Guest

Cisco rozszerza rodzinę wiodących produktów Carrier Routing System (CRS)o nowy router CRS-X

LinkedInGoogle+
Podziel się:

Najnowsze routery CRS-X oferują 10-krotnie większą przepustowość niż pierwszy model z serii, CRS-1, wprowadzony na rynek prawie 10 lat temu.

Warszawa, 12 sierpnia 2013r. – Firma Cisco zaprezentowała nowy router Carrier Routing System-X (CRS-X), stanowiący uzupełnienie wiodącej w branży rodziny routerów CRS przeznaczonych do najbardziej wymagających zastosowań. Routery CRS-X umożliwiają elastyczną rozbudowę infrastruktury sieciowej dostawców usług i operatorów telekomunikacyjnych. Dotychczas z rozwiązań CRS skorzystało już około 750 największych na świecie firm z branży. Podstawę ich infrastruktury sieciowej tworzy ponad 10 tysięcy systemów CRS. W Polsce korzystają z nich m.in. Telekomunikacja Polska i Netia.

Cisco® CRS-X to router szkieletowy, oferujący w pojedynczym slocie przepustowość 400 gigabitów na sekundę (Gb/s), która może być zwiększona do niemal 1 petabita na sekundę w przypadku wdrożenia CRS-X jako systemu multi-chassis. CRS-X zapewnia 10-krotnie większą przepustowość niż pierwsze routery z serii CRS. Routery CRS-1 zostały wprowadzone na rynek w 2004 roku jako systemy nowej generacji, przeznaczone do skalowania przepustowości sieci w celu dostosowania jej do gwałtownie rosnących w ostatnim dziesięcioleciu wymagań związanych m.in. z transmisją wideo, danych oraz ruchu mobilnego w sieci. Nowe routery z serii CRS-X wejdą na rynek jeszcze w tym roku.

Przed dostawcami usług telekomunikacyjnych stoi obecnie wiele wyzwań, takich jak konwergencja sieci optycznych i sieci IP (Internet Protocol) czy ograniczenia związane z dotychczasową architekturą sieci. W rozwiązaniu tych problemów może pomóc zastosowanie w pełni skalowalnych i elastycznych systemów, takich jak CRS-X. Architektura typu CRS-X multi-chassis w połączeniu z kartami liniowymi 400 Gb/s wspierającymi technologię Cisco AnyPort™ gwarantuje szerokie możliwości rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej. Dedykowane karty liniowe, wykonane w technologii CMOS (complementary metal oxide semiconductor) oraz wykorzystujące zaawansowane rozwiązania fotoniczne Cisco CPAK™, zapewniają mniejsze zużycie energii, minimalizację kosztów utrzymania oraz większą elastyczność wdrażania. Przykładowo, każdy interfejs może zostać skonfigurowany na kilka różnych sposobów, np. jako jeden port Ethernetowy o przepustowości 100 Gb/s, dwa porty 40 Gb/s lub dziesięć o przepustowości 10 Gb/s, o krótkim, długim czy rozszerzonym zasięgu, w zależności od wybranego transceivera CPAK. Wymienione powyżej zalety przekładają się na znaczne uproszczenie procesów konfiguracji wdrożonych systemów i pomagają dostawcom usług telekomunikacyjnych sprostać różnym wymaganiom (połączenia 10 Gb/s, 40 Gb/s i 100 Gb/s), bez konieczności pracochłonnej i kosztownej wymiany sprzętu.

Dodatkowo routery CRS-X zwiększają prostotę oraz skalę konwergencji sieci optycznych i sieci IP. Usługodawcy mogą dzięki temu swobodnie wybierać pomiędzy możliwością wdrażania zintegrowanych rozwiązań a nowymi usługami w ramach technologii Cisco nV™. Zarówno korzystanie z sieci IP, jak i z systemów optycznych, pozwala na wykorzystanie technologii Cisco nLight™ do automatyzacji procesów sterowania. Ponadto, dzięki wspólnemu systemowi zarządzania dla rozwiązań Cisco nV i Cisco CRS, możliwe jest dostarczenie w pełni skalowalnej platformy o wysokiej przepustowości wynoszącej 100 Gb/s przy znacznym ograniczeniu kosztów operacyjnych.

