Válka na Ukrajině:
Podpora zákazníků, partnerů a komunit

Vážení zákazníci a partneři,

chtěl bych se s Vámi podělit o aktuální informace, které se týkají našeho úsilí na podporu Ukrajiny a opatření, která děláme v souvislosti s naším podnikáním v Rusku a Bělorusku. Víme, jak je tato situace náročná, a jsme tu pro Vás, abychom Vás podpořili.

Zastavujeme podnikání v Rusku a Bělorusku a poskytujeme podporu Ukrajině

Vzhledem k eskalaci války a na podporu vlády a obyvatel Ukrajiny zastavujeme na dohlednou dobu veškeré obchodní operace v Rusku a Bělorusku, a to včetně prodeje a služeb.

Jsme pevně přesvědčeni, že jde o správné rozhodnutí, a spolupracujeme se zákazníky a partnery v širším regionu, abychom jim zajistili kontinuitu podnikání. Se zákazníky a partnery v Rusku a Bělorusku budeme v kontaktu a poskytneme jim další podrobnosti.

Uvědomujeme si, že tato válka zasáhla mnoho lidí, včetně všech našich týmů. Vážení zákazníci a partneři, ujišťujeme Vás, že týmy Cisco pro Vás neúnavně pracují a udělají maximum pro to, aby zodpověděly Vaše dotazy a poskytly nejnovější informace souběžně s tím, jak se bude situace vyvíjet. 

Abychom lidem na Ukrajině pomohli, poskytujeme zdarma automatické obnovování všech softwarových licencí a služeb pro naše ukrajinské zákazníky a na rok zdarma nabízíme využívání nástroje Webex pro virtuální schůzky. Poskytujeme také bezplatné volání na Ukrajinu.

Poskytujeme zabezpečení

Dále urychlujeme úsilí několika posledních týdnů, abychom co nejvíce pomohli chránit organizace na Ukrajině před kybernetickými útoky, zabezpečili ochranu osobních údajů institucí na Ukrajině a v širším regionu a pomohli ukrajinské vládě zabezpečit její infrastrukturu. Práce, kterou odvádí náš bezpečnostní tým Talos při monitorování prostředí, boji s hackery a nasazování obranných prvků (zároveň s otevřeným sdílením bezpečnostních informací), zásadním způsobem přispívá k bezpečnosti našich zákazníků na celém světě.

Kromě nových prvků ochrany zabezpečení, které nepřetržitě aktualizujeme a nasazujeme, organizace Talos sestavila tým dobrovolníků, kteří nepřetržitě vyhledávají hrozby a dohlížejí na kritickou infrastrukturu na Ukrajině. Spolu s týmy specializovaných technických pracovníků také pomáhají spravovat konfigurace zabezpečených koncových bodů a působí jako obránci uvnitř ukrajinských sítí.

Náš tým pro analýzu informací na internetu ThousandEyes také aktivně monitoruje internetovou aktivitu desítek kritických ukrajinských webových stránek, což vládním agenturám a bankám v této oblasti umožňuje nasadit protiopatření a chránit se před útoky.

Podporujeme naše lidi a komunity

Souběžně s tím se intenzivně zaměřujeme na bezpečnost našich zaměstnanců a jejich rodin na Ukrajině a děláme vše, co je v našich silách, abychom je podpořili – od přemístění až po finanční pomoc. Založili jsme také fond humanitární pomoci Ukrajině, který všem našim zaměstnancům umožňuje poskytovat dary, a spolupracujeme s partnery z neziskového sektoru, abychom poskytli vybavení Cisco a podpořili ty, kterým se podařilo uprchnout a přemístit se.

Jedná se o neuvěřitelně náročné období pro Ukrajinu a upřímně řečeno pro celý svět. Víme, že tato válka zasáhla mnoho Rusů, včetně našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Chci znovu zdůraznit, že je třeba se sjednotit. Vzájemná podpora, jíž jsme v komunitě Cisco svědky, je pro mě velmi inspirující.

Pevně doufáme, že tato válka brzy skončí. Mezitím jsme odhodláni využít všech možných zdrojů, abychom v této náročné době pomohli našim zaměstnancům, institucím a lidem na Ukrajině a našim zákazníkům a partnerům, a uděláme vše, co je v našich silách, abychom podpořili potřebné.

Nejčastější dotazy

Jak se společnost Cisco staví k válce mezi Ruskem a Ukrajinou?

Ve společnosti Cisco důrazně a jednoznačně odsuzujeme neopodstatněnou válku vedenou Ruskem a násilí, které bylo rozpoutáno na nevinných civilistech.

Jakým způsobem se společnost Cisco snaží pomoci zaměstnancům a jejich rodinám na Ukrajině?

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost a zabezpečení našich zaměstnanců. V posledních několika týdnech jsme v úzkém kontaktu se zaměstnanci na Ukrajině a nabízíme podporu nejrůznějšími způsoby – včetně cesty, dočasného přesídlení, příspěvků na pokrytí neočekávaných výdajů a nouzového volna. Několik našich zaměstnanců se spolu se svými rodinami rozhodlo dočasně přesídlit do Polska. Jiní se rozhodli zůstat. Společnost Cisco je v obou případech i nadále podporuje, jak nejlépe umí.

Pomáhá společnost Cisco Ukrajině při zajišťování její kybernetické obrany?

Společnost Cisco nepřetržitě pracuje v rámci globálního celopodnikového úsilí, jehož cílem je chránit naše zákazníky a partnery na Ukrajině a zajistit, aby nedocházelo k výpadkům komunikace a aktivit. Organizace Cisco Talos učinila výjimečné opatření a pro kritické zákazníky na Ukrajině přímo a nepřetržitě provozuje produkty zabezpečení, zatímco v rámci společnosti Cisco se spojilo více než 500 zaměstnanců, aby pomohli při shromažďování open-source (veřejných) zpravodajských informací. Cisco také ukrajinským organizacím, které nepodléhají omezení, nabízí na dobu jednoho roku produkty Cloud Security, jako je Duo.

Jak se společnost Cisco staví k pokračování obchodních aktivit v Rusku a Bělorusku?

Vzhledem k eskalaci války a na podporu vlády a obyvatel Ukrajiny zastavuje společnost Cisco v dohledné budoucnosti veškeré obchodní operace v Rusku a Bělorusku, a to včetně prodeje a služeb. Pracujeme na tom, abychom se co nejrychleji vypořádali s důsledky pro naše podnikání a nalezli nejlepší způsoby, jak podpořit naše zákazníky a partnery v dané oblasti. Budeme situaci i nadále sledovat a vyhodnocovat a budeme Vás průběžně informovat, jakmile budou dostupné další informace.

Má válka dopad na schopnost společnosti Cisco dodávat produkty a služby zákazníkům, kteří se nenacházejí v bezprostřední oblasti konfliktu?

Společnost Cisco v současné době neočekává, že by rusko-ukrajinská válka měla dopad na dodávky produktů a služeb mimo Rusko, Ukrajinu a Bělorusko. Situace se rychle vyvíjí a v rámci našeho globálního úsilí na zajištění odolnosti podniku neustále vyhodnocujeme a zmírňujeme potenciální narušení podnikání.