Βελτιώστε την προσαρμοστικότητά σας

Βελτιώστε την προσαρμοστικότητά σας

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς χρειάζονται μια αξιόπιστη και ασφαλή υποδομή δικτύου, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους θα είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτή η υποδομή πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε κατανεμημένους γεωγραφικά πόρους σε περίπτωση καταστροφής ή σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν είναι διαθέσιμη.

Έχοντας στη διάθεσή σας μια σύγχρονη υποδομή, μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικούς πόρους δικτύου, στους οποίους αναπαράγονται δεδομένα με αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η συνεχής λειτουργία του δικτύου. Αν εφαρμοστεί σε όλους τους πόρους πληροφορικής, το virtualization μπορεί να βελτιώσει τη διαθεσιμότητά τους και την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Επειδή η αποτυχία των μεμονωμένων πόρων δεν επηρεάζει τα συνολικά επίπεδα εξυπηρέτησης, η αναπλήρωσή τους μπορεί να γίνει ταχύτατα, συνδέοντας νέους πόρους στο δίκτυο.

Επιπλέον, η δυνατότητα κατανομής των αναγκών σε ενέργεια σε πολλαπλές εγκαταστάσεις, αυξάνει τις πιθανότητες μείωσης των εξόδων ενέργειας και ψύξης σε κάθε τοποθεσία.

Άρθρα

Συμβουλές ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφής

Σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης, η τεχνολογία παρέχει πολλές φορές τη δυνατότητα καίριας και συντονισμένης απόκρισης. Διαβάστε τρία βασικά πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας.


Σχετικές Λύσεις