CRS-X oferuje najwyższą w branży wydajność oraz możliwość efektywnej kosztowo rozbudowy. Przepustowość systemów z rodziny CRS wzrosła niemal dziesięciokrotnie na przestrzeni ostatniej dekady, pozwalając na redukcję całkowitych kosztów utrzymania o około 50 procent w porównaniu z produktami konkurencyjnymi. Klienci używający systemów CRS przez ostatnich 10 lat mogli liczyć na 80-procentowe oszczędności energii oraz obniżenie kosztów transportu o około 76 procent. Routery CRS-X zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić jak najprostszą modernizację ponad 10 tysięcy systemów pracujących w oparciu o CRS-1 i CRS-3 przy minimalnym wpływie na ruch sieciowy. Obecni użytkownicy CRS mogą migrować do systemu CRS-X dokonując prostej wymiany kart. Druga opcja to rozbudowanie istniejących systemów multi-chassis o routery CRS-X.

Najważniejsze fakty

  • Cisco CRS to najbardziej niezawodny, w pełni skalowalny i powszechnie stosowany router szkieletowy mogący pracowaćw  modelu multi-chassis. Dedykowane karty liniowe dzięki przepustowaści  4x100 GE i 400 Gb/s na slot umożliwiają uzyskanie niespotykanej w innych systemach wysokiej wydajności wynoszącej 64x100 GE (64 połączenia Ethernet o przepustowości 100 Gb/s) w pojedynczej obudowie, co w przypadku systemów typu multi-chassis daje przepustowość bliską 1 petabita na sekundę.
  • Karty liniowe CRS-X 400 GE z technologiami Cisco AnyPort oraz Cisco CMOS CPAK redukują zużycie energii i trzykrotnie zwiększają zagęszczenie portów 100 GE w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych. Ponadto technologia CPAK pozwala operatorom sieciowym na bezproblemową zmianę parametrów interfejsów (10 GE, 40 GE i 100 GE) oraz zasięgów (SR, ER i LR) dla pojedynczej karty.
  • Routery CRS-X korzystają ze specjalnego systemu operacyjnego IOS-XR, który wyróżnia się wieloma unikalnymi funkcjami, takimi jak autonaprawianie czy autoochrona, oraz jest w pełni przystosowany do pracy w trybie ciągłym.
  • Cisco CRS to elastyczna architektura dla rdzenia sieci, zapewniająca pełną elastyczność skalowania i pozwalająca usługodawcom na redukcję stopnia złożoności ich sieci przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Technologie Cisco nV i Cisco nLight umożliwiają uproszczone i ujednolicone zarządzanie systemami optycznymi, oferującymi przepustowość na poziomie 100 GE.
  • Według danych zawartych w Cisco Visual Networking Index 2012-2017, od czasu wprowadzenia pierwszego systemu CRS-1 w 2004 roku, ruch w sieci ulega dynamicznemu wzrostowi. Zgodnie z najnowszymi prognozami, do 2017 roku globalny ruch w sieciach IP wzrośnie trzykrotnie i osiągnie wartość 1,4 zettabajtów (na koniec 2012 roku wartość ta wynosiła 522,8 eksabajtów). Wzrost globalnego ruchu oraz jego złożoności wpływa na potrzebę dalszej rozbudowy i konwergencji w rdzeniu infrastruktury sieciowej. Wyzwaniu temu pozwolą sprostać routery CRS-X, które oferują wsparcie dla obsługi ruchu sieciowego o wielkiej skali, ciągłość operacji i obsługę zaawansowanych aplikacji w chmurze.

Wypowiedzi:

Konrad Napieralski, Dyrektor Architektury Rozwiązań IP NGN, Cisco Systems Polska:

„Flagowe platformy sieciowe Cisco, w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, które wymuszają na użytkownikach ciągłe modernizacje, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów przez dekady. Na całym świecie najwięksi dostawcy usług sieciowych, sieci naukowo-badawcze czy agencje rządowe przygotowują się do wdrożenia internetu nowej generacji oraz przewidywanego wzrostu ruchu w sieci spowodowanego coraz większym popytem na usługi związane z chmurą czy transmisją strumieniową wideo. Cisco, jako lider branży, oferuje szereg unikalnych i bezkonkurencyjnych rozwiązań oraz technologii, takich jak Cisco CPAK czy routery CRS-X 400 Gb/s, które pozwalają naszym klientom w pełni sprostać wymaganiom stawianym przed dostawcami usług sieciowych.”


Informacje o Cisco:

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje prasowe firmy Cisco znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com

Blog: http://gblogs.cisco.com/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/CiscoPoland

Cisco i logo Cisco to zastrzeżone znaki towarowe należące do Cisco i/lub jego podmiotów zależnych w U.S. i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych Cisco dostępna jest pod adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe firm trzecich są ich własnością. Użycie słowa partner nie oznacza stosunku partnerstwa pomiędzy Cisco i inną firmą.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:

Łukasz Dąbrowski
MANEJO Public Relations
e-mail: lukasz@manejo.pl
mobile:+48 515 130 769