Guest

Bảo mật

Giải pháp Bảo mật

Tường lửa nhận biết ngữ cảnh và thực thi chính sách thông minh của Cisco SecureX, kết hợp với phép đo từ xa trong thời gian thực và tương quan mối đe doạ toàn cầu từ Security Intelligence Operations, đã tạo nên sức mạnh cho các giải pháp bảo mật của Cisco.


Cisco TrustSec

Tăng cường bảo mật cho mạng, dữ liệu và tài nguyên với khả năng kiểm soát truy cập dựa trên chính sách, kết nối mạng hiểu về định danh, đảm bảo toàn vẹn cho dữ liệu.


Di động An toàn Cisco AnyConnect

Bảo vệ tổ chức của bạn với một trong những giải pháp di động dành cho doanh nghiệp có độ an toàn cao và toàn diện nhất trên thị trường hiện nay.


Cisco SAFE

Tận dụng ưu thế của kiến trúc an ninh thế hệ tiếp theo đã được Cisco xác nhận cũng như hướng dẫn thiết kế và triển khai.


Cisco Virtual Office

Mở rộng các dịch vụ video, thoại, không dây và dữ liệu an toàn hơn tới lực lượng lao động làm việc từ xa của bạn.


Tuân thủ PCI DSS

Đáp ứng các quy định về tính bảo mật, toàn vẹn, tính khả dụng và kiểm toán.


Phòng vệ chống Tấn công

Tin tưởng rằng các hệ thống của bạn đã được bảo vệ khỏi những mối đe doạ mới nhất.


Ảo hoá: Chính sách Bảo mật

Chuyển tiếp sang ảo hoá một cách an toàn trong khi vẫn bảo vệ tài nguyên môi trường ảo của bạn.


Bảo mật Đám mây

Cung cấp các dịch vụ web và email thông qua bảo mật đám mây tiết kiệm chi phí.