Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Cisco Zero Trust säkerhet

Säker åtkomst för personal, arbetsbelastningar och arbetsplats

Nolltillit är ett heltäckande synsätt på att säkra all åtkomst för dina nätverk, program och din miljö. Det här synsättet hjälper till att säkra åtkomst för användare, slutanvändarenheter, API:er, IoT, mikrotjänster, behållare och annat. Det skyddar din personal, dina arbetsbelastningar och din arbetsplats.

Cisco utnämndes till en ledare i Forresters Zero Trust Wave-rapport 2019

Se varför Forrester har identifierat Cisco som marknadsledare i rapporten The Forrester Wave: Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, kvartal 4 2019.

Nolltillit förklarat

Vad är nolltillit?

Förutsätt noll tillit när någon eller något begär åtkomst till arbetstillgångar. Du måste först verifiera att de är pålitliga innan du ger dem åtkomst.

Varför nolltillit från Cisco?

Cisco Zero Trust säkerhetsramverk hjälper dig att förhindra otillåten åtkomst, isolera intrång och minskar risken för en angripares laterala rörelser i ditt nätverk.

Utmaningar för moderna företag

Ökad åtkomst

Nu när du har fler användare, enheter och anslutningar är någonsin tidigare i ditt nätverk, dina program och i molnet – hur ska du kunna säkerställa att var och en får rätt åtkomst? 

Större angreppsyta

När du har flera användare, enheter (inklusive IoT), program och servrar ökar ditt nätverks yttergränser. Hur kan du kontrollera och reducera din totala angreppsyta?

Luckor i synlighet

Ditt nätverk har enheter, användare, trådlöst och andra anslutningar. Och samtidigt pratar dina program, servrar och databaser hela tiden med varandra. Hur ska du kunna få insikt i potentiella säkerhetsluckor?

Ett komplett synsätt på nolltillitsäkerhet

Mer säker åtkomst till dina program och din miljö, mot alla användare, enheter och platser. Cisco Zero Trust hjälper till att skydda din personal, dina arbetsbelastningar och din arbetsplats.

Cisco Zero Trust gör att du kan:

  • Hela tiden upprätthålla policybaserad kontroller
  • Få synlighet för användare, enheter, komponenter och annat i hela din miljö.
  • Få detaljerade loggar, rapporter och varningar som kan hjälpa dig att bättre upptäcka och svara vid hot

Tillhandahålla säkrare åtkomst, skydda mot luckor i visibilitet och minska din angreppsyta med Cisco Zero Trust.

Nolltillit för personalen

Duo säkrar din personal

Duo Security hjälper till att skydda dina användare och deras enheter mot stöld av inloggningsuppgifter, phishing och andra identitetsbaserade attacker. Det verifierar användares identiteter och upprättar enhetstillit innan det ger åtkomst till program.

Användaridentitet

Verifiera användaridentiteter med flerfaktorsautentisering (MFA) 

Användarenheter

Få enhetsvisibilitet och upprätta tillit med slutpunktsstatus och hanteringsstatus.

Program

Upprätthåll åtkomstpolicyer för alla appar som har adaptiv och rollbaserad åtkomstkontroll. 

Nolltillit för arbetsbelastning

Tetration säkrar dina arbetsbelastningar

Säkra arbetsbelastningar i hybridmoln och flermoln och isolera lateral rörelse med programsegmentering från Cisco Tetration. Du får total visibilitet och kan fastställa beroenden i databaser och i program.

Visibilitet i arbetsbelastningar

Du får visibilitet i vad som körs och vad som är viktigast genom att identifiera arbetsbelastningar och upprätthålla policyer. 

Programsegmentering

Isolera intrång och minimera lateral rörelse genom mikrosegmentering av program. 

Säkerhetsvarningar

Varna eller blockera kommunikation om det sker öveträdelser av policyer genom att ständigt övervaka och svara vid indikationer på intrång. 

Nolltillit för arbetsplats

SD-Access säkrar arbetsplatsen

Cisco programvarudefinierad åtkomst (SD-Access) hjälper dig att få insikt i användare och enheter. Och därmed kan du identifiera hot och behålla kontrollen över alla anslutningar i ditt nätverk, inklusive för Internet of Things (IoT)-enheter som kameror, tillverkningsutrustning, hjärtpumpar och mycket annat.

