Guest

Rudolph Giuliani i Peter Hinssen gośćmi specjalnymi Cisco Connect

LinkedInGoogle+
Podziel się:
Cisco Connect (26 listopada, EXPO XXI, Warszawa) to spotkanie liderów najwiekszych polskich firm oraz wizjonerów biznesu i technologii, którego tematem przewodnim bedzie rola odwaznego i otwartego na zmiane przywództwa w zdominowanym przez technologie i dynamicznie zmieniajacym sie swiecie.

Rudolph Giuliani, legendarny burmistrz Nowego Jorku, będzie gościem specjalnym Cisco Connect, spotkania, które 26 listopada zgromadzi w Warszawie liderów polskiego biznesu – prezesów i dyrektorów największych polskich firm. Na Cisco Connect wystąpi także Peter Hinssen, autor głośnej książki The New Normal. Tematem przewodnim spotkania będzie rola odważnego i otwartego na zmianę przywództwa w zdominowanym przez technologię i dynamicznie zmieniającym się świecie.

Nowe technologie i Internet stają się naturalną, immanentną częścią naszego życia. Korzystamy z nich niemal na każdym kroku. Użytkownicy technologii oczekują, że z każdego miejsca i o każdej porze będą mogli się komunikować, łączyć z siecią i korzystać z jej zasobów. Na naszych oczach dorasta pokolenie, dla którego dostęp do Internetu jest tym, czym dla jego rodziców był dostęp do elektryczności. Pokolenie, które już nie tylko rozumie technologię i korzysta z niej, ale także ją współtworzy, wywierając tym samym coraz większy wpływ na biznes.

Ta zmiana w sposobie funkcjonowania technologii w świecie, zdefiniowana przez Petera Hinssena jako „nowa normalność”, stawia zupełnie nowe wyzwania przed liderami biznesu. Aby im sprostać, muszą oni wiedzieć jak tą zmianą sterować, jak jej przewodzić. Właśnie o przywództwie w zmieniajacym się otoczeniu, o reagowaniu na nowe wyzwania i konieczności podejmowania niestandardowych decyzji będzie mówił podczas Cisco Connect Rudolph Giuliani. Istotę zachodzącej zmiany i sposób, w jaki technologia z jednej strony tę zmianę napędza, a z drugiej może pomóc w jej biznesowym wykorzystaniu, przedstawią  uczestnikom spotkania Peter Hinssen oraz eksperci Cisco.

W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy jak ogromy, z roku na rok coraz większy, wpływ na nasze życie mają technologie i Internet, zmieniając sposób w jaki żyjemy, pracujemy, prowadzimy biznes czy spędzamy wolny czas. Jednocześnie 99% przedmiotów w fizycznym świecie nadal nie jest ze sobą połączonych. Perspektywa ich usieciowienia i wkroczenia w erę Internetu Wszechrzeczy, w której połączone będą już nie tylko komputery, ale także wszelkie urządzenia elektroniczne, dane i procesy sprawia, że prawdziwa, wielka zmiana jest dopiero przed nami” powiedział Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Systems Polska. „Cisco Connect to jedyne w swoim rodzaju spotkanie liderów polskiego biznesu i wizjonerów nowych technologii, które pokaże, jak przywództwo i wizja, w połączeniu ze zrozumieniem roli i możliwości, jakie daje technologia, mogą przełożyć się na sukces w biznesie i jak mogą pomóc w przygotowaniu się na epokę Internetu Wszechrzeczy” dodał Dariusz Fabiszewski.

Cisco Connect jest organizowane przez Cisco Systems Polska, przy współpracy z Partnerami –  firmami Sevenet i Intel.

Cisco Connect. Where leaders meet visionaries.

Warszawa, EXPO XXI, 26 listopada 2013, www.ciscoconnect.pl

Partnerzy:
SevenetPartner Główny
Intel – Główny Partner Technologiczny


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769