ruch generowany przez tzw. „połączenia inteligentne” (smart connections), a więc takie, które obejmują urządzenia mobilne, oferujące zaawansowane możliwości multimedialne, wysoką moc obliczeniową i wydajność oraz łączność w standardzie 3G lub wyższym. W roku 2019 „inteligentny ruch” (smart traffic) stanowił będzie 97 proc. ogólnego ruchu w sieciach mobilnych.

W perspektywie globalnej, w roku 2017 sieci 3G wyprzedzą sieci 2G w kategorii najczęściej używanej technologii łączności komórkowej. W Europie Zachodniej zmiana ta już nastąpiła, w Europie Środkowej i Wschodniej nastąpi w tym roku. W roku 2019 sieci 3G będą globalnie obsługiwać 44 proc. połączeń mobilnych, a sieci 4G – 26 procent. Jednocześnie ten drugi rodzaj połączeń odpowiadać będzie za 68 procent globalnego ruchu w sieciach mobilnych.

Cisco VNI Mobile Forecast – najważniejsze trendy w Polsce:

 • 13-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2014-2019. Wzrost ten będzie 3-krotnie szybszy niż prognozowany wzrost ruchu w stacjonarnych sieciach IP;
 • Ruch wideo w 2019 roku stanowić będzie 69 proc. ruchu w sieciach mobilnych (w porównaniu do 55% na koniec roku 2014);
 • Ruch 4G w 2019 roku stanowić będzie 45 proc. ruchu w sieciach mobilnych, rosnąc 88-krotnie w ciągu najbliższych 5 lat;
 • Ruch generowany przez połączenia M2M wzrośnie 37-krotnie i w roku 2019 stanowił będzie 5% całego ruchu w sieciach mobilnych;
 • Aplikacje chmurowe będą w roku 2019 generować 89 proc. ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 81 proc. w roku 2014.

Główne czynniki globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych:

Cisco przewiduje, że w latach 2014-2019 wzrost ruchu w sieciach mobilnych będzie trzy razy szybszy niż wzrost ruchu w sieciach stacjonarnych. Wzrost ten jest napędzany przez następujące trendy:

 • Coraz więcej użytkowników urządzeń mobilnych: w roku 2019 będzie na świecie 5,2 mld użytkowników urządzeń mobilnych (69 proc. populacji świata). W 2014 r. było ich 4,3 mld (59 proc. populacji świata).
 • Coraz więcej połączeń mobilnych: w roku 2019 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią wyniesie ok. 11,5 mld, z czego 8,3 mld będą stanowić urządzenia osobiste, a 3,2 mld połączenia M2M. W roku 2014 liczba wszystkich mobilnych urządzeń połączonych z siecią (osobistych i M2M) wynosiła 7,4 mld.
 • Coraz szybszy transfer danych w sieciach mobilnych: Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie niemal 2,5-krotnie: z 1,7 Mb/s w roku 2014 do 4 Mb/s w roku 2019.
 • Coraz więcej transmisji wideo: W roku 2019 ruch wideo będzie stanowił 72 proc. globalnego ruchu w sieciach mobilnych (wzrost z 55 proc. w roku 2014).

Wpływ połączeń M2M, w tym tzw. wearable devices, na wzrost ruchu w sieciach mobilnych:

Określenie M2M odnosi się do aplikacji, które umożliwiają maszynom, czujnikom i innym urządzeniom bezprzewodową komunikację bez ingerencji człowieka. Rozwiązania te są wykorzystywane  m.in. w nawigacji GPS czy inteligentnych licznikach, pomagają też np. w śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw. Do rozwiązań M2M zalicza się również tzw. „wearable devices”, czyli urządzenia elektroniczne noszone na ciele, takie jak inteligentne zegarki, okulary, opaski (np. monitorujące stan zdrowia i kondycję fizyczną), które mają możliwość łączenia się z siecią czy to bezpośrednio poprzez wbudowane łącza komórkowe, czy też za pośrednictwem innego urządzenia, np. smartfona, przez WiFi lub Bluetooth.

 • Liczba „wearable devices” wzrośnie globalnie 5-krotnie: ze 109 milionów w roku 2014 do 578 milionów w roku 2019;
 • Ruch mobilny generowany przez te urządzenia wzrośnie w tym czasie 18-krotnie, zaś jego największa część będzie przepływać przez smartfony;
 • Przykład: streaming z kamery GoPro za pośrednictwem sieci komórkowej generuje ruch wielkości 5MB na minutę.

Łączność 4G a wzrost ruchu w sieciach mobilnych:

Wielu światowych dostawców usług telekomunikacyjnych wdraża technologię 4G, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych i indywidualnych co do jakości usług bezprzewodowych. Na wielu wschodzących rynkach dostawcy usług budują nową infrastrukturę 4G. Z kolei na dojrzałych rynkach uzupełniają lub zastępują istniejącą infrastrukturę i rozwiązania 2G i 3G technologiami 4G.

 • W 2019 roku technologia 4G będzie obsługiwać 26 proc. wszystkich połączeń mobilnych;
 • W 2017 roku ruch 3G wyprzedzi ruch 2G w kategorii najczęściej używanej technologii komórkowej;
 • W 2019 roku technologia 4G będzie obsługiwać 68 proc. całkowitego ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 40 proc. w roku 2014;
 • W roku 2014 typowe połączenie 4G generowało ruch mobilny wielkości 2,2 GB miesięcznie, w roku 2019 będzie to 5,6 GB, a więc ponad 5 razy więcej niż w przypadku typowego połączenia innego niż 4G (1 GB/miesiąc).

Metodologia badania Cisco VNI Mobile Forecast:

Cisco VNI Mobile Forecast opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach mobilnych. Cisco uzupełnia następnie te wyniki o własne szacunki dotyczące wykorzystania aplikacji mobilnych, czasu połączeń oraz prędkości transmisji danych. Badanie Cisco VNI uwzględnia też inne, kluczowe czynniki, takie jak dostępna szybkość transmisji danych oraz moc obliczeniowa dostępnych urządzeń przenośnych. Szczegółowy opis metodologii badania zamieszczono w pełnej wersji raportu.

Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland:

„Badanie Cisco VNI Mobile Forecast pokazuje, że niesłabnąca popularność coraz lepszych urządzeń mobilnych, rosnące znaczenie połączeń M2M oraz powszechniejszy dostęp do szybszych sieci będą czynnikami, które w największym stopniu wpłyną na gwałtowny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w najbliższych latach. Stale rosnące znaczenie mobilności jest dla dostawców usług telekomunikacyjnych z jednej strony wyzwaniem, z drugiej wielką szansą na rozwijanie biznesu w oparciu o innowacyjne, różnicujące ich wobec konkurencji usługi mobilne, wykorzystujące potencjał Internetu Wszechrzeczy, łączącego ludzi, przedmioty, dane i procesy”.

Dodatkowe źródła informacji


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto w Krakowie Cisco Global Support Center, centrum wsparcia dla klientów i partnerów Cisco, które w lipcu 2013r. rozbudowano o kolejne biuro.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni – Akademii Cisco, w których uczy się ponad 30 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 100 tys. uczniów i studentów, zdobywając wiedzę i umiejętności z dziedziny najnowszych technologii sieciowych i zwiększając tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie:  http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com.

Blog: http://www.blog.cisco.pl

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769