Nätverksåtkomst

Ge rätt nivå av nätverksåtkomst till användare och enheter genom nätverksautentisering och auktorisation.

Nätverkssegmentering

Klassificera och segmentera användare, enheter och program i ditt nätverk genom nätverkssegmentering. 

Isolera hot

Isolera infekterade slutpunkter och dra tillbaka nätverksåtkomst genom att ständigt övervaka och svara vid hot. 

Utökat skydd och tillit

Nolltillitssäkerhet för alla företag

Förutom våra primära produkter ovan, integrerar Cisco Zero Trust med ett ekosystem av andra produkter. Allt för att kunna erbjuda fullständig nolltillitssäkerhet i alla företagsmiljöer.

Skydd mot avancerad skadlig programvara (AMP)

Skydda dina slutpunkter, ditt nätverk och din e-post med AMP. Ger djup visibilitet i nätverkshot och slutpunktshot, blockera och ta bort skadlig programvara.

Umbrella

Ger den visibilitet som krävs för att skydda internetåtkomst för alla nätverkenheter, alla kontor och alla roaminganvändare.

Nästa generations brandväggar

Med djup visibilitet i nätverk och skydd kan du upptäcka och stoppa hot redan innan de når din personal, dina arbetsbelastningar eller din arbetsplats. 

AnyConnect

Ger säker åtkomst för personal och till arbetsplats. Det ger även mer insikt i beteende för användare och slutpunkter i hela företaget. 

E-postsäkerhet

Skydda mot dataförlust och kryptera känslig information med Cisco Email Security. Det skyddar mot phishing, intrång i företagets e-post, och ransomware. 

Meraki Systems Manager

Enhetlig enhetshantering och kontroll över mobila och stationära enheter. Gör att onboarding går smidigt och användning av säkerhetspolicyer kan automatiseras. 

 

ACI

Application-Centric Infrastructure (API) ger stabil, policybaserad automatisering för anslutning och segmentering både lokalt och i molnet. 

 

Upptäck och åtgärda

Stealthwatch

Håll reda på vem som finns i ditt nätverk och vad de håller på med genom nätverksinfrastrukturtelemetri. Upptäck hot och åtgärda dem snabbt med en skalbar lösning. 

Cisco Threat Response (CTR)

Automatiserar integrationer för Ciscos säkerhetsprodukter vilket accelerera upptäckt, undersökning och åtgärd. 

Utöka till alla integrationer

Our technical partnerships make it easy to integrate security with your existing platforms. 

Alla plattformar för hantering av slutpunkter

Skydda alla plattformar för slutpunktshantering och integrera med Microsoft, Symantec, VMware, MobileIron, Jamf och andra.

Alla infrastrukturplattformar

Integrera med alla infrastrukturplattformar, som Google, Kubernetes, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), VMware och andra.

Alla tredje parter

Arbeta med tredje parter, som identitetsleverantörer  och system för säkerhetsinformation och evenemangshantering (SIEM), som Exabeam, Okta, Splunk, IBM, Google, Dell, Ping Identity, Oracle och andra. 

Cisco distribuerar Duo för personalens nolltillit

Säkerhet ändras ständigt. När vi går vidare kommer Duo att bli viktigt för att vi ska ha nolltillit. Var du än är, vad du vill ha åtkomst till, från vilka enheter och möjlighet att göra det väldigt dynamiskt. Och det är det som jag ser fram mot att göra möjligt genom plattformen med Duo och Cisco Zero Trust.

Steve Martino, CISO, Cisco

Aktuella resurser för nolltillit

Nolltillitsynsätt för företagssäkerhet

Läs om grunderna för nolltillit, som de tre grundpelarna; risker, alternativ för implementering och förslag på mognadsmodeller.

Utvärderingsguide för nolltillit för personalen

Utvärdera olika nolltillitslösningar som säkrar personalen och verifierar dina användare och deras enheter när de kommer åt program.

Lär dig mer om att säkra din personal, dina arbetsbelastning och din arbetsplats i denna beskrivande video.