Typen bijgewerkte bestanden die op een FireSIGHT-systeem kunnen worden geïnstalleerd