Guest

Η Cisco αναβαθμίζει τις βασικές αρχές συνδεσιμότητας ΒΥΟD (Bring Your Own Device) και βοηθά τις επιχειρήσεις στη δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος εργασίας

Hierarchical Navigation

Σήμερα οι εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν όπως, όποτε και από το σημείο που θέλουν χρησιμοποιώντας τις συσκευές που επιθυμούν.

Μαρούσι, 5 Απριλίου 2012 – Οι εργαζόμενοι απαιτούν όχι μόνο να χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές στη δουλειά, αλλά να έχουν και μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο, το χρόνο και το χώρο από όπου εργάζονται. Σύμφωνα με την έκθεση Connected World Technology Report της Cisco®, πάνω από το 40% των φοιτητών πανεπιστημίου και των νεαρών εργαζομένων δήλωσε ότι θα δεχόταν μια θέση εργασίας με χαμηλότερο μισθό, η οποία ωστόσο, θα προσέφερε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή συσκευής και την εργασία εξ αποστάσεως, σε σχέση με μια θέση εργασίας με υψηλότερες αποδοχές αλλά λιγότερη ευελιξία.

Για να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, η Cisco οδηγεί τους οργανισμούς IT πέρα από το βασικό στάδιο της σύνδεσης των χρηστών στο δίκτυο μέσω των συσκευών τους, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενοποιεί την πολιτική σύνδεσης, παρέχει βελτιωμένη εμπειρία για τους χρήστες και απλοποιεί τη διαχείριση, με σκοπό την επίτευξη του ιδανικού χώρου εργασίας. Με αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία είναι βασισμένη στην αρχιτεκτονική Borderless Network, η Cisco μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς IT να προχωρήσουν πέρα από το βασικό επίπεδο συνδεσιμότητας BYOD, προκειμένου να παρέχουν τα εξής:

 • Ενοποιημένη πολιτική μεταξύ ενσύρματων, ασύρματων τοπικών δικτύων (LAN), δικτύων κινητής τηλεφωνίας και εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), που επιτυγχάνεται μέσω των αναβαθμίσεων στο Cisco Identity Services Engine (ISE), το οποίο επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των συσκευών του χρήστη καθώς και ενοποιήσεις πολιτικών πρόσβασης με λύσεις διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM).
 • Μοναδική εμπειρία, χωρίς συμβιβασμούς για το χρήστη σε ολόκληρο το ενσύρματο/ασύρματο δίκτυο μέσω αναβαθμίσεων της υποδομής ασύρματου LAN με το λογισμικό Cisco Unified Wireless Network Software, έκδοση 7.2. Οι ενημερώσεις προσφέρουν έως και διπλάσια επεκτασιμότητα για προβολή multicast βίντεο, επιτρέπουν την υποστήριξη έως και 30.000 συσκευών από έναν μόνο controller και παρέχουν υποστήριξη IPv6 για συσκευές client. Οι ενημερώσεις αυτές βελτιώνουν ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες για βίντεο υψηλής ποιότητας, που αποτελούν φυσικά χαρακτηριστικά των Cisco WebEx και Cisco Jabber.
 • Απλουστευμένες λειτουργίες και διαχείριση δικτύου με την εισαγωγή του Prime Assurance Manager και του Prime Infrastructure, τα οποία βοηθούν τους επαγγελματίες IT να κατανοήσουν την απόδοση των εφαρμογών από τη σκοπιά του χρήστη, να επισπεύσουν τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος.

Σημαντικότερα Σημεία:

