Ciscon datakeskusarkkitehtuuri

Nykypäivän tietokoneistuvassa maailmassa tiedon varastointi, saatavuus ja hallinta ovat muodostuneet yhä kriittisemmiksi yritysten liiketoiminnan kilpailukyvyn, jatkuvuuden ja tuottavuuden turvaamisessa.

Tietoa käytetään olemassa olevan liiketoiminnan ohjaamiseen ja muuttamiseen, joihin liittyvät uudet vaatimukset tuovat kasvavia haasteita myös liiketoimintaa tukeville datakeskuksille ja niiden tarjoamille palveluille. Mikäli datakeskuspalvelut eivät kykene vastaamaan näihin haasteisiin riittävän nopeasti ja joustavasti, rajoittaa se yrityksen kilpailukykyä ja mahdollisuuksia tuoda uusia innovatiivisia ratkaisuja markkinoille oikea-aikaisesti.

Vaikka tiedon määrä kasvaa, tulee sen olla saatavilla turvallisesti, vikasietoisesti ja suorituskykyisesti oli käyttäjä missä päin maailmaa tahansa. Tämäntyypisten palveluiden toteuttaminen kustannustehokkaasti vaatii datakeskuksilta ja niitä yhdistävältä tietoverkolta joustavuutta, korkeaa käyttöastetta, helppoa hallittavuutta ja uusien palveluiden nopeaa käyttöönottoa.

Ciscon datakeskusarkkitehtuuri on suunniteltu edellä mainittuja haasteita silmälläpitäen. 

Teknologia liiketoiminnan tukena

Datakeskusten keskittämisellä saadaan aikaan lisäsäästöjä. Ciscon datakeskusarkkitehtuuri tuo omalta osaltaan vastauksen liiketoiminnan reaaliaikaisuuden vaatimuksiin, kun bisneskriittiset toiminnot siirtyvät yhä enemmän verkkoon.

Tervetuloa tutustumaan Ciscon datakeskusratkaisuihin web-sivustollamme, josta löydät lisätietoa Ciscon datakeskusarkkitehtuurista, teknologioista ja ajankohtaisista asioista.

Tuotetietoa

Tuotekuvaus