Guest

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εκπαίδευση και κατανόηση ασφάλειας στα Επιχειρηματικά, Δημόσια και Οικιακά Δίκτυα

22 Ιουνίου 2005 - Οι πρωτοπόροι της ασύρματης επικοινωνίας BT, Cisco και Intel ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διάδοση πληροφοριών, την εκπαίδευση των οργανισμών και των τελικών χρηστών γύρω από το τι μπορούν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ασύρματης ασφάλειας. Συνεργάζονται προκειμένου να συμφωνήσουν σε μία κοινή προσέγγιση ως προς την παροχή συμβουλών και την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων πάνω σε απλά, πρακτικά μέτρα διαχείρισης ασφάλειας στα επιχειρηματικά, δημόσια και οικιακά ασύρματα δίκτυα.

Οι BT, Cisco και Intel έχουν αναγνωρίσει ότι καθώς η χρήση των ασύρματων δικτύων αυξάνει, η εκπαίδευση των πελατών πάνω σε ζητήματα ασφάλειας θα γίνει πιο σημαντική σε ότι αφορά την ενθάρρυνση της υιοθέτησης,  και εμπιστοσύνης του κοινού στην τεχνολογία. Καθώς οι μελλοντικές ασύρματες εφαρμογές σε μαζικά καταναλωτικά αγαθά, όπως οι κάμερες και τα παιχνίδια αρχίζουν να απογειώνονται, και η σύγκλιση σταθερών και κινητών επικοινωνιών γίνεται πραγματικότητα, οι οργανισμοί και οι τελικοί χρήστες χρειάζονται συνεπείς πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση  των προκλήσεων ασφάλειας.

Οι τρείς εταιρίες συμμετέχουν επίσης στην ώθηση προς την ανάπτυξη και υιοθέτηση κοινών προτύπων ασύρματης ασφάλειας. Αυτά τα πρότυπα είναι σημαντικά για την προστασία των οργανισμών και των χρηστών, καθώς παρέχουν την κοινή βάση ώστε η βιομηχανία να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που λειτουργούν σε συνδυασμό μεταξύ τους, και οι οργανισμοί και τα άτομα να εκμευταλεύονται και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.

Οι BT, Cisco και Intel θα εκδώσουν κοινές οδηγίες και συμβουλές προς τις ενδιαφερόμενες πλευρές οι οποίες θα εστιάζονται στους τρεις ακόλουθους τομείς:

 • Επιχειρηματικά ασύρματα δίκτυα (π.χ. για επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς): Οι οργανισμοί που αναπτύσσουν ιδιωτικά ασύρματα δίκτυα θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρους στόχους απόδοσης, να πραγματοποιούν δοκιμές και επικαιροποιήσεις σε τακτικές βάσεις και να εκπαιδεύουν τους χρήστες τους έτσι ώστε να είναι πλήρως ενήμεροι για τις εταιρικές πολιτικές και τις δικές τους ευθύνες σε ότι έχει σχέση με τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών και των υποδομών της εταιρίας.
 • Οικιακά ασύρματα δίκτυα: με περισσότερους από 100 εκατομμύρια ευρυζωνικούς συνδρομητές παγκοσμίως, παρέχονται αυξανόμενες ευκαιρίες για την απόλαυση της ελευθερίας και απλότητας της ασύρματης δικτύωσης στο σπίτι. Οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι έχουν εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει κατάλληλα χαρακτηριστικά ασφάλειας σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιούν, όπως για παράδειγμα firewalls, και ότι ενεργοποιούν τα VPN όπου αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. όταν συνδέονται σε επιχειρηματικά δίκτυα από το σπίτι).
 • Δημόσια ασύρματα δίκτυα (π.χ. hotspot σε ξενοδοχεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς και καφετέριες): Με περισσότερα από 63.500 σημεία δημόσιας ασύρματης πρόσβασης ή ?hotspot? σε 99 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι παροχείς χρειάζεται να αναπτύσσουν hotspot που διαθέτουν κατάλληλη και ενεργοποιημένη ασφάλεια για την προστασία των κωδικών, των πληροφοριών σύνδεσης και των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών, που αποστέλλονται μέσω του δικτύου. Χρειάζεται επίσης να κατανοούν την ασύρματη ασφάλεια και να παρέχουν κατάλληλη υποστήριξη στους χρήστες στα σημεία πρόσβασης.

«Η ασύρματη ασφάλεια εξελίσσεται σε ζήτημα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για το Jericho Forum. Η ασύρματη τεχνολογία ωθεί την ασφάλεια πέραν από τα φυσικά όρια, έτσι ώστε οι οργανισμοί να χρειάζεται να προστατεύουν ολόκληρο το περιβάλλον εργασίας, ιδιαίτερα καθώς αυξάνεται η μεταξύ τους συνεργασία. Τα ανοικτά και συμφωνημένα πρότυπα βοηθούν καθώς συμβάλλουν στη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και συστημάτων,» σχολίασε ο David Lacey, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Ομίλου Εργασίας του Jericho Forum, ενός διεθνούς forum οργανισμών πελατών και πωλητών τεχνολογίας πληροφορικής που ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη ανοικτών προτύπων για την υλοποίηση ασφαλών και απαλλαγμένων από όρια ροής πληροφοριών στους οργανισμούς.

