ดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเสมือนจริง
ผลิตภัณฑ์ Unified Data Center

 • การรับส่งข้อความ

  ระบบการประมวลผลข้อมูลแบบผสานรวม

  ปรับขยายการบริการที่นำเสนอและลดความซับซ้อนของข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าศูนย์ข้อมูล การจัดการ ระบบพลังงาน ระบบทำความเย็น และการเดินสายไฟ

  • Cisco Unity Connection

   Cisco UCS B-Series Blade Servers

   • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การใช้พลังงาน และความยืดหยุ่น
   • ปรับประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลให้เหมาะสมกับความต้องการของแอพพลิเคชัน และปรับขนาดของการใช้พลังงาน
   • ใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายสำหรับการเข้าถึงแบบผสานรวมไปยังโครงสร้างแบบรวมศูนย์
   • ลดจำนวนอะแดปเตอร์ สายเคเบิล และสวิตช์เลเยอร์การเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ
  • Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

   Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

   • รองรับ Cisco UCS B-Series Blade Servers ที่มีความกว้างครึ่งหนึ่งได้สูงสุดถึงแปดตัว
   • รองรับ Cisco UCS B-Series Blade Servers ที่เต็มความกว้างได้สูงสุดถึงสี่ตัว
   • ใช้เทคโนโลยีโครงสร้างแบบรวมศูนย์และเทคโนโลยีขยายโครงสร้างสำหรับศูนย์ข้อมูล
   • ใช้แร็คขนาด 19 นิ้วที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและการระบายอากาศจากด้านหน้าไปด้านหลัง
   • ลดองค์ประกอบและข้อกำหนดการจัดการ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
  • Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers

   Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers

   • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ
   • สร้างสมดุลผสานความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และความหนาแน่น
   • สนับสนุนระบบเสมือนจริงในระดับการใช้งานจริงและโหลดบนโครงสร้างพื้นฐานทางเว็บ
   • ขยายประโยชน์สำหรับระบบการประมวลผลแบบผสานรวม (UCS) ไปถึงเซิร์ฟเวอร์แบบติดตั้งกับแร็ค
  • Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   Cisco UCS Virtual Interface Card 1240

   • อินเตอร์เฟซระบบ LAN ชนิดแยกส่วนแบบบูรณาการบนเมนบอร์ด (LOM) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ UCS Blade ยุค M3
   • นำเสนอแบนด์วิดท์รวม 80 Gbps สำหรับเซิร์ฟเวอร์
   • ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยการรวมการ์ดเครือข่าย, Host Bus Adapter และอุปกรณ์อื่นๆ
   • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยี Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • แสดงความสัมพันธ์และการแสดงผลนโยบาย I/O เพื่อเปิดใช้งาน workload mobility
  • Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   • นำเสนอแบนด์วิดท์รวม 80 Gbps ในเซิร์ฟเวอร์
   • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ โดยช่วยคุณผนวกการ์ดอินเตอร์เฟซ สายเคเบิล สวิตช์ และเซิร์ฟเวอร์แบบฟิสิคัล
   • สนับสนุนอุปกรณ์ Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) สูงสุดถึง 256 รายการ
   • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • แสดงความสัมพันธ์และการแสดงผลนโยบาย I/O เพื่อเปิดใช้ workload mobility
  • Cisco Catalyst 6200 Series

   Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

   • มีความยืดหยุ่นในการเลือก LAN Ethernet, FCoE หรืออีเทอร์เน็ตความเร็ว 1 หรือ 10 กิกะบิต
   • มีตัวเลือก SAN Native Fibre Channel 1, 2, 4 หรือ 8 Gbps
   • เพิ่มแบนด์วิดท์ ความสามารถในการปรับขยาย ประสิทธิภาพ และตัวเลือกของแหล่งจ่ายไฟ
   • ลดข้อจำกัดในการจัดเตรียมใช้งานระบบการทำงานแบบเสมือนสำหรับศูนย์ข้อมูล
   • นำเสนอการเชื่อมต่อ LAN และ SAN และการจัดการแบบรวมศูนย์
  • Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects

   Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects

   • ใช้ฟังก์ชันอีเทอร์เน็ตความเร็ว 10 กิกะบิต และ Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
   • ลดข้อจำกัดในการจัดเตรียมใช้งานระบบการทำงานแบบเสมือนเต็มรูปแบบ
   • นำเสนอการเชื่อมต่อ LAN และ SAN สำหรับเบลดทั้งหมดภายในโดเมนอุปกรณ์
   • รวมศูนย์การจัดการที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยซอฟต์แวร์ Cisco UCS Manager
  • Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects

