Máte už účet?

 •   Prispôsobený obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Čo je SD-WAN? - Softvérovo definovaná pobočková sieť

SD-WAN je softvérovo definovaný prístup k správe pobočkovej siete alebo WAN.

Medzi kľúčové výhody patria:

 • zníženie nákladov vďaka nezávislosti tokov,
 • zlepšenie výkonu biznisových aplikácií a zvýšenie agility,
 • optimalizácia používateľskej skúsenosti a efektivity,
 • zjednodušenie prevádzky vďaka automatizácii a cloudovej správe.

Čo je SD-WAN?

Tradičná WAN

Tradičné funkcie WAN prepájali používateľov alebo kampusy s aplikáciami na serveroch v dátových centrách. Zvyčajne sa na zaistenie bezpečnosti a konektivity používala dedikovaná technológia MPLS. V cloudovom svete to však už nefunguje.

Dnešné IT výzvy

Časy sa menia. V biznisových pretekoch o nasadenie a používanie nových SaaS alebo IaaS aplikácií vo viacerých cloudoch si IT uvedomuje, že používateľská skúsenosť býva nezriedka slabá. To je spôsobené tým, že siete WAN boli navrhnuté pre inú éru a nie sú pripravené na nárast prevádzky WAN, ktorý so sebou priniesol cloud. Taká prevádzka spôsobuje zložitú správu, nepredvídateľný výkon aplikácií a zraniteľnosť dát.

Stále väčšia otvorenosť podnikov smerom do internetu a cloudu odhaľuje mnoho hrozieb a problémov pri dodržiavaní predpisov. Je veľmi náročné ochrániť kritické dáta podnikov, keď do aplikácií pristupujú rôzni zamestnanci - či už ide o partnerov, dodávateľov, predajcov či hostí. Umožnenie využitia priameho pripojenia do internetu z pobočiek zvyšuje požiadavky na bezpečnosť a vytvára výzvy pre IT v súvislosti s vyvažovaním používateľskej skúsenosti, bezpečnosti a celkovej náročnosti na správu.

Nová WAN

Prinášame nový spôsob prístupu k pobočkovým sieťam, ktorý tieto problémy minimalizuje: koncept SD-WAN. Softvérovo definovaná WAN znižuje prevádzkové náklady a zlepšuje využitie zdrojov pre nasadenie na viacerých miestach. Správcovia sietí môžu efektívnejšie využívať prenosovú rýchlosť a zaistí najvyššiu úroveň výkonu pre kritické aplikácie bez ohrozenia zabezpečenia a súkromia dát.

Aké sú výhody SD-WAN?

S SD-WAN IT môže:

 • Zjednodušiť správu. Ako centralizovaná, cloudová WAN architektúra zjednodušuje SD-WAN škálovanie tisícov koncových bodov, či už sú zapojené na pobočke, v kampuse alebo v cloude. IT získava možnosť automatizovať nasadenie bez potreby manuálneho nastavenia, stačí len jedno rozhranie správy.
 • Zlepšiť používateľskú skúsenosť. Optimalizácia WAN prenáša optimálny výkon cloudovej aplikácie z multicloudového prostredia k používateľom. V prípade výpadku spojenia či jeho zhoršenia, smerovanie dynamicky zmení dátovú prevádzku medzi dedikovanými obvodmi a bezpečnými internetovými pripojeniami, aby zaistilo hladkú prevádzku aplikácií, ktoré sú pre biznis kritické. Firmy tak vďaka nahradeniu drahých MPLS služieb výhodnejším a flexibilnejším širokopásmovým pripojením (vrátane VPN pripojenia) dosiahnu nižšie prevádzkové náklady (OpEx),
 • Zvýšiť bezpečnosť. Ochrana pred hrozbami je na správnom mieste. Funkcie SD-WAN architektúry zaisťujú bezpečnosť na úrovni pobočiek. Dáta tak nemusia putovať späť do centrály či dátového centra, aby ich ochránili pokročilé bezpečnostné riešenia (napríklad firewally, DNS ochrana či ochrana pred vniknutím do siete).

Ako SD-WAN pomáha IT?

Tradičná WAN architektúra bola medzi podnikom, pobočkou a dátovým centrom obmedzená. S tým, ako firmy nasadzujú cloudové aplikačné služby ako SaaS či IaaS, prudko narastá objem prevádzky prístupu k týmto globálnym aplikáciám.

Tieto zmeny v obchodnom modeli majú niekoľko dopadov na IT. Produktivitu zamestnancov ovplyvňujú problémy s výkonom SaaS aplikácií. Pritom náklady na WAN rastú s neefektívnym využívaním dedikovaných a záložných okruhov. IT denne zvádza komplexnú bitku s pripájaním rôznych typov používateľov s mnohými typmi zariadení a do mnohých cloudových prostredí.

Vďaka technológii SD-WAN môže IT poskytovať smerovanie, ochranu pred hrozbami, efektívne znižovanie záťaže drahých obvodov a zjednodušenie správy sietí WAN. Medzi obchodné výhody patria:

Skúsenosti s aplikáciou

 • Vysoká dostupnosť, s predvídateľným SLA, na všetkých kritických podnikových aplikáciách
 • Viac hybridných aktívnych spojení pre všetky sieťové scenáre
 • Dynamické smerovanie aplikačnej prevádzky pre  efektívne doručenie

Integrovaná bezpečnosť

 • Politiky, ktoré berú do úvahy aplikáciu s vynucovaním v reálnom čase pri problémoch so sieťou
 • Integrovaná ochrana pred hrozbami
 • Bezpečný prenos dát cez širokopásmové pripojenie na internet

Optimalizované pre cloud

 • Rozšírte WAN bez problémov na viac verejných cloudov
 • Optimalizovaný výkon v reálnom čase pre Office 365, Salesforce a ďalšie významné SaaS aplikácie
 • Optimalizované workflowy pre cloudové platformy ako AWS a Azure

Zjednodušenie prevádzky a zabezpečenia

 • Jeden centrálne riadený dashboard pre konfiguráciu a správu WAN, cloudu a bezpečnosti
 • Zero-touch provisioning na základe šablón pre všetky lokality
 • Podrobný reporting aplikácií a výkonu WAN pre obchodnú analytiku

Nasadenie SD-WAN

Cisco SD-WAN zabezpečuje Cisco ISR/ASR/Viptela

 • Rozšírte siete založené na biznisovom zámere do celej pobočky, WAN a cloudu.

Cisco SD-WAN zabezpečuje Meraki

Malým IT tímom pomáha Meraki zjednodušiť správu pobočiek a integrovať správu hrozieb.