Guest

Internet Wszechrzeczy: globalny potencjał korzyści rzędu 4,6 biliona dolarów w sektorze publicznym

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Nowe badanie Cisco pokazuje, że Internet Wszechrzeczy może generować oszczędności, zwiększać produktywność i przychody sektora publicznego, jednocześnie poprawiając jakość usług publicznych.

Warszawa, 27 stycznia 2014r. Internet Wszechrzeczy może przełożyć się na korzyści rzędu 4,6 biliona dolarów dla sektora publicznego w ciągu najbliższych 10 lat – wynika z najnowszego badania firmy Cisco. Korzyści te wynikają z oszczędności, zwiększenia produktywności pracowników i pozyskania nowych źródeł przychodów (bez podnoszenia podatków), a jednocześnie przekładają się na wzrost jakości usług publicznych.

Internet Wszechrzeczy to sieć łącząca ludzi, procesy, dane i przedmioty, generująca zupełnie nową wartość. Kolejne etapy rozwoju technologicznego, w tym Internet Rzeczy (Internet of Things), mobilna rewolucja, cloud computing i rosnące znaczenie Big Data, uzupełniając się, pozwalają na korzystanie z możliwości, jakie daje Internet Wszechrzeczy (IoE).

Przykład, jak wykorzystać Internet Wszechrzeczy i zapewnić wyższy poziom obsługi i nowe usługi dla mieszkańców, dają władze Barcelony. Miasto było jednym z pierwszych w Europie, które wdrożyło Wirtualny System Obsługi Obywatela. System ten wykorzystuje technologie wideokomunikacji, pozwalające na wirtualną komunikację z urzędnikiem, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Barcelona wdrożyła technologie Internetu Wszechrzeczy do zarządzania wodociągami, inteligentnymi parkingami, odpadami czy w komunikacji miejskiej, co pomaga miastu oszczędzać środki budżetowe jednocześnie podnosząc jakość usług publicznych.

Jak pokazuje badanie Cisco, miasta na całym świecie mogą potencjalnie zyskać nawet 1,9 biliona dolarów z Internetu Wszechrzeczy w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Miasta mogą to osiągnąć, wykorzystując szereg rozwiązań:

  • Inteligentne budynki mogą wygenerować 100 miliardów dolarów dzięki zmniejszeniu kosztów operacyjnych za pomocą integracji systemu HVAC i innych.
  • Monitorowanie zużycia gazu to potencjalne oszczędności rzędu 69 miliardów dolarów dzięki redukcji kosztów kontroli gazomierzy i wzrostowi dokładności odczytów dla obywateli i administracji.
  • Inteligentne systemy parkowania mogą wygenerować 41 miliardów dolarów, dostarczając bieżących informacji o dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta. Mieszkańcy mogą znaleźć i zarezerwować najbliższe miejsce parkingowe, strażnicy miejscy łatwiej wykryją niedozwolone zachowania, a administracja może wprowadzić cennik bazujący na popularności miejsc parkingowych.
  • W dziedzinie gospodarki wodnej zyski mogą sięgnąć 39 miliardów dolarów dzięki podłączeniu domowych wodomierzy do sieci IP i zdalnemu dostępowi do informacji o zużyciu.
  • System opłat drogowych również może przynieść zyski (18 miliardów dolarów) poprzez wprowadzenie automatycznych opłat w najruchliwszych strefach miasta czy poprawę warunków drogowych.

„W obliczu rosnącej migracji ludzi do miast, muszą być one coraz bardziej elastyczne i dopasowujące się do potrzeb mieszkańców, wykorzystując jednocześnie środki publiczne maksymalnie efektywnie” - mówi Michael Ganser, Wiceprezes Cisco w Regionie Europy Centralnej. „Internet Wszechrzeczy zmienia sposób, w jaki miasta dostarczają usługi swoim mieszkańcom oraz oznacza zupełnie nowy poziom interakcji obywateli z państwem” – dodaje Ganser.

Korzyści z Internetu Wszechrzeczy mogą czerpać nie tylko miasta, ale również państwa na właściwie każdym poziomie administracji. Badanie wskazuje, że:

  • Jednostki lokalne i samorządowe mogą zyskać nawet do 682 miliardów dolarów dzięki wykorzystaniu rozwiązań IoE w takich dziedzinach jak konserwacja mostów, transport więźniów, służba zdrowia, edukacja czy gaszenie pożarów.
  • Agencje rządowe mogą potencjalnie osiągnąć korzyści na poziomie 472 miliardów dolarów, wykorzystując rozwiązania IoE w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i klęskami, zarządzaniu flotą, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości i wielu innych dziedzinach.
  • Siły bezpieczeństwa na całym świecie mają szansę poprawić efektywność misji wojskowych dzięki bezpiecznej komunikacji i przekazywaniu informacji między żołnierzami, bazami, pojazdami i obszarami działań wojskowych. Poprawa komunikacji w siłach bezpieczeństwa na całym świecie może wygenerować korzyści na poziomie 1,5 biliona dolarów i wydatnie zwiększyć bezpieczeństwo żołnierzy.

Na świecie pracuje obecnie w administracji publicznej ok. 350 milionów osób. Internet Wszechrzeczy może poprawić produktywność pracowników na każdym poziomie administracji, co wiąże się z wymiernymi korzyściami. Na przykład, intensywniejsze wykorzystanie rozwiązań do pracy zdalnej może wygenerować ok. 125 miliardów dolarów dzięki obniżeniu kosztów nieruchomości, materiałów biurowych i innych. Rozwiązania te zwiększają jednocześnie produktywność pracowników i stwarzają nowe możliwości zatrudniania.

„Sektor publiczny stoi przed ogromnym wyzwaniem, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom obywateli przy jednocześnie malejących środkach” - mówi Michael Ganser. „Internet Wszechrzeczy ma szanse w tym pomóc i wszystko zmienić. Kadra kierownicza sektora publicznego powinna już teraz zacząć działań, aby dostrzec możliwości tkwiące w Internecie Wszechrzeczy i ich potencjalne zastosowanie w poszczególnych jednostkach. Już teraz zacząć wyobrażać sobie, co będzie możliwe w nadchodzących latach.”

Opublikowane dziś badanie – „Internet Wszechrzeczy: Korzyści dla sektora publicznego rzędu 4,6 biliona dolarów (Internet of Everything: A $4.6 Trillion Public-Sector Opportunity)” – uzupełnia wnioski z badania zaprezentowanego przez Cisco w lutym 2013 roku, które identyfikowało zyski rzędu 14,4 biliona dolarów dla sektora prywatnego w najbliższych 10 latach. Biorąc więc pod uwagę

całą gospodarkę, Internet Wszechrzeczy może przynieść 19 bilionów dolarów dla biznesu i sektora publicznego w ciągu najbliższej dekady.

Cały raport „Internet Wszechrzeczy: Korzyści dla sektora publicznego rzędu 4,6 biliona dolarów”, FAQ oraz najważniejsze wnioski z badania można znaleźć na stronie www.internetofeverything.com.

 


Informacje o Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie:  http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com.

Blog:http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769