 • Ενοποιημένη πολιτική: Η προσέγγιση της Cisco για την εξέλιξη της βασικής αρχής συνδεσιμότητας BYOD παρέχει μια ενοποιημένη πολιτική σε ολόκληρο το δίκτυο του οργανισμού – ενσύρματο, ασύρματο LAN, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και VPN – συμβάλλοντας έτσι στον καθορισμό και την εφαρμογή ειδικών πολιτικών σε ολόκληρη την εταιρεία με βάση τους ρόλους των χρηστών, τις συσκευές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και τη θέση που βρίσκονται. Με την ανακοίνωση αυτή, η Cisco βελτιώνει το ISE, ώστε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Zero-touch On-boarding: Το ISE 1.1MR καθοδηγεί τους χρήστες σε μια εύκολη, βήμα προς βήμα διαδικασία για τη γρήγορη αναγνώριση των συσκευών τους στο χρόνο που τους εξυπηρετεί καλύτερα χωρίς να επιβαρύνουν την ομάδα IT, επιτρέποντάς του να εστιάζει σε πιο περίπλοκα και χρονικά επείγοντα θέματα.
  • Ενοποίηση πολιτικής MDM: Για την καλύτερη προστασία των δεδομένων και την εφαρμογή των πολιτικών ασφάλειας στις κινητές συσκευές, η Cisco συνεργάζεται με διάφορους προμηθευτές MDM, όπως οι AirWatch, Good, MobileIron και Zenprise, για την ενοποίηση των λύσεών τους με το ISE. Με την ενοποίηση αυτή, η ομάδα IT μπορεί να χρησιμοποιήσει το Cisco ISE για να καθορίσει πολιτικές που συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ότι οι κινητές συσκευές είναι εγγεγραμμένες στο MDM και προσφέρουν καταγραφή και έλεγχο της πρόσβασης τελικών σημείων με βάση πολιτικές όπως η απαίτηση κλειδώματος με κωδικό ΡΙΝ, εμποδίζοντας έτσι την "απόδραση" συσκευών ή την εξ αποστάσεως διαγραφή των δεδομένων σε συσκευές που έχουν χαθεί ή κλαπεί.
  • Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της έκθεσης Connected World Technology Report, σύμφωνα με τα οποία το 70% των εργαζομένων παγκοσμίως παραδέχεται ότι παραβιάζει τις πολιτικές IT, με έναν στους πέντε να επικαλείται την ανάγκη για πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα και εφαρμογές ώστε να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός στην εργασία του, μια ενοποιημένη πολιτική βασισμένη τόσο στις ανάγκες των χρηστών όσο και σε εκείνες της εταιρείας θα δημιουργήσει μια ασφαλέστερη εμπειρία εργασίας που θα υποστηρίζει τις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και εκείνες της ομάδας IT.
 • Εμπειρία χρήστη χωρίς συμβιβασμούς: Η Cisco βοηθά τους οργανισμούς IT να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία για ένα πολυποίκιλο σύνολο χρηστών με οποιονδήποτε τύπο συσκευής και επιφάνειας εργασίας (φυσική ή εικονική), σε ολόκληρο το ενσύρματο/ασύρματο δίκτυο, επιτρέποντάς τους να εξελίξουν την επιχείρησή τους πέρα από τις τρέχουσες ανάγκες της αρχής συνδεσιμότητας BYOD. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, η Cisco αναβαθμίζει την υποδομή ασύρματου LAN της με την κυκλοφορία του λογισμικού Cisco Unified Wireless Network Software 7.2, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Καλύτερα βίντεο: Έως και διπλάσια επεκτασιμότητα συγκριτικά με τις λύσεις των ανταγωνιστών, με το VideoStream της Cisco, το οποίο βελτιστοποιεί το δίκτυο για προβολή multicast βίντεο, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να παρακολουθούν τα βίντεο της εταιρείας από τη συσκευή και το χώρο της επιλογής τους. Το VideoStream επιτρέπει επίσης στο τμήμα IT να καθορίζει αποτελεσματικά την προτεραιότητα στη ροή των βίντεο στο ενσύρματο δίκτυο. Η επεκτασιμότητα βίντεο γίνεται όλο και πιο σημαντική, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη του Cisco Visual Networking Index (VNI), η οποία παρουσιάζει λεπτομερώς πώς το βίντεο θα αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία της συνολικής κυκλοφορίας δεδομένων, όπου μόνο οι βίντεο-διασκέψεις μεταξύ επιχειρήσεων αναμένεται να αυξηθούν στο εξαπλάσιο κατά την περίοδο 2010-2015.
  • Περισσότερες συσκευές: Με αυτήν την αναβάθμιση, ένας controller μπορεί να υποστηρίξει έως και 3.000 access points και 30.000 συσκευές client, επιτρέποντας έτσι την υλοποίηση ενός ευέλικτου και επεκτάσιμου ασύρματου δικτύου που θα μπορεί να υποστηρίζει μεγαλύτερες χωρητικότητες, μειώνοντας συγχρόνως το λειτουργικό κόστος.
  • Υποστήριξη IPv6: Βελτιστοποιημένη υποστήριξη συσκευών client IPv6 με πλήρη λειτουργικότητα, η οποία παρέχει συνεχή περιαγωγή χωρίς διακοπές, βελτιωμένα βίντεο, καλύτερη επικοινωνία δικτύου και αυξημένη προστασία ασφάλειας IPv6 για το κλείσιμο τυχόν "κενών" σε θέματα ασφάλειας. Η ύπαρξη πλήρους λειτουργικότητας συσκευών client είναι κρίσιμης σημασίας για τη στρατηγική BYOD μιας εταιρείας, καθώς το 71% των smartphone και των tablet – 1,6 δισεκατομμύριο συνολικά – θα έχουν δυνατότητες IPv6 μέχρι το 2016, σύμφωνα με το δείκτη Cisco VNI.
  • Το λογισμικό Cisco Unified Wireless Network Software 7.2 διατίθεται επίσης σε controller ενσωματωμένους στους Integrated Services Routers G2 και τα switches Cisco Catalyst® Σειράς 6500.
 • Απλουστευμένες λειτουργίες και διαχείριση δικτύου: Η Cisco προσφέρει απλουστευμένες, κεντρικές λειτουργίες και λύσεις διαχείρισης δικτύου για την κατανόηση της απόδοσης των εφαρμογών από τη σκοπιά του χρήστη, την επίσπευση της αντιμετώπισης προβλημάτων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η Cisco ανακοινώνει καινοτομίες στη γκάμα προϊόντων Cisco Prime™, όπως οι ακόλουθες:
  • Απλό και διεξοδικό έλεγχο: Το Prime Assurance Manager 1.1, μια ολοκαίνουρια πλατφόρμα διαχείρισης, παρέχει τη δυνατότητα απλού και διεξοδικού ελέγχου στην απόδοση των εφαρμογών σε ενσύρματα/ασύρματα δίκτυα και τερματικές συσκευές. Η βελτιωμένη δυνατότητα ελέγχου επιτρέπει στην ομάδα IT να κατανοήσει και να παρακολουθεί την απόδοση της εφαρμογής του χρήστη, να εντοπίζει γρήγορα την ακριβή θέση στην οποία έχει εκδηλωθεί πρόβλημα στην απόδοση της εφαρμογής και να το διορθώνει με την πρώτη προσπάθεια, εξοικονομώντας έτσι χρήμα και χρόνο ενώ παράλληλα αυξάνεται η ικανοποίηση του χρήστη.
  • Διαχείριση σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής: Το Prime Assurance Manager 1.1, μια ολοκαίνουρια πλατφόρμα διαχείρισης, παρέχει απλή και διεξοδική παρακολούθηση της απόδοσης των εφαρμογών σε ενσύρματα/ασύρματα δίκτυα και τερματικές συσκευές. Αυτή η ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης παρέχει στην ομάδα IT μία κα μόνο εφαρμογή για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συνεχή διαχείριση της υποδομής της Cisco.