   Cisco UCS Manager

   • จัดการเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ให้เป็นหนึ่งเอนทิตี้ทั้งในรูปแบบ Blade Chassis และเซิร์ฟเวอร์แบบติดตั้งกับแร็ค
   • แสดงข้อมูล UCS อย่างละเอียดและการควบคุมเครื่องมือของระบบในระดับที่สูงกว่า
   • ลดความซับซ้อนสำหรับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน
   • ช่วยปรับปรุงประสิทธิผลด้านไอทีและความคล่องตัวทางธุรกิจผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งโปรแกรมได้
 • การสื่อสาร IP

  การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล

  เสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยสำหรับแอพพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลที่สำคัญของคุณ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 • ระบบสวิชชิ่งของศูนย์ข้อมูล

  ระบบสวิชชิ่งของศูนย์ข้อมูล

  เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ ทำให้การทำงานง่ายขึ้น และคุ้มครองการลงทุนของคุณด้วยความยืดหยุ่นในเชิงสถาปัตยกรรมด้วยระบบสวิตชิ่งของศูนย์ข้อมูล

  • Cisco Nexus 7000 Series Switches

   Cisco Nexus 7000 Series Switches

   • รองรับการทำงานหลัก การผสานรวม และการเข้าถึงการใช้งาน Unified Fabric
   • รองรับนวัตกรรมระบบเสมือนและระบบคอมพิวเตอร์แบบ Cloud
   • ครอบคลุมการปรับใช้การเชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์ (DCI) โซลูชัน
   • ให้เสถียรภาพ การบริการ และการปรับขนาดได้สำหรับศูนย์ข้อมูลทุกขนาด
   • ให้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่มีความหนาแน่นสูง 1,10, 40 และ 100 กิกะบิต
  • Cisco Nexus 5000 Series

   Cisco Nexus 6000 Series

   • ให้โซลูชัน 10 GE และ 40 GE ซึ่งมีความหนาแน่นสูงในฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็กแบบวางชั้น (Rack-Unit - RU)
   • ให้ฟังก์ชันการทำงานที่พรั่งพร้อมและบูรณาการแบบ Layer 2 และ 3 ที่อัตราสายในและมีเวลาหน่วงต่ำ
   • นำเสนอประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสนับสนุนสถาปัตยกรรม Cisco Fabric Extender (FEX) และชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
   • รองรับ 40 GE Fibre Channel over Ethernet (FCoE) สำหรับการใช้งานร่วมกันของ LAN และ SAN
   • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงและการปรับใช้งานร่วมกันในพื้นที่จำกัด
  • Cisco Nexus 5000 Series

   Cisco Nexus 5000 Series

   • ผนวกศูนย์ข้อมูลพร้อมปกป้องการลงทุนด้วย I/O แบบรวมศูนย์
   • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
   • ลดความซับซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล
   • เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจผ่านระบบเสมือนของศูนย์ข้อมูลที่แพร่หลาย
   • ปรับปรุงเสถียรภาพทางธุรกิจด้วยการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • Cisco Nexus 3000 Series

   Cisco Nexus 3000 Series

   • นำเสนอความสามารถ Algo Boost ซึ่งมีประสิทธิภาพ การมองเห็น และการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
   • มีเวลาหน่วงต่ำเป็นพิเศษสำหรับ High-Performance Trading (HPT) และสภาพแวดล้อมข้อมูลขนาดใหญ่
   • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชันด้วยสวิตชิ่งเลเยอร์ 3 ที่ใช้อัตราความเร็วระดับใช้สาย
   • ให้การจัดการที่ง่ายด้วยเครื่องมือการจัดการ Python Scripting, EEM และ XML
  • Cisco Nexus 2000 Series

   Cisco Nexus 2000 Series

   • บริการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 100 MB, 1 GE ถึง 10 GE พร้อมด้วยอัพลิงก์ 10 และ 40 GE
   • ประหยัดพื้นที่สำหรับรูปแบบโครงสร้างของเครือข่าย Top-of-Rack (ToR)
   • ลดค่าใช้จ่ายและการใช้พื้นที่สำหรับการเดินสายเคเบิลของศูนย์ข้อมูลด้วยการเดินสายเคเบิลระหว่างแร็คที่เพิ่มประสิทธิภาพ
   • ขยายขอบเขตไปยังเซิร์ฟเวอร์ Blade ของคู่ค้า เช่น HP และ Fujitsu
  • Cisco NX-OS for Nexus Switches

   Cisco NX-OS for Nexus Switches

   • สร้างจากระบบจัดเตรียมใช้งาน LAN และ SAN ที่ผ่านการรับรอง
   • สนับสนุนตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบสวิตชิ่งของ Cisco Nexus และ MDS
   • นำเสนอความพร้อมใช้งานสูง บริการระบบเสมือน และการผนวกรวม
   • ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการผสานรวมนวัตกรรมใหม่และการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม
  • Cisco Catalyst 6500 Series

