Προβλέψτε τις ανάγκες των πελατών σας

Προβλέψτε τις ανάγκες των πελατών σας

Οι κλήσεις προς το τμήμα υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συντήρηση με παραδοσιακό τρόπο είναι απαιτητικές σε χρόνο και δεν προωθούν ιδιαίτερα την οικειότητα με τον πελάτη. Προκειμένου να προβλέψετε τις ανάγκες των πελατών σας, θα χρειαστείτε πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης και σχεδιασμού.

Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας και αναπτύξτε μια πιο ολοκληρωμένη σχέση με τους πελάτες σας, χρησιμοποιώντας την επόμενη γενιά αυτοματοποιημένων λύσεων απεικόνισης από απόσταση και ανάλυσης. Αυτές οι υπηρεσίες σάς επιτρέπουν να προσφέρετε προϊόντα και συμβουλές πρόληψης ζητημάτων με βάση τις πρακτικές που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες, τις μεθόδους και τις υποδομές των πελατών σας. Με αυτές τις δυνατότητες, μπορείτε να διαφοροποιήσετε την εικόνα της εταιρείας και τις διαδικασίες υποστήριξης των προϊόντων σας, καθώς και να αναπτύξετε πιο αξιόπιστες ροές εσόδων με βάση ετήσιες συνδρομές.


Άρθρα

Δείτε το Cisco Smart Care σε δράση (Flash)

(Flash)
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προληπτική φροντίδα δικτύου που προσφέρει το Cisco Smart Care.

Σχετικές Λύσεις