Wat is een datacenter

Eenvoudig gezegd is een datacenter een fysieke locatie waar organisaties hun kritieke toepassingen en data bewaren. Het ontwerp van een datacenter is gebaseerd op een netwerk van computing- en opslagresources dat de levering van gedeelde toepassingen en data mogelijk maakt. De belangrijkste componenten van een datacenterontwerp zijn routers, switches, firewalls, opslagsystemen, servers en controllers voor toepassingslevering.

Wat zijn de kenmerken van een modern datacenter?

Moderne datacenters zijn in korte tijd enorm veranderd. De infrastructuur is van traditionele fysieke servers op kantoor verschoven naar virtuele netwerken die toepassingen en werklasten ondersteunen binnen pools van fysieke infrastructuren en in een multicloud-omgeving.

In dit tijdperk zijn data aanwezig op, en worden gedeeld met, meerdere datacenters, de edge en openbare en private clouds. Het datacenter moet kunnen communiceren met deze verschillende locaties, zowel op kantoor als in de cloud. Zelfs de openbare cloud is een verzameling datacenters. Wanneer toepassingen in de cloud worden gehost, maken ze gebruik van datacenterresources van de cloudprovider.

Waarom zijn datacenters van belang voor bedrijven?

In de wereld van ondernemings-IT worden datacenters ontwikkeld ter ondersteuning van zakelijke toepassingen en activiteiten, zoals:

  • E-mail en bestandsdeling
  • Productiviteitstoepassingen
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Enterprise Resource Planning (ERP) en databases
  • Big data, kunstmatige intelligentie en machine learning
  • Virtuele desktops, communicatie- en samenwerkingsservices

Wat zijn de kerncomponenten van een datacenter?

Een datacenterontwerp omvat routers, switches, firewalls, opslagsystemen, servers en controllers voor toepassingslevering. Aangezien deze componenten bedrijfskritische gegevens en toepassingen opslaan en beheren, is datacenter security essentieel in elk datacenterontwerp. Deze componenten tezamen bieden:

Netwerkinfrastructuur. Deze verbindt (fysieke en gevirtualiseerde) servers, datacenterservices, opslag en externe connectiviteit naar locaties van eindgebruikers.

Opslaginfrastructuur. Data zijn de brandstof voor het moderne datacenter. En deze waardevolle producten worden bewaard in opslagsystemen.

Computingresources. Toepassingen zijn de motoren van een datacenter. Deze servers regelen verwerking, geheugen, plaatselijke opslag en netwerkconnectiviteit om toepassingen aan te sturen.

Hoe werken datacenters?

Datacenterservices worden doorgaans geïmplementeerd om de prestaties en integriteit van de componenten van het kerndatacenter te beschermen.

Netwerk security applicaties. Dit omvat een firewall en inbraakpreventie om het datacenter te beschermen.

Gegarandeerde toepassingslevering. Om toepassingsprestaties te garanderen, bieden deze mechanismen toepassingsveerkracht en -beschikbaarheid via automatische failover en taakverdeling.

Wat is een datacenterfaciliteit?

De componenten van een datacenter vereisen een aanzienlijke infrastructuur om de hardware en software van het datacenter te ondersteunen. Dit omvat stroomsubsystemen, noodstroomvoedingen (UPS), ventilatie, koelsystemen, brandbeveiliging, noodstroomgeneratoren en verbindingen met externe netwerken.

Wat zijn de standaarden voor datacenterinfrastructuren?

De breedst geadopteerde norm voor datacenterontwerp en ‑infrastructuur is ANSI/TIA-942. Deze omvat standaarden voor ANSI/TIA-942-certificering en garandeert naleving van een van vier datacenterniveaus op het gebied van redundantie en fouttolerantie.

Niveau 1: eenvoudige locatie-infrastructuur. Een datacenter op niveau 1 biedt beperkte bescherming tegen fysieke gebeurtenissen. De componenten hebben enkelvoudige capaciteit en één niet-redundant distributiepad. 

Niveau 2: locatie-infrastructuur met componenten die redundantie bieden. Dit datacenter biedt betere bescherming tegen fysieke gebeurtenissen. Het heeft componenten die redundantie bieden en één niet-redundant distributiepad. 

