Guest

Η SAP και η Cisco συνεργάζονται για να προσφέρουν εφαρμογή απορρήτου δεδομένων

Η SAP και η Cisco συνεργάζονται για να προσφέρουν εφαρμογή απορρήτου δεδομένων
Η σύνθετη εφαρμογή παρουσιάζει την υλοποίηση του κοινού οράματος των δύο εταιρειών για τη μεταμόρφωση του δικτύου της επιχείρησης

Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2008. Η SAP AG (NYSE: SAP) και η Cisco ανακοίνωσαν σήμερα τη διαθεσιμότητα μίας σύνθετης εφαρμογής που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν το απόρρητο των δεδομένων τους σε όλο το δίκτυο της επιχείρησης. Η λύση είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίξει συνεχή, ορατή συμμόρφωση με τις πολιτικές διατήρησης απορρήτου δεδομένων. Συνδυάζοντας τις λύσεις SAP που αφορούν στη διακυβέρνηση, τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση με τις Cisco intelligent network services, η σύνθετη εφαρμογή Data Privacy που δημιουργήθηκε από τη SAP και τη Cisco επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν σε πραγματικό χρόνο τις πολιτικές διατήρησης απορρήτου δεδομένων, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, σε όλη την επιχείρηση. Αυτή η σύνθετη εφαρμογή εκτείνει τις λύσεις SAP για GRC, προσφέροντας στους πελάτες μία μοναδική λύση για βελτιωμένο έλεγχο και ανταπόκριση σε όλη την επιχείρηση, ενώ μειώνει το συνολικό κόστος κτήσης χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες επενδύσεις σε εφαρμογές και υποδομή. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του SAPR TechEd 2008, της εκδήλωσης για το πελατοκεντρικό οικοσύστημα της SAP, που διοργανώθηκε στο Βερολίνο μεταξύ 14 - 16 Οκτωβρίου.
Ενώ περισσότερες εταιρείες αποτελούν τμήμα των παγκόσμιων επιχειρησιακών δικτύων και λειτουργούν ως μία ευρεία επιχείρηση, τα ευαίσθητα επιχειρησιακά και προσωπικά δεδομένα είναι δυνατό να περνούν τα σύνορα καθημερινά. Η ενίσχυση του απορρήτου των δεδομένων γίνεται όλο και περισσότερο ζωτικής σημασίας ζήτημα για την επιχείρηση. Επιπλέον, οι ρυθμιστικές απαιτήσεις, όπως οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια, τα προσωπικά δεδομένα, τα οικονομικά αγαθά, την πνευματική περιουσία και η νομοθεσία για την κλοπή ταυτότητας αναγκάζουν τις εταιρείες να υιοθετήσουν γρήγορα πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνολογίες απορρήτου δεδομένων.
Σύμφωνα με «Το πλεονέκτημα της συνεργασίας» ("The collaboration advantage"), μία πρόσφατη μελέτη από το Economist Intelligence Unit που χρηματοδοτήθηκε από την SAP, η μεγαλύτερη πρόκληση στη συνεργασία με τους επιχειρησιακούς συνεργάτες είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το να εμπιστευτούν τους εταιρικούς τους συνεργάτες τόσο ώστε να μοιραστούν μαζί τους δεδομένα είναι το δυσκολότερο σημείο της επιχειρηματικής σχέσης, ενώ το 64% των στελεχών συμφωνεί ότι η ενίσχυση των προσωπικών σχέσεων είναι μεγάλης σημασίας για τη δημιουργία εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες τους μέσα στην επιχείρηση. Η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί αγκάθι στον τομέα της πληροφορικής: Λιγότερο από το 20% των ερωτηθέντων είναι προετοιμασμένο να μοιραστεί συστήματα ασφάλειας, τεχνολογία επεξεργασίας ή εφαρμογές λογισμικού.
«Εταιρείες απ' όλο τον κόσμο θα ωφεληθούν από μία λύση που προσφέρει καθοδήγηση και επιβολή ώστε να εμποδιστεί η απώλεια δεδομένων και να προστατευθούν οι ευαίσθητες πληροφορίες», δήλωσε ο Michael Rasmussen, πρόεδρος και business research analyst της Corporate Integrity LLC. «Με την αύξηση των κανονισμών για το απόρρητο των δεδομένων παγκοσμίως, οι πελάτες απαιτούν μία λύση που να τους παρέχει τον έλεγχο που χρειάζονται ώστε να εξασφαλίσουν τη σταθερή συμμόρφωση τόσο στις εφαρμογές όσο και σε όλο το επιχειρησιακό δίκτυο.»

