Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Multifaktorautentisering

Minska proaktivt risken för dataintrång med Duo.

Lär dig mer om Duo Prova Duo gratis

Lär dig hur Duo kan skydda dina Microsoft-program på några minuter.

Säker fjärråtkomst mellan användare och enhet

Tvåfaktorsautentisering (2FA)

Verifiera identiteten för varje användare med Duos enkla tvåfaktorsautentisering med ett tryck.

Enhetsinsyn

Få insyn i alla enheter – hanterade eller ohanterade – för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarderna innan de får åtkomst.

Adaptiv autentisering

Verkställ säkerhetspolicyer för åtkomst utifrån användar-, enhets- och programrisker.

Säker enkel inloggning (SSO)

Effektivisera inloggningsprocessen för användarna med en enda instrumentbräda som ger åtkomst till alla program.

Skydda alla program, var de än är

Säkra åtkomsten till alla program på plats och i molnet med inbyggda integreringar.

Säker fjärråtkomst

Tillhandahåll klientlös fjärråtkomst för miljöer med flera moln och distansarbetare.