Controleer LDAP via SSL/TLS (LDAPS) en CA-certificaat met behulp van Ldp.exe