Η σύνθετη εφαρμογή από τις SAP και Cisco προσφέρει στους πελάτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες δικτύου ενημερωμένες ως προς τα δεδομένα και στις πολιτικές, που τους επιτρέπουν να διασφαλίσουν ότι τα οποιαδήποτε δεδομένα - είτε είναι σε χρήση από τις εφαρμογές είτε μεταδίδονται μέσω του εταιρικού δικτύου- συμμορφώνονται με τις γνωστές πολιτικές απορρήτου δεδομένων. Αντί να αναπτύσσουν σημαντικές λύσεις μέσα σε ανόμοιες εφαρμογές, η καινοτόμος προσέγγιση, που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Cisco και της SAP, επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργήσουν ελέγχους απορρήτου σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο και να τους εφαρμόσουν και στο επίπεδο του δικτύου. Αυτό επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της συμμόρφωσης και της ασφάλειας με τις τακτικές για τη διατήρηση του απορρήτου των δεδομένων στα δίκτυα, τις εφαρμογές και τα συστήματα. Η συγκεκριμένη λύση περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες συντονισμού των πολιτικών από τις δικτυακές συσκευές της Cisco σε συνεργασία με τις λύσεις Ενοποιημένων Επικοινωνιών της Cisco έτσι, ώστε να δημιουργήσουν συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και επικοινωνία όσον αφορά στην παραβίαση του απορρήτου πολύ σημαντικών δεδομένων.
Η σύνθετη εφαρμογή Data Privacy αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση της SAP και της Cisco να μεταμορφώσουν το δίκτυο μίας επιχείρησης, βοηθώντας τους πελάτες να εναρμονίσουν τις διαδικασίες της πληροφορικής με τις ανάγκες της επιχείρησής τους. Καθώς οι πελάτες  μεταμορφώνουν και επεκτείνουν τα επιχειρησιακά τους δίκτυα, μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αποκεντρωμένες, διαρκώς επεκτεινόμενες παγκοσμίως επιχειρήσεις. Η κοινή αυτή λύση βοηθάει τις εταιρείες να υιοθετήσουν ένα πιο ευέλικτο μοντέλο, ενώ διαχειρίζονται καλύτερα τους σχετικούς κινδύνους που αφορούν στα δεδομένα.
Η Cisco και η SAP συνεργάζονται επίσης με εταιρείες-μέλη της Deloitte σε πολλαπλές πρωτοβουλίες, ώστε να υιοθετήσουν κορυφαίες πρακτικές που είναι δυνατό να βοηθήσουν τους πελάτες να δημιουργήσουν μία προκαθορισμένη πορεία για να επιτύχουν τους στόχους συμμόρφωσής τους.
Οι λύσεις SAP για GRC αποτελούν τμήμα της Business Objects, μία εταιρεία της SAP, και σε συνδυασμό με τις λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακής απόδοσης και επιχειρησιακής ευφυΐας της Business Objects προσφέρουν μία ολοκληρωμένη γκάμα για βελτιωμένη επιχειρησιακή απόδοση. Αυτή η τελευταία προσθήκη στις λύσεις SAP για GRC θα δώσει στους χρήστες από το χώρο των επιχειρήσεων την ελευθερία να έχουν πρόσβαση με αξιοπιστία σε δεδομένα και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί ο έλεγχος για τη διατήρηση της συμμόρφωσης.

Σχετικά με τη SAP
Η SAP είναι κορυφαίος πάροχος στον κόσμο επιχειρησιακού λογισμικού. Προσφέρει εφαρμογές και υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα σε εταιρείες όλων των μεγεθών, σε περισσότερες από 25 χώρες, να γίνουν οι καλύτερα διοικούμενες επιχειρήσεις. Με περίπου 75.000 πελάτες (περιλαμβάνονται πελάτες από την εξαγορά της Business Objects) σε πάνω από 120 χώρες, η εταιρεία είναι εισηγμένη σε πολλά χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης και της Νέας Υόρκης, ως "SAP." (Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.sap.com).


Σχετικά με τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά με τη Cisco είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.cisco.com.


 

Υπεύθυνη Τύπου
Σιλβάνα Θεοδωροπούλου
Τηλ: +30 2106381457, 6947656057
e-mail: stheodor@cisco.com  

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

  • e-mail
  • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
  • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
  • Για Tεχνική Υποστήριξη 
  • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
  • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το