Guest

Tính Nhạy bén của Chuỗi Cung ứng

Tính Nhạy bén của Chuỗi Cung ứng


Thích ứng Chuỗi Cung ứng với các Điều kiện Thay đổi

Để thích ứng với thị trường thay đổi và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, bạn cần có tầm nhìn mở rộng trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Giải pháp Tính nhạy bén của Chuỗi Cung ứng của Cisco giúp bạn tăng khả năng đáp ứng và đáp ứng những thử thách của quản lý rủi ro và tuân thủ.

Những giải pháp này mở rộng quyền truy cập, tầm nhìn và tích hợp dữ liệu một cách an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng và giúp bạn giảm chi phí và tăng tính chính xác và hiệu suất.

Kết quả là gì? Bạn có tài nguyên mà bạn cần để chia sẻ thông tin hiệu quả hơn với các nhà cung cấp, đối tác và đồng nghiệp khắp thế giới.Nâng cao Hiệu suất của Chuỗi Cung ứng

Xem cách thức Truyền thông Hợp nhất của Cisco có thể giúp doanh nghiệp của bạn. (2:29 phút)

Xem đoạn video nhúng này yêu cầu phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player với JavaScript được bật.
Tải Flash Player


Giải pháp

Quản lý Nhà kho Di động
Tạo ra một hệ thống nhà kho hiệu quả.

Nhận cuộc gọi Điện thoại tại Nhà kho với Truyền thông Hợp nhất
Đạt tính chính xác và nhạy bén với các giải pháp thoại di động và linh hoạt.

Truyền thông Hợp nhất dành cho Sản xuất
Đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng và quản lý chi phí và các quá trình của chuỗi cung ứng.

Hội họp Từ xa dành cho Sản xuất
Nâng cao truyền thông giữa các nhóm thiết kế và bán hàng, các đối tác và nhà cung cấp trên khắp thế giới trong khi giảm chi phí đi lại.

 
Nội dung Nổi bật

Sản xuất trong quá trình Vận động
Giải phóng sức mạnh chuyển đổi của cộng tác thông qua việc kết nối các không gian làm việc với các mạng không dây hiệu suất cao.

Tạp chí CFO về Bảng điều khiển Quản lý Khủng hoảng của Cisco Hiện trường

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