Guest

Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne usprawniają działanie Państwowej Straży Pożarnej

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Państwowa Straż Pożarna wdrożyła rozwiązania wideokonferencyjne firmy Cisco w celu sprawniejszej komunikacji w sytuacjach kryzysowych i koordynacji bieżących działań na terenie kraju oraz w międzynarodowych akcjach ratowniczych. Obecnie siecią komunikacji wideo objęte są 22 ośrodki, w tym Komenda Główna, komendy wojewódzkie i szkoły strażackie.

Warszawa, 4. września 2013r. - Państwowa Straż Pożarna obejmuje swoją działalnością terytorium całej Polski i zatrudnia obecnie ok. 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Koordynacja akcji ratunkowych i bieżących działań jest dużym wyzwaniem, a efektywna praca wymaga niezakłóconej komunikacji. Charakter działań Straży Pożarnej stwarza częstą potrzebę bezpośredniego kontaktu zarówno w ramach wewnętrznej struktury 16 komend wojewódzkich Straży, jak i ze służbami mundurowymi w kraju i poza jego granicami.

Organizacja spotkań wiązała się często z dużymi kosztami i czasochłonnymi dojazdami. Jednocześnie dla spraw wymagających natychmiastowego omówienia telefony i poczta elektroniczna nie były wystarczająco efektywnym środkiem komunikacji. Zaistniała więc potrzeba stworzenia platformy      do szybkiej i wygodnej komunikacji, opartej na istniejącej infrastrukturze sieciowej IP. Odpowiedzią      na to zapotrzebowanie okazał się nowoczesny system komunikacji audiowizualnej Cisco.

Komunikacja wideo znacznie przyspieszyła proces podejmowania decyzji. Obecnie wszystkie pilne sprawy mogą zostać omówione na najwyższym szczeblu, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Technologie Cisco ułatwiły również koordynację działań Państwowej Straży Pożarnej i innych organów państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne na terenie kraju.

„Nasze oczekiwania jeśli chodzi o system wideokonferencyjny, który chcieliśmy wdrożyć, dotyczyły możliwości równoczesnej komunikacji między Komendą Główną a komendami wojewódzkimi. System Cisco w pełni umożliwił nam uzyskanie tej funkcjonalności” – mówi Zbigniew Góral, Dyrektor Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Aktualnie do połączeń wideo wykorzystywane są terminale wideokonferencyjne typu Cisco TelePresence™ EX90 oraz C20, kamery oraz aplikacja Cisco Jabber™ Video, z której można korzystać na każym laptopie czy komputerze stacjonarnym. Dzięki temu rozpoczęcie wideokonferencji jest równie łatwe jak nawiązanie rozmowy telefonicznej.

Państwowa Straż Pożarna docenia również znaczenie komunikacji wideo w codziennych działaniach operacyjnych. „W bieżących działaniach ratowniczo – gaśniczych możemy wspierać się również transmisją obrazu i wspierać kierującego działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia w podejmowaniu decyzji, widząc, a nie tylko słysząc, co się tam dzieje” – relacjonuje bryg. mgr inż. Mariusz Feltynowski, z-ca dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Komunikacja wideo usprawniła również współpracę międzynarodową, umożliwiając błyskawiczną wymianę informacji między Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności a Monitoring and Information Center. Są to międzynarodowe stanowiska, zajmujące się koordynacją akcji ratunkowych i usuwania skutków katastrof naturalnych.

„Wdrożone rozwiązania to dopiero początek komunikacyjnej rewolucji w Państwowej Straży Pożarnej. Aby w pełni wykorzystać zalety Cisco TelePresence, planujemy rozbudowę systemu i kolejne inwestycje. Planujemy rozbudowę systemu w ramach sieci komend wojewódzkich i powiatowych oraz rozszerzenie funkcjonalności o komunikację opartą o IP, aby w pełni wykorzystać zalety rozwiązań wideo” – podsumowuje Zbigniew Góral.

Konrad Olszewski, Inżynier Systemowy w Cisco Systems Polska, dodaje: „Ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania systemu, oprócz dobrze dobranej i skonfigurowanej infrastruktury miała posiadana przez Państwową Straż Pożarną sieć szerokopasmowa. Dzięki zastosowaniu tych dwóch elementów oraz systemu Telepresence Management Suite możliwe jest pełne wykorzystanie terminali wideo z serii C, EX oraz aplikacji Cisco Video Jabber”.

Dodatkowe materiały:

Filmowe case study: http://www.youtube.com/watch?v=1z6FRtkkbYI&feature=youtu.be

 


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Blog: http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

Kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769