Imate nalog?

 •   Personalizovani sadržaj
 •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Šta je SD-WAN?

SD-WAN je softverski definisani pristup upravljanju wide-area mrežom (WAN).

Ključne prednosti podrazumevaju:

 • Smanjuje troškove uz nezavisnost prenosa kroz mrežu;
 • Unapređuje performanse poslovnih aplikacija i povećava agilnost.
 • Optimizuje korisničko iskustvo i efikasnost.
 • Pojednostavljuje operacije pomoću automatizacije i upravljanja baziranog na oblaku.

Zašto sad?

Tradicionalni WAN

Tradicionalna WAN funkcionalnost je povezivala korisnike u filijalama ili glavnom kampusu sa aplikacijama hostovanim na serveru u centru podataka. Za bezbednost i pouzdanost konekcije su obično bila zadužena posebna MPLS kola. Ali u oblako-centričnom svetu to više ne može da funkcioniše.

Današnji IT izazovi

Vremena su se promenila. Preduzeća se utrkuju da prilagode korišćenje SaaS/IaaS aplikacija rešenjima baziranim na više oblaka, IT odeljenja shvataju da je korisničko iskustvo loše. To je zato što WAN mreže, dizajnirane za drugo doba, nisu spremne za neviđenu eksploziju WAN saobraćaja koje usvajanje oblaka donosi. To uvećanje saobraćaja izaziva složenost kod upravljanja, nepredvidivost performansi aplikacija i ranjivost podataka.

Dalje otvaranje enterprise segmenta ka internetu i oblaku otkrilo je velike probleme sa novim pretnjama i saobraznošću upotrebe korisničkih podataka. Izuzetno je izazovno zaštititi ključna sredstva preduzeća kada aplikacije koriste različiti zaposleni, čija prava pristupa variraju od zaposlenog, do partnera, saradnika, prodavca ili gosta. Omogućavanje široko-pojasnog interneta u WAN-u čini bezbednosne zahteve kritičnim, što stvara pritisak na IT odeljenje da balansira između korisničkog iskustva, bezbednosti i kompleksnosti.

Novi WAN

Novi model poslovanja stvara potrebu za novim modelom mreže

Postoji nova vrsta WAN-a koja adresira ove izazove: SD-WAN. Softverski definisani WAN je novi pristup mrežnog povezivanja koji smanjuje operativne troškove i unapređuje iskorišćavanje resursa za "multisite" razvoj rešenja. Mrežni administratori sada mogu da koriste protok efikasnije omogućavajući najbolje performanse za najvažnije aplikacije bez žrtvovanja bezbednosti ili privatnosti podataka.

Šta su SD-WAN prednosti?

Uz SD-WAN, IT omogućava:

 • Pojednostavljeno upravljanje. Kao centralizovana, kroz oblak sprovedena, WAN arhitektura, SD-WAN olakšava skaliranje kroz hiljade krajnjih tačaka, bilo da su one u ispostavi, kampusu ili oblaku. IT odeljenje dobija mogućnost da automatizuje "zero-touch" razvoj globalno - koristeći jedinstveni interfejs za upravljanje.
 • U slučaju kraha linka ili njegove degradacije, aplikativno svesno rutiranje može dinamički da usmeri saobraćaj između namenjenih kola i sigurne internet veze kako bi kritične aplikacije za poslovanje radile bez prekida. Uz to, preduzeća imaju poboljšanje OPEX-a kroz manje opterećenje MPLS servisa uz ekonomičniji i fleksibilniji širirokopojasni internet (uključujući VPN povezivanje).
 • Unapređuje bezbednost. Sprečavanje pretnji se sprovodi na pravom mestu. SD-WAN arhitekturu karakteriše distribuisana bezbednost na nivou ispostava. Podaci ne putuju do centrale ili data centra radi napredne zaštite (poput firewalla, DNS navođenja ili sprečavanja upada).

Kako SD-WAN pomaže IT?

Tradicionalna WAN arhitektura je bila ograničena izmedju preduzeća, filijale data centra. Kako preduzeća prihvataju aplikativne servise bazirane na oblaku u obliku SaaS/IaaS, njihova WAN arhitektura doživljava eksploziju saobraćaja koji pristupa ovim globalno različitim aplikacijama.

Ove promene u poslovanju izazivaju višestruke posledice po IT. Produktivnost zaposlenih je pod uticajem problema sa performansama SaaS aplikacija. U isto vreme WAN troškovi rastu uz neefikasno korišćenje namenskih i bekap kola. IT vodi svakodnevnu, složenu borbu povezivanja više tipova korisnika, preko više tipova uređaja sa više tipova okruženja u oblaku.

Sa SD-WAN rešenjem IT može da sprovede rutiranje, zaštitu od pretnji i efikasno rasterećivanje skupih kola, uz pojednostavljenje WAN mrežnog upravljanja. Koristi za poslovanje su:

Aplikativno iskustvo

 • Visoka dostupnost uz predvidiv SLA, na svim kritičnim enterprise aplikacijama
 • Višestruki hibridni active-active linkovi za sve mrežne scenarije
 • Dinamičko rutiranje aplikativnog saobraćaja vodi ka efikasnom sprovođenju

Integrisana bezbednost

 • Aplikativno "svesne" polise uz rešavanje mrežnih problema u realnom vremenu
 • Integrisana zaštita od pretnji
 • Bezbedan tok saobraćaja kroz širokopojasni internet

Optimizovano za oblak

 • Neprimetno proširite WAN na višestruke javne oblake
 • Optimizacija u realnom vremenu za Office 365, Salesforce i druge velike SaaS aplikacije
 • Optimizovani radni tok za platforme na oblaku poput AWS i Azure

Pojednostavljivanje operacija i bezbednosti

 • Jedinstvena, centralizovana komandna tabla za konfigurisanje i upravljanje WAN-om, oblakom i bezbednošću
 • Bazirano na šablonu, zero-touch provisioning za sve lokacije
 • Detaljno  izveštavanje o WAN performansama i aplikacijama za biznis analitiku

Primena SD-WAN

Cisco SD-WAN powered by Viptela

Cisco SD-WAN powered by Meraki

Za male IT timove, Meraki pojednostavljuje upravljanje ograncima i integriše upravljanje pretnjama