Guest

Cisco przedstawia System Konwergencji Sieci, czyli technologiczny fundament Internetu Wszechrzeczy

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Pierwsi dostawcy usług już wdrażają System Konwergencji Sieci (NCS – Network Convergence System), upraszczając sposób działania, podnosząc jakość usług i zyskując nowe źródła dochodów.

Warszawa, 1 października 2013r. – Firma Cisco zaprezentowała System Konwergencji Sieci (NCS - Network Convergence System), zaprojektowany jako podstawa do budowy bardziej skalowalnej, inteligentnej i elastycznej infrastruktury internetowej. Gwałtownie rosnący ruch w sieci, napędzany coraz większą popularnością chmury, mobilności, treści wideo i aplikacji M2M (machine-to-machine) sprawia, że wiodący dostawcy usług sieciowych wdrażają Cisco NCS, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i ich zapotrzebowaniu na coraz bogatsze wrażenia w korzystaniu z Internetu.

Cisco NCS to pierwszy w branży system konwergencji o tak wysokiej wydajności, służący do wirtualizacji usług telekomunikacyjnych oraz konsolidacji infrastruktury, pozwalający dostawcom i operatorom telekomunikacyjnym na oferowanie klientom lepszej jakości usług. Cisco NCS oferuje najwyższą w branży wydajność, zaawansowane możliwości wirtualizacji, zgodne ze standardem Network Function Virtualization (NFV) oraz pełną konwergencję oraz elastyczność. Dzięki temu dostawcy usług mogą błyskawicznie dostosowywać system do aktualnych potrzeb i wymaganej funkcjonalności swoich sieci we wszystkich jej elementach – brzegowym, rdzeniowym, optycznym, a także w centrum danych – bez żadnych negatywnych skutków dla jakości usług i aplikacji. Możliwości te są kluczowe w sytuacji, gdy operatorzy muszą stawiać czoła coraz większym wymaganiom związanym z przepustowością sieci. Jest to powodowane nie tylko gwałtownie rosnącym ruchem wideo – mobilnym i w chmurze, ale także miliardami nowych, programowalnych połączeń, które będą tworzyć Internet Wszechrzeczy.

Największe możliwości w branży

Rodzina produktów NCS, wykorzystująca ponad 100 patentów, wraz z wiodącymi w branży routerami z serii CRS i ASR stanowi podstawę infrastruktury sieciowej i łączy poszczególne jej architektury, oferując następujące korzyści:

  • Skalę: NCS to jedyny system zbudowany z myślą o działaniu w skali petabitowej, mogący obsługiwać miliardy zdarzeń w ramach jednej, połączonej infrastruktury. Cisco NCS jest w stanie przenieść całą zawartość serwisu Netflix w mniej niż jedną sekundę.
  • Sprawność: NCS to pierwszy na świecie programowalny, konwergentny system, zaprojektowany z myślą o zaawansowanych możliwościach wirtualizacyjnych. NCS rozszerza, łączy, kontroluje i reaguje na wydarzenia zachodzące w ramach aplikacji, sieci i centrów danych, zarządzając i przenosząc zasoby sieciowe i obliczeniowe w ramach architektury, gdziekolwiek i kiedykolwiek są potrzebne, w czasie rzeczywistym.
  • Wydajność: Wdrożony jako część architektury Cisco ONE, wykorzystującej i rozszerzającej możliwości SDN/NFV, Cisco NCS może pomóc operatorom sieci w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania o 45 proc. przy jednoczesnej redukcji zużycia energii o 60 proc.

