Guest

Všeobecné podmínky

Při odesílání žádosti o zpětný odběr a recyklaci pomocí programu zpětného odběru a recyklace společnosti Cisco („program“) zákazník přijímá následující podmínky programu:

  • Vrácené produkty nesmí být znečištěny látkami, které nejsou součástí produktů v jejich původním, novém stavu nebo jinak související s běžným prostředím, v němž se produkty používají. Zákazník je zodpovědný za smazání, odstranění nebo vyjmutí všech citlivých údajů uvedených v nebo na produktech vracených společnosti Cisco. Společnost Cisco nebude zodpovědná za žádná data, která zůstanou v produktech.
  • Před vyzvednutím je nutné všechny produkty zabalit v souladu s pokyny pro balení k programu, včetně uložení do krabic, označení krabic pomocí čísla zpětného odběru od zákazníka (CTB) a čísla případu a paletizace. Zákazník je zodpovědný za vygenerování platné přepravní dokumentace.
  • Společnost Cisco zaplatí přepravní náklady a zákazník zaplatí případné celní poplatky, cla a daně při vrácení produktů prostřednictvím programu. Společnost Cisco je zodpovědná za náklady recyklace a ekologické likvidace produktů vrácených prostřednictvím programu.
  • Zákazník uděluje všechna titulární práva, právo zacházení, obnovení, recyklace a ekologické likvidace vrácených produktů zdarma a bez budoucích břemen a prohlašuje, že vlastnictví produktů je bezproblémové a obchodovatelné.
  • Zákazník zajistí na pracovišti v den vyzvednutí pracovníka, který nasměruje poskytovatele logistických služeb ke správným produktům. Zákazník bude zodpovědný za všechny náklady vzniklé zahrnutím chybných produktů do zásilky.
  • Společnost Cisco nebude zodpovědná za žádné produkty zaslané omylem a neposkytuje žádné záruky, že takové produkty je možné vrátit zákazníkovi. Pokud lze takové produkty identifikovat a vrátit, zákazník zaplatí veškeré přepravní náklady a mohou mu být účtovány další administrativní poplatky.
  • Program nemusí být na některých místech dostupný.