Guest

Cisco wprowadza nowe usługi zarządzane z chmury oraz pakiety oprogramowania przeznaczone dla chmur, centrów danych i urządzeń końcowych

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Warszawa, 3 lutego 2015 r. – Fast IT to nowa koncepcja Cisco, która ma ułatwić klientom i partnerom firmy uproszczenie ich systemów IT. W efekcie możliwe ma być połączenie infrastuktury, platform i aplikacji w jeden zunifikowany system, co zmniejszy jego złożoność, przyspieszy wdrażanie nowych usług i zwiększy bezpieczeństwo. Na konferencji Cisco Live w Mediolanie firma ogłosiła nowości, które mają przyczynić się do realizacji tej koncepcji:

  • Rozszerzenie rozwiązania Cisco Meraki Cloud Managed IT o możliwość zarządzania całą infrastrukturą IT, a więc nie tylko sieciami WLAN, ale również przełącznikami, urządzeniami mobilnymi i rozwiązaniami bezpieczeństwa. Ponadto, możliwości zastosowania Cisco Meraki zostały rozszerzone poza dotychczasowy segment SMB dzięki wprowadzeniu nowych funkcji dopasowanych do wymagań dużych firm.
  • Wprowadzenie powszechnej dostępności Cisco ONE, kompleksowego pakietu oprogramowania umożliwiającego automatyzację IT, korzystanie z nowych innowacyjnych aplikacji oraz otwartych bibliotek API, ułatwiających opracowywanie aplikacji przez niezależnych deweloperów. Jednym z ważnych elementów tego pakietu jest Cisco ONE Enterprise Cloud, nowe oprogramowanie do budowy i zarządzania chmurami hybrydowymi, które łączy bezpieczeństwo i możliwości kontroli chmur prywatnych z funkcjami zapewniającymi samoobsługę i automatyzację procesów dostępne w systemach chmur publicznych.

Cloud Managed IT – Cisco Meraki
Cloud Managed IT to oferta skierowana do klientów, którzy poszukują rozwiązań umożliwiających zarządzanie infrastrukturą IT, użytkownikami, urządzeniami końcowymi i aplikacjami, przy wykorzystaniu jednej, centralnej konsoli. Korzyści jakie daje zastosowanie tej usługi to możliwość szybszego wdrażania systemów IT, pełnego monitorowania ich w skali globalnej, skalowania na żądanie oraz zmniejszenie kosztów wdrożenia i utrzymania.

Gdy Cisco przejmowało Meraki w 2012 roku za sumę 1,2 mld USD, firma ta była znanym producentem systemów do zarządzania sieciami bezprzewodowymi WLAN. Od tego czasu portfolio Cisco Meraki zostało istotnie rozszerzone i umożliwia zarządzanie punktami dostępowymi, przełącznikami Ethernet, urządzeniami mobilnymi oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa wykorzystywanymi w firmach.

Początkowo Meraki adresowało swoje rozwiązania do segmentu małych i średnich firm. Ponieważ coraz więcej dużych firm zaczyna korzystać z systemów chmurowych, najnowsza wersja oprogramowania Cisco Meraki została zmodyfikowana pod kątem zastosowań także w dużych środowiskach korporacyjnych. Wśród nowych funkcji i produktów, dopasowanych do wymagań tego typu użytkowników można wymienić m.in.:

  • Nowe, wewnętrzne i zewnętrzne stacje dostępowe Wi-Fi 802.11ac wyposażone w zintegrowane urządzenia Bluetooth Beacon umożliwiające skorzystanie z funkcji lokalizacyjnych przez aplikacje zainstalowane w urządzeniach mobilnych;
  • Kompleksowe rozwiązanie UTM (Unified Threat Management) do natychmiastowej identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im przy wykorzystaniu zintegrowanej technologii Sourcefire;
  • Nowe funkcje przełączników przeznaczone dla systemów o znaczeniu krytycznym, umożliwiające tworzenie redundantnych połączeń, budowę systemów o wysokiej dostępności oraz sieci kampusowych.

Oprogramowanie Cisco Meraki może zostać zintegrowane z rozwiązaniami Cisco wykorzystywanymi przez firmowe infrastruktury, tworząc hybrydowy model systemu IT. Użytkownicy korzystają wówczas z zalet jakie daje łatwe zarządzanie oferowane przez system chmurowy, a jednocześnie z szybkości i niezawodności jakie dają fizyczne rozwiązania Cisco.

Obecnie z systemów Meraki korzysta już ponad 57 000 klientów w 147 krajach na świecie.

Cisco ONE Software oraz Cisco ONE Enterprise Cloud Suites
Cisco ONE Software to zestaw pakietów oprogramowania do zarządzania sieciami i infrastrukturą oferowany w trzech wersjach: Data Centre, Access oraz WAN.

