Switching to dark mode can help your OLED devices save energy.

Zrównoważony rozwój IT

Inkluzywna przyszłość dla wszystkich pokoleń

IT i zrównoważony rozwój: inwestycja w planetę dotyczy nas wszystkich

W Cisco wierzymy w budowanie inkluzywnej przyszłościpoprzez jednoczenie społeczności i tworzenie znaczącej zmianywprowadzanie zmian istotnych dla wszystkich – także dla naszej planety. Wykorzystujemy nasze technologie i innowacje, by inspirować pracowników, partnerów i klientów, pomagamy tworzyć bardziej zrównoważone rozwiązania IT pozytywnie wpływając na globalną rzeczywistość.

Jak wpływamy na rzeczywistość

Zmiana klimatu

Wciąż dekarbonizujemy naszą działalność, przechodzimy na energie odnawialne i zwiększamy efektywność produktów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Modyfikujemy nasze modele biznesowe, by lepiej wykorzystywać ograniczone zasoby naturalne.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Przestrzegamy praw człowieka, promujemy dobrostan pracowników, a także ograniczamy negatywny wpływ na środowisko naturalne w całym cyklu życia produktów.

Nasze produkty i rozwiązania

Klienci Cisco proszą nas o pomoc w osiągnięciu celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, a my wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom.

Zerowe emisje netto do roku 2040

W sposób naukowy ustanowiliśmy cel, w myśl którego do roku 2040 osiągniemy poziom zerowy netto emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości. Oznacza to, że zobowiązujemy się przeprowadzić szeroko zakrojoną redukcję emisji tych gazów w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw, a także na etapie użytkowania produktów.

Poznaj ESG Reporting Hub oraz Cisco Purpose Report

Za pomocą ludzi, technologii i zasobów, Cisco przyczynia się do tworzenia inkluzywnej przyszłości, w której każdy będzie miał szansę rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z naszym ESG Hub, gdzie gromadzimy najważniejsze raporty z obszaru środowiska naturalnego (Environmental), tematów społecznych (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance).

Jak zrównoważona technologia może pomóc stawić czoła wyzwaniom w zakresie środowiska naturalnego

By stworzyć inkluzywną, zrównoważoną planetę musimy nie tylko połączyć siły, ale także wykorzystać technologię.

Transformacja przestrzeni pracy skutkuje wizją zrównoważonego rozwoju w firmie WPP

Inteligenta sieć Cisco pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i bardziej efektywne zarządzanie budynkami w branży usługowej.

Prosty i bezpieczny sposób zwrotu lub ponownego wykorzystania urządzeń

Nasz program zwrotu i ponownego wykorzystania produktów (Takeback and Reuse) pozwala posiadaczom sprzętu Cisco bezpłatnie zwrócić te z nich, których cykl eksploatacji uległ zakończeniu.

Inwestycje w zrównoważoną przyszłość

Na przestrzeni 10 lat Fundacja Cisco zainwestuje 100 mln USD w rozwiązania na rzecz klimatu.