Guest

Nowe możliwości obsługi i skalowania aplikacji dzięki innowacyjnym rozszerzeniom platformy Cisco Unified Computing System

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Platforma Cisco Unified Computing System (UCS) została wzbogacona o zestaw rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych oraz obsługi nowej kategorii aplikacji, wymagających dużych możliwości skalowania.

Warszawa, 11 września 2014 r. - Dobre przyjęcie na rynku i szybka popularyzacja architektury Unified Computing System wśród klientów i partnerów sprawiły, że Cisco zdecydowało się rozszerzyć ją o nowe zastosowania. Najnowsze innowacje wprowadzone do UCS oznaczają bogatsze portfolio technologii pomagających klientom w uzyskaniu realnych korzyści w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym i IT.

Wśród ogłoszonych nowości znajdują się serwery Cisco UCS M-Series Modular przeznaczone do obsługi aplikacji chmurowych oraz systemy Cisco UCS Mini adresowane do zastosowań w małych firmach, oddziałach dużych korporacji czy organizacjach o zdecentralizowanej strukturze.

Rozszerzenie dotychczasowego portfolio sprawia, że Cisco UCS istotnie zwiększa poziom wydajności i skalowalności centrów przetwarzania danych wykorzystujących ten system. Czwarta generacja serwerów stelażowych UCS Rack i serwerów kasetowych UCS Blade pozwala na znaczące zwiększenie wydajności aplikacji, a nowe rozwiązania UCS Director umożliwiają efektywne zarządzanie obciążeniami związanymi z analizą dużych zbiorów danych.

Innowacje wprowadzone do systemu UCS są istotnym rozszerzeniem strategii Cisco dotyczącej rozwoju infrastruktury centrów danych, koncentrującej się na efektywnej obsłudze aplikacji (Application Centric Infrastructure).

Wśród najważniejszych innowacji technologicznych wprowadzonych przez Cisco do systemów UCS należy wymienić:

Łatwe skalowanie systemów chmurowych

Nowe serwery Cisco UCS M-Series Modular Server oferują przełomowy poziom efektywności operacyjnej, potrzebnej dostawcom usług chmurowych i dużym firmom, które w coraz większym stopniu korzystają z architektury centrów danych umożliwiającej łatwe skalowanie aplikacji. Dzięki unikalnej technologii Cisco System Link, serwery UCS M-Series znacznie przewyższają swoimi możliwościami tradycyjne rozwiązania, dostarczając – jako pierwsze na rynku – architekturę pozwalającą wyeliminować nawet do 95% fizycznych komponentów, duplikowanych w tradycyjnych systemach serwerowych. Wszystko to, zarządzane w prosty sposób za pomocą pakietu oprogramowania UCS Management, może przełożyć się na oszczędności rzędu 36% (Total Cost of Ownership).

Dodatkowo, nowe serwery stelażowe Cisco UCS C3160 Rack Server, zostały wyposażone w lokalną, dyskową pamięć masową o bardzo wysokiej pojemności, co powoduje, że są one idealnym rozwiązaniem dla rozproszonych systemów analitycznych, baz danych obiektowych, repozytoriów danych nieustrukturyzowanych lub serwerów udostępniających lub przetwarzających strumienie danych multimedialnych.

UCS dla małych firm i zdalnych oddziałów korporacji

Dzięki wprowadzeniu Cisco UCS Mini, architektura Unified Computing System została zoptymalizowana również pod kątem wykorzystania w odległych biurach, zdalnych oddziałach korporacji lub środowiskach IT małych firm. Jest to rozwiązanie typu all-in-one, składające się z serwerów, pamięci masowej i niezbędnych urządzeń sieciowych, zintegrowanych w kompaktowej obudowie.

Cisco UCS Mini jest łatwe we wdrożeniu i obsłudze, dzięki czemu korzyści, jakie daje UCS, takie jak automatyzacja i uproszczenie IT, mogą być teraz oferowane klientom w nowych segmentach rynku, pozwalając im na efektywne zarządzanie i kontrolę rozproszonych środowisk IT nawet o bardzo dużej skali i redukując całkowity koszt posiadania (TCO) o 36% w porównaniu do tradycyjnych serwerów stelażowych.