Διαθεσιμότητα προϊόντων:

 • Αυτήν τη στιγμή, το λογισμικό Cisco Unified Wireless Network Software Release 7.2 διατίθεται παγκοσμίως.
 • Το Cisco ISE 1.1MR έχει προγραμματιστεί να διατεθεί στην παγκόσμια αγορά το καλοκαίρι του 2012. Η ενοποίηση με το MDM έχει προγραμματιστεί να διατεθεί παγκοσμίως στα τέλη του 2012.
 • Το Prime Assurance Manager 1.1 και το Prime Infrastructure 1.1, αυτήν τη στιγμή, είναι διαθέσιμα παγκοσμίως.

Αναφορές υποστήριξης:

 • Rebecca Jacoby, senior vice president and CIO, Cisco

  “Το BYOD δεν αφορά μόνο τη σύνδεση συσκευών που κατέχουν οι χρήστες και την αποδοχή της πρόσβασης στο εταιρικό δίκτυο εξωτερικών συσκευών. Αφορά και το τι γίνεται μετά από αυτό – τότε είναι που τα πράγματα αποκτούν ενδιαφέρον. Η Cisco προχωρά πέρα από αυτό το πρώτο στάδιο, προκειμένου να παρέχει στις εταιρείες μια ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου BYOD σήμερα και στο μέλλον."

 • Sujai Hajela, vice president and general manager, Wireless Networking Business Unit, Cisco

  “Η τάση BYOD ήρθε για να μείνει, ωστόσο οι εταιρείες πρέπει να προχωρήσουν πέρα από τη βασική ενέργεια της σύνδεσης των συσκευών των ίδιων των χρηστών, σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική BYOD που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εργαζομένων. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές, η Cisco προσεγγίζει συνολικά το BYOD. Με μια εκτενή στρατηγική σχεδιασμένη με επίκεντρο το δίκτυο, την ενοποιημένη πολιτική και την απλουστευμένη διαχείριση, η Cisco προσφέρει μια χωρίς συμβιβασμούς εμπειρία χρήστη σε κάθε χώρο εργασίας, παρέχοντας στις εταιρείες τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχία σήμερα, αλλά και στο μέλλον.”

Περισσότερες πληροφορίες:


ΣχετικÜ με τη Cisco

Η Cisco (NASDAQ: CSCO) εßναι η κορυφαßα εταιρεßα παγκοσμßως στην ανÜπτυξη δικτýων που μεταμορφþνει τον τρüπο με τον οποßο οι Üνθρωποι συνδÝονται, επικοινωνοýν και συνεργÜζονται. Περισσüτερες πληροφορßες σχετικÜ με τη Cisco εßναι διαθÝσιμες στη διεýθυνση http://www.cisco.com. ΣυνεχÞς ενημÝρωση εßναι διαθÝσιμη στη διεýθυνση http://newsroom.cisco.com.

Cisco και Cisco logo εßναι εμπορικÜ σÞματα Þ καταγεγραμμÝνα εμπορικÜ σÞματα της Cisco και/Þ των θυγατρικþν της στις ΗνωμÝνες Πολιτεßες και Üλλες χþρες. Λßστα με τα εμπορικÜ σÞματα της Cisco εßναι διαθÝσιμη στη διεýθυνση http://www.cisco.com/go/trademarks. ΕμπορικÜ σÞματα τρßτων παρüχων εßναι περιουσßα των αντßστοιχων ιδιοκτητþν τους. Η χρÞση του üρου συνεργÜτης δεν υπονοεß οποιαδÞποτε σχÝση συνεργασßας ανÜμεσα στη Cisco και σε Üλλη εταιρεßα. 

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail


Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • e-mail
 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη 
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το