Masz konto?

  •   Spersonalizowana zawartość
  •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Technologia to most, który wspomaga rozwój zrównoważonych programów dostarczania wody

Uwalnianie potencjału danych w celu wspierania rozwoju

Poprawa świadczenie usług przy użyciu danych

Programy rozwojowe mogą być bardzo skomplikowane. Zgromadzenie odpowiedniej wiedzy i zasobów pozwalających na usprawnienie zarządzania wodą, kanalizacją i rolnictwem może stanowić poważne wyzwanie.

Dobre dane mają kluczowe znaczenie dla podejmowania właściwych decyzji, współpracy i odpowiedzialności. Firma Akvo zapewnia partnerom platformę danych, która umożliwia im usprawnienie wdrażania programów rozwojowych, co z kolei przekłada się na ich lepsze i trwalsze wyniki.

Platforma danych open source firmy Akvo pomaga organizacjom i rządom zgromadzić i zrozumieć dane, na podstawie których mogą podejmować działania. Platforma ta jest obsługiwana przez różne usługi, dzięki którym powstaje lokalna wiedza umożliwiająca skuteczne podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Jesteśmy agencją rządową nadzorującą 216 okręgów. Aplikacja Akvo Flow umożliwia błyskawiczne przesyłanie danych z każdego urządzenia do bazy danych w celu analizy. Będziemy dalej ją wykorzystywać, aby mieć pewność, że nasze usługi są coraz lepsze.

Clement Bugase, Dyrektor generalny, CWSA Ghana

Dane usprawniają proces decyzyjny

Around the world, people lack access to safe drinking water. High-quality, timely, and accurate data is needed for governments and other stakeholders to make policies and effectively target interventions.

Since 2013, Cisco has supported the development of Akvo Flow, a smartphone-based data collection app, and Akvo Lumen, a tool for data analysis and visualization. These tools allow the development community to easily and effectively use data for decision-making.

Akvo's data platform is now used by hundreds of nonprofits and a number of national governments in Africa to monitor water services. The insights it generates have been key in providing safe and sustainable drinking water solutions for an estimated 30.5 million people.

 

Ponad 250 organizacji

Dwadzieścia rządów i ponad 250 organizacji w 70+ krajach pracowało wspólnie z firmą Akvo, aby dzięki danym ulepszyć sposób, w jaki podejmowane są decyzje oraz wdrażane są programy rozwojowe.

Tam, gdzie płyną dane, płynie też bezpieczna woda

Bezpieczna woda pitna w obozie dla uchodźców Palorinya

Organizacja Lekarze Bez Granic pracowała nad zapewnieniem bezpiecznej wody pitnej w obozie dla uchodźców Palorinya w Ugandzie. Woda była brana z Nilu, oczyszczana i dystrybuowana w obozie. Przy użyciu platformy danych firmy Akvo, organizacja Lekarze Bez Granic dokonywała pomiaru jakości wody od punktów dystrybucji do punktów konsumpcji, co umożliwiło szybkie podejmowanie decyzji i zapewnienie zdatnej wody pitnej.

Narodowe atlasy wody w Afryce Zachodniej

We współpracy z firmą Akvo rządy w Afryce Zachodniej wykorzystują smartfony do tworzenia map źródeł wody i tworzenia otwartych portali z danymi, gdzie te informacje są udostępniane. Portale te posiadają funkcje interaktywnych map i analiz danych, które wspomagają obywateli i pomagają rządom podejmować właściwe decyzje na poziomie lokalnym i narodowym.

Most do czystej wody

Firma Akvo dzięki swojemu unikatowemu i partnerskiemu podejściu do rozwoju pomaga organizacjom na całym świecie wykorzystać ich dane skuteczniej i efektywniej.