Niveau 3: gelijktijdig beheerbare locatie-infrastructuur. Dit datacenter biedt bescherming tegen vrijwel alle fysieke gebeurtenissen, heeft componenten die redundantie bieden en meerdere onafhankelijke distributiepaden. Elke component kan worden verwijderd of vervangen zonder dat de services voor eindgebruikers worden onderbroken. 

Niveau 4: fouttolerante locatie-infrastructuur. Dit datacenter biedt de hoogste niveaus van fouttolerantie en redundantie. Componenten die redundantie bieden en meerdere onafhankelijke distributiepaden maken gelijktijdige onderhoudbaarheid mogelijk. Eén fout ergens in de installatie leidt niet tot uitvaltijd.

Typen datacenters

Er zijn veel typen datacenters en servicemodellen beschikbaar. Hun classificatie is afhankelijk van het feit of ze eigendom zijn van een of meer organisaties, in hoeverre en op welke manier zij passen binnen de topologie van andere datacenters, welke technologieën worden gebruikt voor computing en opslag, en zelfs hun energiezuinigheid. Er zijn vier hoofdtypen datacenters:

Ondernemingsdatacenters

Deze zijn eigendom van en worden gebouwd en beheerd door bedrijven en geoptimaliseerd voor hun eindgebruikers. Ze zijn veelal ondergebracht op de zakelijke campus.


Datacenters voor beheerde services

Deze datacenters worden namens een bedrijf beheerd door een externe partij (of een provider van beheerde services). Het bedrijf least de apparatuur en infrastructuur in plaats van deze te kopen.


Colocatiedatacenters

Bij datacenters met colocatie (‘colo’) huurt een bedrijf ruimte binnen een datacenter dat eigendom is van anderen en zich buiten het gebouw van het bedrijf bevindt. Een colocatiedatacenter host de infrastructuur (gebouw, koeling, bandbreedte, security, enzovoort) terwijl het bedrijf de componenten (servers, opslag, firewalls) levert en beheert.


Clouddatacenters

In dit datacenter buiten het kantoor worden data en toepassingen gehost door een provider van cloudservices, zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure), IBM Cloud of een andere openbare cloudprovider.

Ontdek meer over datacenters en wat er in de toekomst zal veranderen voor die datacenters en uw netwerk.


Evolutie van de infrastructuur: van mainframes naar cloudtoepassingen

De computinginfrastructuur heeft de afgelopen 65 jaar drie grote fasen van verandering doorgemaakt:

  • In de eerste fase vond de verschuiving plaats van bedrijfseigen mainframes naar op x86 gebaseerde servers, op kantoor en beheerd door interne IT-teams.
  • In de tweede fase vond wijdverspreide virtualisatie plaats van de infrastructuur die de toepassingen ondersteunde. Hierdoor werd een beter gebruik van middelen en mobiliteit van werklasten binnen pools van fysieke infrastructuren mogelijk.
  • De derde fase brengt ons naar het heden, waar we een verplaatsing zien naar cloud, hybrid cloud en cloud-native. Het laatste omschrijft toepassingen die uit de cloud voortkomen.

Gedistribueerd netwerk van toepassingen

Deze verandering heeft geleid tot gedistribueerde computing. Hierbij worden data en toepassingen gedistribueerd naar afzonderlijke systemen, verbonden en geïntegreerd door netwerkservices en standaarden voor interoperabiliteit om te functioneren als één omgeving. De term ‘datacenter’ wordt nu gebruikt om te verwijzen naar de afdeling die verantwoordelijk is voor deze systemen, ongeacht waar deze zich bevinden.

Organisaties kunnen ervoor kiezen hun eigen hybrid clouddatacenters te bouwen en beheren, ruimte te leasen in faciliteiten voor colocatie (‘colo’s’) of gedeelde computing- en opslagservices of openbare cloudgebaseerde services te gebruiken. Toepassingen hoeven zich dus niet meer op één plek te bevinden. Ze zijn aanwezig in meerdere openbare en private clouds, op beheerde locaties en in traditionele omgevingen. In dit multicloudtijdperk is het datacenter groot en complex, gericht op het leveren van de ultieme gebruikerservaring.