Rutere

Ruterfordeler

Dra nytte av integrering av programmer

Dagens bedrifter vil at nettverkene skal støtte alle typer medier, samt nye trådløse og kablede enheter.

For å løse disse utfordringene, må nettverkene inneholde intelligens og integrere avanserte programmer i et tilpasset, gjennomtrengende og samarbeidende system. Denne tilnærmingen tilbyr:

 • Bedre produktivitet gjennom økt videobasert samarbeid og tjenester med flere typer medier, samt optimalisert programlevering
 • Integrert sikkerhet, der nettverket blir kontrollpunktet for å forhindre og respondere på sikkerhetstrusler
 • Mobilitet, som gjør at arbeidsstokken kan ta raskere beslutninger og samarbeide i sanntid, uavhengig av plassering

Forbedre prosessene gjennom en systemtilnærming

En systemtilnærming kombinerer pakking med intelligente programmer innenfor og mellom tjenester. Den vever sammen tale-, sikkerhets-, ruter- og programtjenester, slik at prosessene blir mer automatiserte og intelligente. Resultatene omfatter:

 • Gjennomtrengende sikkerhet i nettverket og programmene
 • Høyere tjenestekvalitet (QoS) for data-, tale- og videotrafikk
 • Økt produktivitetstid
 • Bedre utnyttelse av nettverksressurser

Denne tilnærmingen starter med én enkelt, robust plattform opprettet av Ciscos rutere. De gir organisasjoner i alle størrelser rask, sikker tilgang til dagens driftskritiske programmer, samt et grunnlag for vekst. Ciscos rutere tilbyr:

 • En integrert systemtilnærming til innebygde tjenester som gir raskere programdistribusjon og som reduserer kostnadene og kompleksiteten
 • Innebygd sikkerhet og taletjenester i ett enkelt rutersystem
 • Bransjens første portefølje utformet for levering av samtidige data-, tale- og videotjenester til ledningshastighet
 • Enestående tjenesteytelse og investeringsbeskyttelse

Få et grunnlag for et intelligent nettverk

I tillegg til en plattform som bidrar til å optimalisere leveringen av programmer og kommunikasjon, tilbyr Ciscos rutere:

 • Laveste totale eierkostnader og høyest avkastning på investert kapital. Cisco Integrated Services Routers Generation 2 (ISR G2) reduserer driftskostnadene med 50 til 75 prosent per år
 • Rammeverk for trådløse LAN-løsninger for å bruke verktøy, kunnskap og ressurser i den kablede infrastrukturen
 • Støtte for løsninger med flere tjenester på avdelingskontorer, for å tilby ytelse, skalerbarhet, tilgjengelighet og pålitelighet
 • Funksjoner for bransjeledende tjenestetetthet, båndbredde, tilgjengelighet og ytelsesalternativer for konfigurasjonsfleksibilitet

Konsolider avdelingskontorinfrastrukturen

Øk programytelsen og avdelingskontortilgjengeligheten med Cisco UCS Express.

Les mer

Kontakt oss

Del