Intensywne przetwarzanie danych i wydajna obsługa kluczowych aplikacji biznesowych

Nowa, czwarta generacja serwerów UCS oraz oprogramowania UCS Director zapewnia wydajność oraz mechanizmy kontrolne, pozwalające na istotne przyspieszenie intensywnych operacji analitycznych oraz wykorzystanie szerokiego zakresu aplikacji, w rezultacie poprawiając wyniki biznesowe.

W skład nowej oferty Cisco wchodzą:

  • Serwery kasetowe UCS B200 M4 Blade Server, C220 M4 oraz stelażowe C240 M4 Rack Server, oparte na najnowszej rodzinie procesorów Intel Xeon E5-2600 v3, podtrzymują tradycję dostarczania przez Cisco urządzeń zapewniających rekordową wydajność aplikacji w szerokim zakresie różnorodnych obciążeń.
  • UCS Director Express for Big Data to rozwiązanie, które w prosty sposób automatyzuje wdrażanie platformy Hadoop, umożliwiając zarządzanie zarówno fizyczną infrastrukturą jak i oprogramowaniem Hadoop z poziomu jednego panelu kontrolnego. Jest zintegrowane z głównymi dystrybucjami open-source aby zapewnić spójność i powtarzalność konfiguracji klastra Hadoop UCS, uwalniając klientów od konieczności przeprowadzania tych operacji manualnie.

W ostatnim raporcie IDC, Cisco zajęło pierwsze miejsce pod względem wielkości obrotów w obu Amerykach w kategorii dostawców serwerów kasetowych x861. Według IDC, Cisco odnotowało też największy wzrost sprzedaży na całym światowym rynku serwerów. W tym segmencie, przychody firmy wzrosły o 39% (skumulowny wynik czterech kwartałów kończących się w I kw. roku kalendarzowego 2014). Jednocześnie warto zauważyć, że w tym samym okresie inni producenci z pierwszej piątki dostawców serwerów zanotowali spadek lub płaski poziom przychodów.

Grzegorz Dobrowolski, Dyrektor ds. Sprzedaży Rozwiązań Data Center & Virtualization, Cisco Poland: „Gwałtowne zmiany w sposobie projektowania i dostarczania aplikacji są wynikiem nowych wymagań stawianych przez rosnące znaczenie Big Data, Internetu Wszechrzeczy, mobilności, wideo i chmury. Znaleźliśmy się w nowym świecie, w którym gwałtownie rośnie liczba danych i potrzeba skalowania aplikacji. Jednocześnie organizacje biznesowe zyskują nowe możliwości zwiększania zysków na skutek wykorzystania bardziej niż dotąd inteligentnych aplikacji oraz przyspieszenia procesu podejmowania decyzji. Od momentu premiery Cisco UCS nieustannie rozwijamy nowe koncepcje i technologie, poszukując najlepszych sposobów projektowania i zarządzania infrastrukturą dla centrów danych. Aktualne rozszerzenie portfolio rozwiązań UCS i wprowadzenie szerokiego zestawu nowych, innowacyjnych technologii jest największą i najważniejszą zmianą w dotychczasowej historii tej platformy.”

O Cisco UCS

Cisco UCS to rozwiązanie łączące przetwarzanie danych, pamięci masowe, urządzenia sieciowe, technologie akceleracji wydajności aplikacji przy wykorzystaniu pamięci SSD oraz oprogramowanie do zarządzania systemem w jedną zintegrowaną architekturę. Od czasu jego wprowadzenia na rynek 5 lat temu zyskało dużą popularność wśród klientów. Ich liczba wynosi obecnie ponad 36 500 i rośnie o 30% rocznie. Sprzedaż UCS prowadzona jest głównie przez partnerów firmy Cisco, którzy mają w niej 80-procentowy udział, co pozwala im na korzystanie z nowych możliwości biznesowych jakie pojawiają się na rosnącym rynku chmur prywatnych i hybrydowych.

Materiały dodatkowe:


1 IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, 2014 Q1, May 2014, Vendor Revenue Share


O Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto w Krakowie Cisco Global Support Center, centrum wsparcia dla klientów i partnerów Cisco, które w lipcu 2013r. rozbudowano o kolejne biuro.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni – Akademii Cisco, w których uczy się ponad 30 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 100 tys. uczniów i studentów, zdobywając wiedzę i umiejętności z dziedziny najnowszych technologii sieciowych i zwiększając tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/ , natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com .

Blog:http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook:https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769