การปฏิรูประบบดิจิตอล

ดูว่าเครือข่ายใหม่กำลังขับเคลื่อนการปฏิรูประบบดิจิตอลอย่างไร

พลิกโฉมธุรกิจของคุณ สู่การเป็นผู้นำเหนือคู่แข่ง

ปฏิวัติวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ กระบวนการ ซอฟต์แวร์ และระบบใหม่ๆ ประโยชน์หลักสามประการนี้จะทำให้การปฏิรูประบบดิจิตอลเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับคุณ นั่นคือ การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ส่งเสริมโมเดลธุรกิจล้ำสมัย และขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านบุคลากร

บริษัท 41% มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา: รายงานจาก Altimeter

บริษัท 30% มีรายได้ของลูกค้าเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา: รายงานจาก Altimeter

บริษัท 37% มีพนักงานที่มีขวัญและกําลังใจเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา: รายงานจาก Altimeter

เหตุผลที่เลือก Cisco

Cisco วางรากฐานในการปฏิรูประบบดิจิตอลให้คุณอย่างมั่นคง เราผสานซอฟต์แวร์ กระบวนการ และระบบต่างๆ ในโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งานระบบดิจิตอล ซึ่งมีความเรียบง่าย ชาญฉลาด อัตโนมัติ และปลอดภัยสูง

เรียบง่าย

Cisco ทำอะไรๆ ให้เป็นเรื่องง่าย ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเราพร้อมใช้งานระบบคลาวด์ และมาพร้อมกับโมเดลการใช้งานที่ยืดหยุ่น

ชาญฉลาด

เรานำเสนอการวิเคราะห์เพื่อเผยคุณค่าของข้อมูล ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

อัตโนมัติ

เราสามารถปรับส่วนต่างๆ ในธุรกิจของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปลอดภัย

เราช่วยรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจึงสามารถตรวจพบและแก้ไขภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว

ฉันต้องการ...

สร้างประสบการณ์ของลูกค้า

ปรับการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นเรื่องง่ายและเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการ

เพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรของฉัน

เพิ่มผลิตภาพของพนักงานและสร้างพื้นที่ทำงานที่มีคนเป็นศูนย์กลาง

ปรับอาคารให้อัจฉริยะยิ่งขึ้น

ผสานเครือข่ายอาคารที่แตกต่างกันและมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้ใช้

การปฏิรูประบบดิจิตอล

สร้างระบบดิจิตอลแห่งอนาคตให้ธุรกิจคุณด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์สิ่งใหม่

Cisco กับ Cisco

แผนงานสำหรับธุรกิจดิจิตอล

เรากำลังพลิกโฉมโมเดลการดำเนินงานของเราด้วยไอที

การปฏิรูปสถานที่ทำงานของเรา

เรากำลังปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานของ Cisco ให้เป็นแบบดิจิตอล เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

การปฏิรูปบริการสนับสนุนของเรา

เรากำลังปรับเปลี่ยนบริการสนับสนุนของเราให้เป็นแบบดิจิตอล เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้า

แหล่งข้อมูล