Guest

System Komunikacji Niewerbalnej® Seventica - tłumacz języka migowego on-line

LinkedInGoogle+
Podziel się:

System Komunikacji Niewerbalnej® (SKN) oparty na wideotechnologii Cisco znosi bariery i ograniczenia w komunikowaniu się z osobami z wadą słuchu już w ponad 70 instytucjach użyteczności publicznej.

Warszawa, 21 sierpnia 2013r. - SKN to innowacyjne rozwiązanie implementowane przez inżynierów z firmy Sevenet, polegające na udostępnieniu on-line usługi tłumacza języka migowego za pomocą technologii wideokonferencyjnych Cisco. W Polsce już ponad 70 urzędów zdecydowało się na wdrożenie SKN, w tym m.in.: Urząd Miasta Krakowa, Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta Częstochowy, kasy biletowe Przewozów Regionalnych na dworcach w kilku miastach oraz wiele innych.

Komunikacja regulowana prawem

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się nakłada na instytucje użyteczności publicznej obowiązek zapewnienia bezproblemowej komunikacji osobom niesłyszącym. W praktyce oznacza to, że wraz z wejściem w życie Ustawy język migowy stał się językiem urzędowym.

W Polsce żyje ponad 60 000 zarejestrowanych osób z wadami słuchu. Szacuje się, że osób niezarejestrowanych jest dwukrotnie więcej. Certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego jest tylko 184. Oznacza to, że na jednego tłumacza przypada 326 osób niesłyszących. Uwydatnia to skalę problemu związanego z realizacją zobowiązań nałożonych przez Ustawę, zwłaszcza w przypadku, gdy instytucja ma wiele oddziałów rozmieszczonych na terenie całego kraju.

W związku z ograniczoną dostępnością wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego i zwiększonym zapotrzebowaniem na ich usługi, urzędy i inne instytucje poszukują alternatywnych rozwiązań umożliwiających dostosowanie się do wymogów Ustawy.

Co to jest i jak działa SKN

Korzystnym rozwiązaniem może być System Komunikacji Niewerbalnej®, który, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie komunikacji wideo, pozwala na łączenie się on-line z tłumaczem języka migowego. "SKN to zwyczajna trójstronna wideokonferencja, wykorzystująca rozwiązania Cisco, która pozwala na to, żeby połączyć trzy osoby: tłumacza języka migowego, urzędnika oraz osobę niesłyszącą" - wyjaśnia Robert Gdela, Prezes Zarządu Seventica.

Działanie SKN jest bardzo intuicyjne, dlatego każdy użytkownik może skorzystać z systemu bez najmniejszego problemu i bez konieczności wcześniejszego zapoznania się z jego funkcjonowaniem. Wystarczą cztery kroki:

 1. Pracownik instytucji za pomocą wideo terminala Cisco łączy się z tłumaczem języka migowego pracującym w Contact Center Seventica;
 2. Rozpoczyna się wideokonferencja, która pozwala na jednoczesną komunikację trzech osób - pracownika instytucji, osoby niesłyszącej oraz tłumacza języka migowego;
 3. Osoba niesłysząca przedstawia tłumaczowi temat rozmowy;
 4. Tłumacz na bieżąco informuje urzędnika o tym, co osoba niesłysząca chce przekazać.

Rozwiązanie korzystne dla wszystkich

Do najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia SKN, poza spełnieniem wymogów ustawowych, można zaliczyć zniesienie bariery komunikacyjnej, skrócenie czasu obsługi interesantów z wadą słuchu czy podniesienie prestiżu firm i instytucji, które tym rozwiązaniem dysponują. System Komunikacji Niewerbalnej rozwiązuje również problem zbyt małej liczby certyfikowanych tłumaczy. Anna Szymanek-Załęska, Product Sales Specialist, Cisco Systems Poland, argumentuje: "Rozwiązania Cisco do rozmów wideo pozwalają przezwyciężyć ograniczenia związane z miejscem świadczenia usługi. Instytucje, firmy czy urzędy mogą wykorzystać zalety komunikacji niewerbalnej oraz specjalistyczną wiedzę pracowników niezależnie od tego, gdzie się znajdują".
Dzięki współdzieleniu drogich usług tłumacza z innymi, koszty instytucji zainteresowanych wdrożeniem tego rozwiązania są zdecydowanie niższe. Wdrożenie jest szybkie i tanie, instytucja nie musi inwestować w infrastrukturę, czy wykwalifikowanych pracowników - wymagane jest jedynie połączenie internetowe.

Korzyści dla instytucji:

 • zniesienie barier w komunikowaniu się z osobami posługującymi się językiem migowym,
 • spełnienie wymogów ustawowych,
 • podwyższenie standardów związanych z obsługą klienta i poprawa wizerunku instytucji,
 • bezinwazyjny proces wdrożenia usługi i intuicyjna obsługa systemu,
 • ograniczenie do minimum kosztów związanych z zatrudnieniem tłumaczy języka migowego,
 • wykluczenie przypadków dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność,
 • gwarancja wysokiej jakości usług i ujednolicenie standardu obsługi.

Korzyści dla osoby niesłyszącej:

 • wygoda nieograniczonego dostępu on-line do certyfikowanych tłumaczy języka migowego,
 • bezproblemowa komunikacja,
 • gwarancja prawidłowego przekazu informacji,
 • brak konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie w obecności tłumacza,
 • ułatwione i usprawnione funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • poczucie samodzielności.

SKN może być z powodzeniem wykorzystywany w instytucjach administracji publicznej, bankach, firmach ubezpieczeniowych, środkach komunikacji publicznej, punktach sprzedaży detalicznej i innych firmach zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta. W Polsce wdrożyło SKN już ponad 70 urzędów. Ich listę wraz z mapką można znaleźć pod adresem: http://przyjazny-urzad.onsi.pl/przyjazny_urzad,mapa.html


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Blog: http://gblogs.cisco.com/pl/l

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769