   Cisco Catalyst 6500 Series

   • ปกป้องการลงทุนในศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม
   • นำเสนอแพลตฟอร์มบริการสำหรับระบบศูนย์ข้อมูล
   • นำเสนอคุณสมบัติสำหรับการจัดการดำเนินงาน ความพร้อมใช้งานสูง และการอัปเกรดในอนาคต
  • Cisco Catalyst 4900 Series

   Cisco Catalyst 4900 Series

   • รองรับอินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดถึง 10 กิกะบิต
   • รองรับความจุที่เพิ่มสูงขึ้นได้ถึง 320 Gbps
   • รองรับโปรโตคอลการเราติ้งที่สำคัญและ IPv6 ในฮาร์ดแวร์
   • มีแหล่งจ่ายไฟและพัดลมระบายความร้อนสำรองที่สามารถสับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงาน
 • การจัดการและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล

  การจัดการและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล

  เพิ่มประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ระบบไอทีที่ทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา สามารถดูข้อมูลได้ชัดเจนละเอียด และเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมการทำงาน

  • Cisco Virtual Network Management Center

   Cisco Virtual Network Management Center

   • การจัดเตรียมเพื่อใช้งานที่รวดเร็วและเพิ่มขยายได้โดยผ่านการจัดการนโยบายแบบไดนามิกที่ขึ้นกับแม่แบบ ซึ่งจะอ้างอิงโปรไฟล์การรักษาความปลอดภัย
   • การจัดการการดำเนินงานที่ง่ายดายผ่าน XML API เพื่อช่วยให้สามารถผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการและกำกับดูแลการทำงานของบริษัทอื่น
  • Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects

   Cisco UCS Manager

   • จัดการเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ให้เป็นหนึ่งเอนทิตี้ทั้งในรูปแบบ Blade Chassis และเซิร์ฟเวอร์แบบติดตั้งกับแร็ค
   • แสดงข้อมูล UCS อย่างละเอียดและการควบคุมเครื่องมือของระบบในระดับที่สูงกว่า
   • ลดความซับซ้อนสำหรับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน
   • ช่วยปรับปรุงประสิทธิผลด้านไอทีและความคล่องตัวทางธุรกิจผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งโปรแกรมได้
  • Cisco Data Center Network Manager

   Cisco Data Center Network Manager

   • ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นในเครือข่ายรุ่นใหม่แบบเสมือนและแบบรวมศูนย์
   • ช่วยให้สามารถดูข้อมูลได้อย่างชัดเจนละเอียดจากจุดเดียวทั่วทั้งเทคโนโลยี SAN และ LAN
   • จัดเตรียมเพื่อใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี NX-OS และ SAN ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   • ช่วยให้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถได้อย่างชัดเจนละเอียด
  • Cisco Network Services Manager

   Cisco Network Services Manager

   • นำเสนอความสามารถในการสร้างระดับการบริการได้หลายระดับ
   • กำหนดความสามารถและทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ในแต่ละระดับ
   • ระบุวิธีกำหนดและการนำไปใช้งานสำหรับ VLAN ความสามารถในการให้บริการ และเครื่องแบบเสมือน
  • Cisco Cloud Portal

   Cisco Cloud Portal

   • จัดเตรียมเพื่อใช้งานระบบ Cloud แบบส่วนตัว/สาธารณะ/ไฮบริดด้วยพอร์ทัลการบริการตนเอง
   • สนับสนุนการเลือกใช้ตัวเลือกมาตรฐานด้านไอทีจากแค็ตตาล็อกออนไลน์
   • จัดการวงจรชีวิตของระบบบริการและเปิดใช้งานการติดตามค่าใช้จ่ายที่คิดตามการใช้งาน (pay-per-use)
  • Cisco Intelligent Automation for Cloud

   Cisco Intelligent Automation for Cloud

   • กลุ่มซอฟต์แวร์ที่นำเสนอการจัดการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพในระบบคลาวด์
   • สนับสนุนรูปแบบคลาวด์ทั้งหมด รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนและทางกายภาพ
   • ช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในด้านความเร็วและความสามารถในการปรับใช้อย่างเหมาะสม

  • Cisco TES

   Cisco Tidal Enterprise Scheduler

   • กำจัดข้อผิดพลาดและความล่าช้าอันเนื่องมาจากเครื่องมือช่วยในการวางกำหนดการงานหลายรายการ
   • สร้างมาตรฐานการวางกำหนดการงานรายการเดียวสำหรับองค์กร
   • ครอบคลุมแอพพลิเคชันแพลตฟอร์มอย่างทั่วถึง
   • ดำเนินการและติดตามกระบวนการวางกำหนดการโดยอัตโนมัติ
  • Cisco TEO

