Guest

Αυξάνεται η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα της Cisco

Τελευταία έρευνα δείχνει ότι οι μικρές προς μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες συνεργασίας προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοση, ωστόσο μερικοί εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι εταιρικές τακτικές εμποδίζουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2010. Η Cisco ανακοίνωσε τα αποτελέσματα παγκόσμιας μελέτης, σύμφωνα με την οποία το 77% των στελεχών πληροφορικής που συμμετείχε στην έρευνα σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τις δαπάνες σε εργαλεία συνεργασίας, ενώ οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η ικανότητά τους να συνεργάζονται περιορίζεται από τις εταιρικές πολιτικές. Πάνω από ένα τέταρτο των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απαγορεύουν τη χρήση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης παραδέχτηκαν ότι άλλαξαν τις ρυθμίσεις στις εταιρικές συσκευές για να έχουν πρόσβαση, ισχυριζόμενοι ότι «χρειάζονται τα συγκεκριμένα εργαλεία για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους».

Η έρευνα με τίτλο "Collaboration Nations," μελετά τα οφέλη και τις προκλήσεις για την επιτυχημένη συνεργασία στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (όσες έχουν περισσότερους από 250 υπαλλήλους). Η μελέτη έγινε από την InsightExpress, μία εταιρεία έρευνας ψηφιακού marketing, τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στο Stamford του Κοννέκτικατ, σε ένα δείγμα από 2.023 χρήστες και 1.011 στελεχών πληροφορικής από 10 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τα στελέχη πληροφορικής σχεδιάζουν να επενδύσουν σε συνεργασία για να βελτιώσουν την απόδοση της επιχείρησής τους
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα στελέχη πληροφορικής αναγνωρίζουν τη σημασία των εργαλείων συνεργασίας για τη μελλοντική επιτυχία της επιχείρησής τους, με την Ινδία και την Κίνα να είναι οι πιο προοδευτικές χώρες όσον αφορά στην υιοθέτηση της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, πολλοί από τους ειδικούς πληροφορικής που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους σε τεχνολογίες συνεργασίας μέσα στο επόμενο έτος, ορίζοντας τη βιντεοδιάσκεψη, τη δικτυακή διάσκεψη και την IP τηλεφωνία ως κύριους τομείς επένδυσης.

 • Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 96% των στελεχών πληροφορικής και τελικών χρηστών παραδέχεται ότι τα εργαλεία συνεργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο στη μελλοντική επιτυχία της επιχείρησής τους.
 • Το 77% των στελεχών πληροφορικής που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένει οι επενδύσεις σε εργαλεία συνεργασίας να αυξηθούν από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ το 56% αναμένει οι επενδύσεις σε εργαλεία συνεργασίας να αυξηθούν κατά 10% ή και περισσότερο.
 • Η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα ορίζονται τόσο από τους τελικούς χρήστες όσο και από τα στελέχη πληροφορικής ως κύρια οφέλη της αύξησης της συνεργασίας, με το 69% των χρηστών να χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία συνεργασίας, όπως η βιντεοδιάσκεψη και η δικτυακή διάσκεψη (web conference), που τους βοηθούν να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους πιο επιτυχώς.

Οι τελικοί χρήστες αγνοούν την εταιρική πολιτική για να «εκπληρώσουν τον στόχο τους»
Οι εργαζόμενοι ανέφεραν μία ευρεία γκάμα μειονεκτημάτων που αφορούν στις συσκευές και τις εφαρμογές τους στο γραφείο. Αυτά περιλαμβάνουν τους περιορισμούς που επιβάλλουν τα στελέχη πληροφορικής ως προς τους τύπους των τεχνολογιών συνεργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον χώρο εργασίας, την έλλειψη ολοκλήρωσης μεταξύ των εφαρμογών, τα μη συμβατά format (βίντεο, δεδομένα, φωνή), καθώς και τον περιορισμένο αριθμό των εργαλείων συνεργασίας που υπάρχουν στη διάθεσή τους. Παρ' όλα αυτά, σε μερικές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι προσπαθούν οι ίδιοι να επιλύσουν τα προβλήματα: Οι μισοί παραδέχονται ότι έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές στις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση, ενώ πάνω από ένα τέταρτο των εργαζομένων παραδέχονται ότι άλλαξαν τις ρυθμίσεις στις συσκευές για να αποκτήσουν πρόσβαση έτσι ώστε να «φέρουν σε πέρας την εργασία τους».

 • Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (52%) απαγορεύουν τη χρήση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης ή παρόμοιων εργαλείων συνεργασίας στον χώρο εργασίας.
 • Οι μισοί τελικοί χρήστες (50%) παραδέχονται ότι αγνόησαν την πολιτική της εταιρείας που απαγορεύει τη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 27% παραδέχτηκε ότι άλλαξε τις ρυθμίσεις στις εταιρικές συσκευές για να αποκτήσει πρόσβαση σε απαγορευμένες εφαρμογές.

Οι τελικοί χρήστες ωφελούνται, αλλά η διαδικασία και οι διάφορες πολιτικές έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά τους να συνεργάζονται
Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης το πώς οι τελικοί χρήστες ωφελούνται από την αύξηση της συνεργασίας, αλλά τονίζει και την ανάγκη μερικών επιχειρήσεων να προσαρμόσουν τις εταιρικές διαδικασίες και την κουλτούρα τους έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τη συνεργατικότητά τους.

 • Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να πουν με ποιον τρόπο η συνεργασία τούς ωφελεί, το 45% των τελικών χρηστών ανέφερε τη βελτιωμένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, ενώ το 40% ανέφερε ότι λαμβάνει βοήθεια σε επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εργασία, και το 31% δήλωσε ότι επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων.
 • Η ευκολία χρήσης (58%), η ικανότητα επικοινωνίας οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή (45%), και η λειτουργικότητα (37%) είναι τα τρία πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά μίας συσκευής ή εφαρμογής.
 • Οι τελικοί χρήστες πιστεύουν ότι στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας είναι δυνατόν να εμποδίσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται επιτυχώς. Το 46% πιστεύει ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στην κορυφή της ιεραρχίας της επιχείρησης, ενώ το 39% δηλώνει ότι οι συνάδελφοι δεν είναι πρόθυμοι να μοιραστούν πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν ωφελούν ένα τμήμα της επιχείρησής τους.

Η έρευνα είναι το δεύτερο από τα δύο μέρη μίας μελέτης που η Cisco διεξάγει για να ερευνήσει τον αντίκτυπο της κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας σε μία επιχείρηση. Τον Ιανουάριο του 2010 η Cisco ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μίας παγκόσμιας μελέτης που έγινε από τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος και η οποία ερευνά το πώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για εξωτερική συνεργασία. Η έρευνα δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη Collaboration Nation αποτελείται από απαντήσεις από στελέχη πληροφορικής και χρήστες στον χώρο των επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ιαπωνία, οι οποίοι συμμετείχαν σε μία online έρευνα τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2009.

 

Σχετικά με τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά με τη Cisco είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.cisco.com.

 

Υπεύθυνη Τύπου
Σιλβάνα Θεοδωροπούλου
Τηλ: +30 2106381457, 6947656057
e-mail: stheodor@cisco.com  

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • e-mail
 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη 
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το