Firepower Device Registration configureren, controleren en problemen oplossen