   Cisco Process Orchestrator

   • นำเสนอแพลตฟอร์มเดี่ยวสำหรับกระบวนการทำงานด้านไอทีแบบอัตโนมัติ
   • สนับสนุนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจำนวนมาก
   • ช่วยให้ระบบอัตโนมัติดำเนินการได้ง่ายขึ้นโดยใช้ระบบการพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่แสดงให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
  • Cisco TIA

   Cisco Tidal Intelligent Automation สำหรับ SAP

   • กำหนดการตอบรับในกรณีปัญหาสำหรับ SAP, การจัดการงาน และการดำเนินการแก้ไขแบบอัตโนมัติ
   • จัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
   • เร่งการทำงานระบบอัตโนมัติโดยใช้เนื้อหา SAP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • ระบบเครือข่ายการจัดเก็บ

  ระบบเครือข่ายการจัดเก็บ

  โซลูชัน Cisco MDS สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นทางสถาปัตยกรรม

 • ระบบเครือข่ายเสมือน

  ระบบเครือข่ายเสมือน

  รับบริการแบบหลายผู้เช่าที่มีความปลอดภัยสูงโดยการเพิ่มเทคโนโลยีข้อมูลเชิงลึกเสมือนจาก Cisco ไปยังเครือข่ายศูนย์ข้อมูลของคุณ

  • สวิตช์ Cisco Nexus 1000V สำหรับ Microsoft Hyper-V

   สวิตช์ Cisco Nexus 1000V สำหรับ Microsoft Hyper-V

   • มีคุณสมบัติต่างๆ ของ NX-OS ขั้นสูงและระบบนิเวศสำหรับคู่ค้าที่มีการเชื่อมโยง
   • นวัตกรรมของสถาปัตยกรรมการบริการเครือข่ายให้การสนับสนุนระบบที่มีผู้เช่าหลายรายแบบปรับขนาดได้
   • นำเสนอประสบการณ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกันระหว่างระบบที่ใช้จริงและระบบเสมือน รวมถึงไฮเปอร์ไวเซอร์
   • ทำงานร่วมกับ Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM) ได้อย่างไร้ที่ติ
  • Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

   Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

   • ผสานการทำงานโดยตรงกับไฮเปอร์ไวเซอร์ VMware vSphere
   • นำเสนอการบริการเครือข่ายเสมือนที่รองรับตัวเครื่อง เช่น การทำงานระบบ VM แบบเคลื่อนที่ในระบบคลาวด์
   • ผลักดันการจัดเตรียมใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้เร็วขึ้น และทำให้การจัดการง่ายขึ้น
   • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ นำเสนอข้อมูลที่สอดคล้อง และแสดงข้อมูลเครือข่ายอย่างชัดเจน
  • Cisco Nexus 1000V InterCloud

   Cisco Nexus 1000V InterCloud

   • ขยายขอบเขตระบบคลาวด์ส่วนตัวสำหรับองค์กรไปสู่ระบบคลาวด์สาธารณะ
   • นำเสนอนโยบายและการให้บริการเครือข่ายที่สอดคล้องกันทั่วทั้งระบบคลาวด์ส่วนตัวและระบบคลาวด์สาธารณะ
   • มอบความโปร่งใสให้แอพพลิเคชันด้วยส่วนขยาย L2
   • ใช้แถบกั้นหน้าเดี่ยวสำหรับการจัดการที่เรียบง่าย
   • รูปแบบเสมือนจะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น
  • Cisco Nexus 1100 Series Cloud Services Platform

   Cisco Nexus 1100 Series Cloud Services Platform

   • แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะจะให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเสมือนที่สำคัญ
   • ออฟโหลดเซิร์ฟเวอร์สำหรับแอพพลิเคชันจากโหนดบริการเสมือนที่ทำงานอยู่
   • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลเสมือน
   • แยกการจัดการนโยบายการรักษาความปลอดภัยออกจากการจัดการ VMware เสมือน
  • Cisco Virtual Security Gateway สำหรับสวิตช์ Nexus 1000V

   Cisco Virtual Security Gateway สำหรับสวิตช์ Nexus 1000V

   • ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Cisco Nexus 1000V vPath และอาศัยการทำงานของไฮเปอร์ไวเซอร์ เพราะสามารถใช้งาน Cisco Nexus 1000V ในไฮเปอร์ไวเซอร์จำนวนมาก
   • นำเสนอสถาปัตยกรรมความปลอดภัยตามโซนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเร็ว และขยายขนาดได้
   • มอบการบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยและการมองเห็นในระดับเครื่องเสมือนที่เป็นไปตามการทำงานแบบเคลื่อนที่ VM
   • แยกแอพพลิเคชันแบบลอจิคัลในศูนย์ข้อมูลเสมือนและในระบบที่มีผู้ร่วมใช้หลายราย
   • ให้ความสะดวกในการปรับใช้งานและประสบการณ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกัน (การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรักษาความปลอดภัยและผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์)


ติดต่อขอข้อมูล