Guest

Cisco Annual Security Report 2015

Najnowszy raport Cisco zwraca uwagę na coraz większą rozbieżność między cyberprzestępczą rzeczywistością a subiektywnym postrzeganiem przez firmy ich gotowości na współczesne zagrożenia

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Warszawa, 19 lutego 2015 r. – Cisco Annual Security Report 2015 prezentuje wyniki badań poziomu bezpieczeństwa firmowych systemów IT oraz najnowszych trendów w aktywności cyberprzestępców. W raporcie przedstawiono także główne wnioski z nowego, przeprowadzonego przez Cisco badania Security Capabilities Benchmark Study, w którym udział wzięli dyrektorzy ds. bezpieczeństwa (CISO – Chief Information Security Officers) z 1700 firm w 9 krajach1. Celem badania było sprawdzenie jak firmy postrzegają poziom swojego przygotowania do obrony przed potencjalnymi atakami.

Z wyników ankiety wynika w szczególności, że 75% CISO uważa wykorzystywane w ich firmie narzędzia bezpieczeństwa za „bardzo” lub „ekstremalnie” efektywne. Ale jednocześnie mniej niż 50% respondentów stosuje standardowe oprogramowanie do wykrywania i łatania luk lub błędów konfiguracyjnych, które ułatwia zapobieganie włamaniom. Podobny odsetek zapewnia, że w ich firmie wykorzystywane są najnowsze wersje aplikacji i systemów.

Kluczowe trendy zaprezentowane w raporcie:

Trendy związane z eksploitami webowymi: W wyniku szczegółowej analizy dostępnych logów rejestrujących zdarzenia związane z naruszeniami bezpieczeństwa w ciągu ostatniego roku, analitycy Cisco stwierdzili:

 • Duży, 34-procentowy spadek liczby eksploitów wykorzystujących luki w Javie, wynikający z ulepszeń bezpieczeństwa wprowadzonych ostatnio do tej technologii, które znacznie utrudniają ataki.
 • Znaczący, 228-procentowy wzrost liczby ataków na program korzystające z technologii Silverlight, choć w sumie mają one wciąż niewielki udział we ogólnej liczbie ataków.
 • Względnie stabilne pozostają liczby ataków wykorzystujących luki w oprogramowaniu Flash (spadek o 3%) oraz PDF (wzrost o 7%).

Zestawy eksploitów (Exploit Kits): W okresie od maja do listopada 2014 ich średnia liczba spadła o 88%. Ale mimo to, ilość poważnych, rejestrowanych naruszeń bezpieczeństwa z ich udziałem wciąż rośnie i to w alarmującym tempie.

Flash i JavaScript – nowa kombinacja: złośliwe kody Flash mogą obecnie wchodzić w interakcję ze skryptami JavaScript by ukryć szkodliwą aktywność, rozdzielając kod eksploita między dwa różne pliki: Flash i JavaScript. Takie maskowanie aktywności powoduje, że jej wykrycie i analiza są znacznie trudniejsze niż dotąd. Jest to potwierdzenie profesjonalizmu i wyrafinowania atakujących i rosnącej złożoności szkodliwych kodów.

Główne cele ataków:

 • Przemysł farmaceutyczny i chemiczny był w roku 2014 branżą największego ryzyka jeśli chodzi o prawdopodobieństwo zetknięcia ze szkodliwym oprogramowaniem. Pierwszą piątkę uzupełniały wówczas branża mediowa/wydawnicza, produkcyjna, transport i spedycja oraz lotnictwo.
 • W porównaniu do poprzedniego roku tylko lotnictwo oraz przemysł farmaceutyczny i chemiczny pozostały w pierwszej piątce tego rankingu, co oznacza, że cyberprzestępcy modyfikują cele i coraz częściej atakują frmy z innych niż dotąd segmentów rynku.

Phishing i spam:

 • W okresie styczeń-listopad 2014, liczba spamu wzrosła o 250%, ale jego całkowity wolumen jest wciąż znacznie niższy od rekordowych pułapów rejestrowanych kilka lat wcześniej.
 • Coraz większą popularność zdobywa technika wysyłania niewielkich porcji spamu przy wykorzystaniu dużej liczby różnych adresów IP (snowshoe spam), co utrudnia jego filtrowanie przez mechanizmy antyspamowe.
 • Spamerzy często kradną dane pozwalające na uzyskanie dostępu do wiarygodnych kont pocztowych, które następnie wykorzystują do ataku na kolejnych uzytkowników.
 • Techniką często wykorzystywaną do oszukania programów antyspamowych jest taka modyfikacja spamu, by wiadomości miały inną formę, choć ich podstawowa treść pozostaje ta sama. Niektóre z zarejestrowanych tego typu wiadomości miały nawet 95 różnych wersji.
 • o Najczęściej wykorzystywane podatności: Adobe i Internet Explorer. Luki w nich zawarte były najczęściej wykorzystywane do ataków. W sumie 19% zarejestrowanych ataków wykorzystywało podatności w oprogramowaniu Adobe, a 31% w IE.