NCS wykorzystuje następujące, przełomowe dla branży rozwiązania:

  • Najbardziej skalowalny, programowalny układ krzemowy: NCS zbudowany jest w oparciu o najnowszy, zintegrowany procesor sieciowy Cisco nPower X1, składający się z 4 miliardów tranzystorów, który oferuje zupełnie nowy poziom wydajności, przepustowości, funkcjonalności, programowalności i skalowalności, niespotykany w innych procesorach sieciowych.
  • Inteligentną konwergencję dla optymalizacji i uproszczenia sieci: Cisco NCS umożliwia konwergencję sieci IP i sieci optycznych i może w łatwy sposób zostać zintegrowany z Cisco Unified Computing System oraz korzystać z funkcjonalności Dynamic Fabric Automation. Konwergencja ta pozwala NCS działać jako elastyczny, programowalny fundament infrastruktury sieciowej, dzięki któremu zasoby centrum danych i sieci (w tym sieci optycznych) mogą być relokowane w czasie rzeczywistym, pozwalając dostawcom usług na zwiększenie szybkości obsługi przy jednoczesnym uproszczeniu całej architektury i obniżeniu kosztów operacyjnych.
  • Zaawansowane możliwości wirtualizacji: Konwergencja części składowych NCS, całego systemu i możliwości wirtualizacyjnych architektury pozwalają na orkiestrację usług i zasobów fizycznych i wirtualnych – niezależnie od ich lokalizacji – tak, jakby były częścią jednolitego systemu korzystającego z rozwiązań Cisco Prime. Zaawansowane funkcje wirtualizacyjne pozwalają dostawcom usług na elastyczne skalowanie zasobów sieciowych i obliczeniowych, wykorzystując konfiguracje multi-chassis, które mogą być zarządzane tak, jakby były pojedynczym rozwiązaniem. Jeśli dopuszczalne obciążenie systemu w którejś części sieci zostanie przekroczone, NCS przenosi funkcje panelu kontrolnego do serwerów UCS i korzysta z niemal nieograniczonych możliwości, jakie oferują najlepsze w swojej klasie serwery blade Cisco. Dostawcy usług mogą błyskawicznie skalować i wyznaczać nowe zadania swoim infrastrukturom, tak aby sprostać zapotrzebowaniu na nowe, dynamiczne usługi epoki Internetu Wszechrzeczy. Ponadto, wirtualizacja architektury pozwala NCS na wykorzystywanie możliwości, jakie daje wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV) czy UCS, umożliwiając zautomatyzowaną orkiestrację funkcji i wirtualne umiejscowienie usług tam, gdzie w danym momencie są potrzebne.

Rodzina produktów Cisco NCS składa się z 3 kluczowych elementów, które mogą być zarządzane jako pojedynczy, zintegrowany system, co usprawnia biznes i upraszcza sposób jego działania.

  • NCS 6000 wyposażony jest w pierwszą w branży kartę liniową o przepustowości 1 Tb/s, sloty o przepustowości 5 Tb/s przy przepustowości całego systemu rzędu 1,2 Pb/s. System ten, wspierający konwergencję środowisk IP i optycznych, jest już dostępny na rynku.
  • NCS 4000 będzie oferował przepustowość 400 Gb/s na gniazdo, przy przepustowości 6,4 Tb/s dla całego systemu. NCS 4000 dostępny będzie w pierwszej połowie 2014 roku w konfiguracji pojedynczej, back-to-back oraz multi-chassis. System będzie wspierał technologie OTN (optical transport network), DWDM (dense wavelength division multiplexing) oraz standardy SONET (Synchronous Optical NETwork) i Ethernet.
  • NCS 2000 łączy sieci przesyłowe DWDM z szybkością ponad 100 Gb/s, wspierając przy tym dynamiczną konfigurowalność sieci 96-kanałowymi, inteligentnymi funkcjami ROADM nowej generacji.

Telekomunikacja wkracza w nową erę, w której sieci będą nieustannie rozwijane, aby obsłużyć miliardy połączeń pomiędzy ludźmi, procesami, danymi i przedmiotami, w tym inteligentnymi urządzeniami, takimi jak smartfony, tablety czy telewizory. Cisco NCS został zaprojektowany tak, aby jego programowalność i skalowalność mogły w nadchodzących dekadach sprostać zapotrzebowaniu na nowe, dynamiczne usługi w dobie Internetu Wszechrzeczy. NCS pozwala na budowę programowalnych sieci, które umożliwią dostawcom usług tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych i uzyskanie nowych źródeł przychodów dzięki zupełnie nowej jakości świadczonych usług – powiedział Łukasz Bromirski, Dyrektor Techniczny Cisco Systems Polska.


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Blog: http://gblogs.cisco.com/pl

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769