Guest

Quan điểm Điều hành

Sẵn sàng cho Tương lai của CNTT

Công nghệ dịch chuyển và các mô hình tiêu thụ đang giúp các thị trường mới phát triển mạnh.

Get Ready for the Future of IT

Internet Vạn vật Yêu cầu Mô hình Mới cho CNTT

Nơi thông tin tồn tại và cách thức truy cập thông tin đang thay đổi một cách đáng kể trong khi người dùng yêu cầu nhiều hơn và có thể tự mình làm nhiều việc hơn. Các công ty dẫn đầu về CNTT phải nắm bắt mô hình mới này, làm cho công ty mình trở thành công ty chiến lược hơn. Các công ty dẫn đầu về CNTT nắm bắt các thay đổi này sẽ phát triển mạnh nhờ các cơ hội tăng trưởng. Khi bạn áp dụng mô hình mới này cho CNTT, bạn có thể thu được giá trị của Internet Vạn vật và bất cứ điều gì đều có thể thực hiện được.

Đám mây

Delivering IT Across Platforms

Cung cấp CNTT Trên nhiều Nền tảng

Điện toán đám mây đang cải thiện khả năng truy cập mạng và giúp cho việc chia sẻ tài nguyên dễ dàng hơn.

Tính di động

Increasing Productivity

Tăng Năng suất

Sử dụng thiết bị di động đã trở thành quy định nơi làm việc, thúc đẩy đổi mới và tăng năng suất.

CNTT Tốc độ cao

Creating More Agile, Responsive IT

Xây dựng CNTT Phản ứng nhanh, Linh hoạt hơn

Mang lại giá trị cho doanh nghiệp của bạn nhờ CNTT Tốc độ cao đơn giản, thông minh và an toàn cao.Tương lai của CNTT

Khi các xu hướng công nghệ hội tụ, chúng tạo ra các cơ hội chiến lược.

Tương lai Kết nối mạng

Các kết nối giữa khách hàng, nhân viên và đối tác tương tác với các xu hướng thị trường.

Khám phá Ngay

Thông tin chuyên sâu của Chuyên gia từ Gartner

Nexus of Forces là sự hội tụ và củng cố các xu hướng công nghệ.

Đọc Thêm

Thay đổi Cách Chúng Ta Làm Việc Cùng Nhau

Con người và các thiết bị sẽ kết nối trong tương lai nhờ Internet Vạn vật.

Tìm hiểu Cách thức

Theo dõi Thông tin của Chúng tôi