Wersja Data Centre zawiera narzędzia do zarządzania siecią i serwerami (UCS), Access – przełącznikami i systemami bezprzewodowymi, a WAN oferuje również narzędzia IWAN (Intelligent WAN) do zarządzania sieciami łączącymi odległe odziały firm z centralnym systemem IT. Oprogramowanie może być uruchamiane na sprzęcie sieciowym Cisco, a zakres funkcji dostępnych w wymienionych pakietach został dopasowany do wymagań w różnych modelach użytkowania.

Cisco ONE Software oznacza zmianę dotychczasowego modelu licencjonowania oprogramowania: setki różnych licencji, które użytkownicy kupowali oddzielnie w zależności od potrzeb i wymagań, zastępują proste zestawy odpowiadające najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniom. Daje to możliwość zakupu oprogramowania do zarządzania sieciami i infrastrukturą IT najlepiej dopasowanego do budżetu firmy i jej strategii rozwoju. Licencje są dostępne w wersjach wieczystej, subskrypcyjnej (umożliwia rozłożenie kosztów zakupu w czasie i zaliczenie ich do wydatków operacyjnych) oraz ELA (Enterprise License Agreement), która umożliwia korzystanie z oprogramowania w ramach całej firmy.

Kluczową korzyścią wynikającą z nowego modelu jest możliwość przenoszenia licencji. Oznacza to, że kupując nowy sprzęt z tej samej rodziny urządzeń, użytkownicy nie muszą ponownie płacić za oprogramowanie. Mogą po prostu przenieść posiadane licencje, co oznacza istotną oszczędność, a jednocześnie umożliwia dostęp do nowych, innowacyjnych funkcji, które zostały wprowadzone wraz z nowymi wersjami sprzętu i oprogramowania.
Cisco ONE Enterprise Cloud Suite to oprogramowanie do tworzenia i zarządzania chmurami hybrydowymi, które łączy bezpieczeństwo i możliwości kontroli charakterystyczne dla chmur prywatnych z funkcjami zapewniającymi samoobsługę i automatyzację procesów, dostępnymi w systemach chmur publicznych.

Pakiet Cisco ONE Enterprise Cloud przynosi korzyści w trzech kluczowych obszarach środowiska chmury hybrydowej, które dotyczą użytkowników końcowych, menedżerów IT oraz deweloperów tworzących aplikacje.

  • Użytkownicy końcowi uzyskują szybki dostęp do kluczowych usług IT dzięki samoobsługowym, dostępnym na żądanie portalom;
  • Menedżerowie IT mogą skorzystać z funkcji automatyzujących zarządzanie infrastrukturą, zasobami i aplikacjami. Uzyskują też możliwość łatwego monitorowania, kontrolowania i zarządzania usługami dostępnymi w chmurze, a także przesuwania obciążeń między różnymi systemami chmurowymi przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i firmowej polityki;
  • Programiści tworzący aplikacje uzyskują dostęp do narzędzi pozwalających na wykorzystanie prostych mechanizmów typu „drag and drop”, które istotnie przyspieszają proces opracowywania oprogramowania.

Pakiety Cisco ONE są obecnie dostępne na zasadach licencji wieczystej. Natomiast ich wersja oparta na modelu subskrypcji będzie dostępna w najbliższym czasie.

Maciej Szeptycki, Dyrektor Techniczny Cisco Systems Poland:
„Kluczowym elementem naszej koncepcji dostarczenia użytkownikom rozwiązań umożliwiających wdrożenie systemów zgodnych z ideą Fast IT jest przyspieszenie procesu automatyzacji. Rozszerzając usługi i oprogramowanie Cisco Meraki i Cisco ONE oferujemy zestaw rozwiązań opartych na różnych modelach wdrożeń oraz licencjonowania, które są przeznaczone zarówno dla klientów, jak i partnerów Cisco. Nowe, elastyczne modele licencjonowania oprogramowania i zarządzanych usług IT – od chmury, przez centra danych do urządzeń końcowych – ułatwiają naszym klientom szybsze niż dotąd dopasowanie się do zmian rynkowego otoczenia i realizację nowych, innowacyjnych pomysłów biznesowych”.


O Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto w Krakowie Cisco Global Support Center, centrum wsparcia dla klientów i partnerów Cisco, które w lipcu 2013r. rozbudowano o kolejne biuro.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni – Akademii Cisco, w których uczy się ponad 30 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 100 tys. uczniów i studentów, zdobywając wiedzę i umiejętności z dziedziny najnowszych technologii sieciowych i zwiększając tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie:  http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com.

Blog: http://www.blog.cisco.pl

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769