Προσθέτει επίσης ότι, «Η ασφάλεια θα πρέπει να είναι εύκολη στη ρύθμιση και διαχείρισή της ενώ τα τμήματα ΙΤ θα πρέπει να εκπαιδεύουν τους ενδιαφερόμενους σε όλη την έκταση του οργανισμού, από το διοικητικό συμβούλιο μέχρι τους χρήστες και πολύ περισσότερο τους πελάτες. Η εκπαίδευση είναι ο τομέας στον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στην αποτελεσματική ασφάλεια.»

Σε ότι αφορά τα πρότυπα, οι BT, Cisco και Intel έχουν συνεργαστεί με άλλες εταιρίες της ασύρματης βιομηχανίας και έχουν συμφωνήσει ότι το πρότυπο ασύρματης ασφάλειας είναι το IEEE 802.11. Η παραλλαγή 802.11i παρέχει την ισχυρότερη ταυτοποίηση και κρυπτογράφηση δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω των ασύρματων δικτύων, και χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία ως το κοινό πλαίσιο ασφάλειας στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό το πρότυπο είναι επίσης πιο εύχρηστο για τους οργανισμούς ώστε να μπορούν να ενοποιήσουν την ασύρματη τεχνολογία με τα υπόλοιπα στοιχεία της υποδομής τους.

Σχετικά με τις εταιρείες

 • Σχετικά με την BT: Η BT είναι μία από τις πρωτοπόρους εταιρίες στον κόσμο, στην παροχή λύσεων επικοινωνιών στους πελάτες της στην Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική και τις Ασιατικές Χώρες του Ειρηνικού. Μεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται υπηρεσίες IT και δικτύωσης, τοπικές, εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, και προϊόντα και υπηρεσίες ευρυζωνικής τεχνολογίας και Ιντερνετ υψηλότερης αξίας.

Η BT αποτελείται κυρίως από τους ακόλουθους τρεις τομείς:

 • BT Retail, παρέχει πλήρη σειρά υπηρεσιών επικοινωνίας και άλλων σχετιζόμενων υπηρεσιών σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια πελάτες και επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • BT Wholesale, παρέχει υπηρεσίες και λύσεις δικτύωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περισσότερους από 600 λειτουργούς και παροχείς υπηρεσιών σταθερής και κινητής επικοινωνίας περιλαμβανομένης της παροχής ευρυζωνικών και ιδιωτικών κυκλωμάτων.
 • BT Global Services, παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης ΙΤ για την κάλυψη των αναγκών οργανισμών με πολλαπλά σημεία λειτουργίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η BT Global Services λειτουργεί σε περισσότερες από 130 χώρες και προσφέρει επίσης υπηρεσίες διεθνούς κομιστή.

Το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2004, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΤ ήταν £18.519 εκατομμύρια, με κέρδη προ απόσβεσης υπεραξίας, έκτακτων εγγραφών και φόρου στα £2.013 εκατομμύρια.

O όμιλος BT Group plc είναι εισηγμένος στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Η British Telecommunications plc (BT) είναι θυγατρική εταιρία που ανήκει εξολοκλήρου στον Όμιλο ΒΤ και περιλαμβάνει στην ουσία όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ΒΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.bt.com/aboutbt

 • Η Intel, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο, αποτελεί επίσης πρωτοπόρο κατασκευαστή προϊόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύωσης και τηλεπικοινωνιών. Πρόσθετες πληροφορίες για την Intel είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.intel.com/pressroom
 • Σχετικά με την Cisco Systems: Η Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO), η παγκόσμια πρωτοπόρος στην ανάπτυξη δικτύων για το Internet, εορτάζει φέτος τα 20 χρόνια δέσμευσης στην τεχνολογική καινοτομία, στην πρωτοπορία στον τεχνολογικό κλάδο και στην εταιρική ευθύνη.  Πληροφορίες σχετικά με τη Cisco μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.cisco.com και http://www.cisco.gr. Για συνεχή ενημέρωση μεταβείτε στη διεύθυνση http://newsroom.cisco.com

Cisco, Cisco Systems και το Cisco logo είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Cisco Systems, Inc. και / ή των συνδεδεμένων εταιριών στις ΗΠΑ και ορισμένων άλλων χωρών. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η χρήση της λέξης συνεργάτης δεν συνεπάγεται σχέση συνεργασίας ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρία. Το παρόν έγγραφο είναι δημόσια πληροφόρηση της Cisco.

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail


Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • e-mail
 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη 
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το