Απλοποιήστε τις επικοινωνίες σας

Απλοποιήστε τις επικοινωνίες σας

Στην παγκόσμια οικονομία, η απλοποίηση των συστημάτων επικοινωνίας που συνδέουν εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες μεταξύ τους, προσφέρει στις εταιρείες ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, καθώς μπορούν να μεταδίδουν πληροφορίες ταχύτερα, να αντιδρούν πιο γρήγορα και να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απλοποίηση των επικοινωνιών είναι η ύπαρξη μιας προηγμένης υποδομής δικτύου, η οποία επιτρέπει στους εργαζόμενους να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους, αλλά και με τους συνεργάτες σας. Η ύπαρξη μιας σταθερής υποδομής δικτύου:

  • Δίνει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να κατευθύνουν όλη την επικοινωνία τους σε μία θυρίδα εισερχομένων
  • Τούς επιτρέπει να πραγματοποιούν κλήσεις και τηλεδιασκέψεις βίντεο με γρήγορο και εύκολο τρόπο.
  • Τούς παρέχει ασφαλή, σταθερή πρόσβαση σε πληροφορίες, όπου και αν βρίσκονται και όποια συσκευή και αν χρησιμοποιούν.

Δημιουργήστε ένα ασφαλές δίκτυο το οποίο συνδυάζει αυτά τα επίπεδα αποτελεσματικότητας και εξυπηρέτησης με υψηλή απόδοση και αξιοπιστία. Με τη σωστή υποδομή, η εταιρεία σας αποκτά τις εξής δυνατότητες:

  • Προστασία των επενδύσεων σε τεχνολογία
  • Κατάργηση της πλεονάζουσας τεχνολογίας
  • Απλοποίηση της διαχείρισης του δικτύου

Αν σχεδιάσετε ένα δίκτυο που διαθέτει ευελιξία και προσαρμοστικότητα, αυτά τα χαρακτηριστικά θα περάσουν και στην εταιρεία σας.


Άρθρα

Συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίηση των λύσεων Συνεργασίας

(PDF - 731 KB)
Ο Thomas W. Malone, ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Συλλογικής Νοημοσύνης του MIT, αναλύει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της ΣΥνεργασίας.

Σχετικές Λύσεις

Λύσεις και υπηρεσίες Ενοποιημένων Επικοινωνιών Cisco