Użytkownicy i administratorzy:

Wraz z rozwojem technologii bezpieczeństwa, bezpośrednie ataki stają się coraz mniej efektywne. Dlatego coraz częściej stosowaną metodą ominięcia mechanizmów zabezpieczających jest próba przekonania nieświadomego zagrożeń użytkownika by sam zainstalował malware, lub wykorzystanie sprzeczności między intencjami a praktycznymi działaniami administratorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu. Prawdopodobieństwo udanego ataku zwiększa też to, że wiele firm wciąż korzysta z przestarzałego oprogramowania zawierającego dobrze znane podatności.

Na przykład rok temu odkryto bardzo poważną lukę Heartbleed, pozwalająca na wkorzystanie OpenSSL do przeprowadzenia udanego ataku, a mimo to 56% użytkowanych obecnie wersji OpenSSL jest starsza niż 50 miesięcy, czyniąc je podatnymi na atak w wyniku niezaktualizowania.

Przeglądarki internetowe:

 • Internet Explorer jest przeglądarką najrzadziej aktualizowaną przez użytkowników. Tylko 10% webowych zapytań jest generowanych przez jej najnowszą wersję, a najczęściej wykorzystywana wersja IE jest o 31 miesięcy starsza od najnowszej.
 • Dla porównania, w wypadku Chrome 64% zapytań jest generowanych przez najnowszą wersję oprogramowania. Sugeruje to, iż mechanizm automatycznej aktualizacji wprowadzony do Chrome wydaje się działać efektywniej, zapewniając, że tak wielu użytkowników, jak to tylko możliwe, korzysta z najnowszej wersji tej przeglądarki.

Szkodliwe reklamy (malvertising): Cyberprzestępcy wykorzystują też znany ze sprzedaży legalnego oprogramowania model „freemium”, polegający na bezpłatnym udostępnianiu podstawowej wersji aplikacji i pobieraniu opłat tylko za dodatkowe, bardziej zaawansowane funkcje. W ich przypadku jest to skomplikowana wielo-poziomowa technika dystrybucji szkodliwego oprogramowania umożliwiająca okradanie wielu użytkowników, najczęściej na małe sumy, przy wykorzystaniu ich zainfekowanych przeglądarek.

Cały raport Cisco Annual Security Report można znaleźć pod adresem: www.cisco.com/go/asr2015

O raporcie

Cisco 2015 Annual Security Report zawiera analizę najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa opracowaną przez pracujących w Cisco ekspertów ds. bezpieczeństwa. Zaprezentowano w nim stan rozwoju technologii, kierunki ewolucji zagrożeń oraz kluczowe wnioski opisujące trendy w zakresie cyberbezpieczeństwa w 2015 roku. W raporcie przedstawiono również najważniejsze wyniki i wnioski z przeprowadzonej przez Cisco ankiety Security Capabilities Benchmark Study, która miała na celu zbadanie stanu bezpieczeństwa w firmach oraz subiektywnej oceny poziomu przygotowania do obrony przed potencjalnymi cyberatakami. Dodatkowo omówione zostały trendy geopolityczne, problemy związane z wymaganiami dotyczącymi lokalizacji centrów przechowujących dane, a także to, jak ważne jest potraktowanie tematów dotyczących bezpieczeństwa jako stałego elementu poruszanego podczas spotkań zarządów firm i ich najwyższego kierownictwa.

Gaweł Mikołajczyk, Architekt Rozwiązań Bezpieczeństwa, Cisco Systems Poland:
Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga mobilizacji wszystkich pracowników firmy: od jej prezesów po każdego szeregowego pracownika. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że problemem mogą być ataki DoS, ale obecnie trzeba pamiętać również o potencjalnej destrukcji ważnych zasobów danych. Dotychczas problemem mogła być kradzież adresów IP, a teraz trzeba myśleć o sytuacji, w której niedostępne staną się krytyczne usługi. Cyberprzestępcy stają się coraz bardziej profesjonalni, wykorzystują słabości firmowych systemów IT i ukrywają swoje ataki tak, że nie są one w łatwy sposób widoczne. Systemy zabezpieczeń muszą więc zapewnić ochronę przed szerokim spektrum zagrożeń, z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych i zbudowanych do tego rozwiązań, bowiem skala zagrożeń jest większa, niż kiedykolwiek wcześniej.

Dodatkowe źródła informacji

1 USA, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Indie, Chiny, Australia i Japonia


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769