Guest

Datové centrum

Vývoj směrem k architektuře Unified Data Center

Dnešní architektura datových center musí podporovat vysoce mobilní pracovní sílu, šíření zařízení a obchodní modely založené na datech a musí umět bez problémů začlenit cloudové aplikace a služby. Pro splnění těchto různorodých požadavků společnost Cisco nabízí platformu Unified Data Center, tedy architekturu sjednoceného datového centra, jež kombinuje zpracování a ukládání dat, sítě a správu v platformě určené pro automatizaci IT jako služby napříč fyzickými a virtuálními prostředími. Výsledkem je zvýšená efektivita rozpočtu, agilnější reakce podniku a zjednodušený provoz IT.

Schéma architektury Unified Data Center

Řešení Cisco Unified Data Center poskytuje komplexní platformu architektury, včetně produktů a řešení ve třech klíčových oblastech:

 • Unified Management
  Součást Unified Management architektury datového centra společnosti Cisco nabízí automatizaci, instrumentaci a správu životního cyklu s cílem zjednodušit nasazení a provoz fyzické/prosté kabelové, virtuální a cloudové infrastruktury. Společnost Cisco pomáhá oddělením IT s vývojem samoobslužného portálu a katalogu služeb, aby mohly rychle poskytovat služby IT na vyžádání, a podpořit tak iniciativy podniku.
 • Unified Fabric
  Součást Unified Fabric architektury datového centra společnosti Cisco nabízí vysoce výkonnou datovou síť a síťové úložiště s cílem zjednodušit nasazení, umožnit zajištění kvalitních zkušeností a snížit provozní náklady. Integrované síťové služby společnosti Cisco poskytují vysokorychlostní konektivitu a vysokou dostupnost, zvyšují výkon aplikací a snižují bezpečnostní riziko v prostředí s více uživateli.
 • Unified Computing
  Řešení Cisco Unified Computing System (UCS) ukotvuje architekturu datového centra společnosti Cisco díky vysoce škálovatelnému řešení zpracování dat, přístupu k síti a síťovému úložišti. Vestavěné funkce pro správu zjednodušují provoz v rámci fyzické, virtuální a cloudové infrastruktury.
 • Služby datového centra
  Inteligentní, personalizované služby společnosti Cisco a našich autorizovaných partnerů vám umožní plně využít investice do datového centra.

Integrovaná řešení

Řešení Cisco Unified Data Center je optimální platforma pro řešení Cisco Hosted Collaboration a základ předem testovaných a konfigurovaných souborů řešení, například Flex Pod a Vblock Infrastructure Platforms. Otevřené standardy a API umožňují integraci a správu hardwarových a softwarových řešení od partnerů v ekosystému společnosti Cisco, a zároveň zaručují flexibilitu datového centra.

Jedinečná hodnota společnosti Cisco

Společnost Cisco se brání složitosti konvergované infrastruktury díky zvlášť navržené novátorské architektuře datového centra pro podporu virtualizace v datovém centru. Řešení Cisco Unified Data Center přináší:

 • Vynikající výkon napříč fyzickými i virtualizovanými zdroji
 • Hospodárnost díky eliminace sil a zjednodušení realizace a provozních úkolů
 • Rychlou realizaci vysoce zabezpečené a osvědčené infrastruktury s cílem podpořit nové iniciativy podniku
 • Široký výběr partnerů pro úložiště, virtualizaci, aplikace a správu

Řešení Unified Data Center nabízí také flexibilní a otevřenou architekturu datového centra, která podpoří starší součásti infrastruktury i poskytování IT jako služby a cloudových služeb.

Zvyšte agilitu oddělení IT

Reagujte rychleji na změny obchodních požadavků díky řešení Unified Computing.

Získejte podrobnosti

Optimalizujte flexibilitu

Objevte výhody služeb pro sítě Unified Network.

Zjistěte informace o výhodách

Podpořte konvergovanou infrastrukturu

Zvyšte efektivitu a škálujte pomocí řešení Unified Fabric.

Zjistěte, jak na to

Automate for Operational Efficiency

Simplify deployment of IT infrastructure and services with Unified Management.

Read More Information

Využijte automatizaci k provozní efektivitě

Zjednodušte realizaci infrastruktury a služeb IT díky řešení Unified Management.

Další informace