Cisco’s gids voor slimme gebouwtechnologieën

Downloadopties

  • PDF
    (774.4 KB)
    Met Adobe Reader op diverse apparaten bekijken
Bijgewerkt:26 juli 2022

Inclusief taalgebruik

De documentatie van dit product is waar mogelijk geschreven met inclusief taalgebruik. Inclusief taalgebruik wordt in deze documentatie gedefinieerd als taal die geen discriminatie op basis van leeftijd, handicap, gender, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische status of combinaties hiervan weerspiegelt. In deze documentatie kunnen uitzonderingen voorkomen vanwege bewoordingen die in de gebruikersinterfaces van de productsoftware zijn gecodeerd, die op het taalgebruik in de RFP-documentatie zijn gebaseerd of die worden gebruikt in een product van een externe partij waarnaar wordt verwezen. Lees meer over hoe Cisco gebruikmaakt van inclusief taalgebruik.

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.

Downloadopties

  • PDF
    (774.4 KB)
    Met Adobe Reader op diverse apparaten bekijken
Bijgewerkt:26 juli 2022
 

 

Inleiding

Slim. Transformatief. Intuïtief.

Er wordt vaak gezegd dat slimme gebouwen eenvoudigweg een vierde nutsvoorziening – technologie – hebben naast water, gas en energie. Maar die technologie is meer dan slechts een voorziening. Deze is niet alleen slim, maar ook transformatief. De technologie zorgt ervoor dat gebouwen levende organismen worden die de wereld kunnen ‘aanvoelen’, beslissingen kunnen nemen en op verschillende manieren kunnen communiceren met apparaten en mensen.

Slimme gebouwen zijn ook verrassend intuïtief. Door diverse technologieën in te zetten voor het in real time verzamelen, aggregeren en analyseren van gebruikersdata, bieden ze inzichten en analyses voor snelle aanpassing aan de gebruikers. Dit leidt onder andere tot beter resourcemanagement en duurzamere resultaten, zowel fysiek als financieel. Dankzij die intuïtiviteit kunnen gebouwen ook gebruikersgerichte ervaringen bieden in een vertrouwde werkomgeving en zo:

      De gezondheid van mensen beschermen

      Bedrijfsmiddelen personaliseren

      Unieke mogelijkheden voor samenwerking bieden

      De efficiëntie van mensen verhogen

      Gebruikers en hun data beveiligen.

Ontwikkeling

Bij slimme gebouwen denken we doorgaans aan het verkleinen van de koolstofvoetafdruk, het verlagen van bouw- en arbeidskosten en met name het aanzienlijk verminderen van het energieverbruik. Dat zijn allemaal belangrijke aspecten. Maar na recente gebeurtenissen is de focus verschoven van voordelen voor het gebouw zelf naar voordelen voor de gebruikers van dat slimme gebouw.

Uitdagingen opgeworpen door de COVID‑19-pandemie hebben tot hernieuwde aandacht geleid voor wat slimme gebouwen kunnen betekenen voor de gebruikers ervan. Nu organisaties in de openbare en private sector een veilige terugkeer naar kantoor mogelijk willen maken, gaan ze op zoek naar oplossingen die hun medewerkers proactief beschermen tegen huidige en toekomstige gezondheidskwesties en tegelijkertijd nieuwe operationele modellen ondersteunen, zoals hybride werkomgevingen. Maar de definitie van een veilige, efficiënte en effectieve werkomgeving is veranderd. Bij het aangaan van deze uitdagingen is een nieuwe manier van denken over kantoor- en gebouwbeheer vereist.

“De definitie van een veilige, efficiënte en effectieve werkomgeving is veranderd. Bij het aangaan van deze uitdagingen is een nieuwe manier van denken over kantoor- en gebouwbeheer vereist.”

Veiligheid en gezondheid als drijfveer

De hernieuwde aandacht is grotendeels gebaseerd op de noodzaak om fysieke oppervlakken, luchtsystemen en bedieningselementen te kunnen reinigen en desinfecteren. Bestaande structuren vereisen ook oplossingen die social distancing en het traceren van contacten mogelijk maken. Bovendien moet de bedrijfscontinuïteit worden gegarandeerd door veilige toegang te bieden tot faciliteiten, zowel fysiek als op afstand. Dit is met name van belang in de publieke sector of bij gezondheidszorginstellingen die de continuïteit van belangrijke services voor burgers moeten garanderen.

In alle bedrijfstakken moet direct flexibiliteit worden geboden waar het de locatie en configuratie van de werkplek betreft, zodat resiliency niet negatief wordt beïnvloed door onverwachte gezondheidsproblemen. Dit zorgt al voor een snelle overstap naar hybride werkomgevingen waardoor medewerkers op afstand of op kantoor kunnen werken, afhankelijk van persoonlijke behoeften. Deze overstap was al in gang gezet, maar werd aanzienlijk versneld als gevolg van de pandemie.

Kostenbeheer

De overstap naar slimme gebouwen wordt ook gestimuleerd door stijgende energie- en operationele kosten. Naarmate traditionele voorzieningen duurder worden of lastiger te leveren zijn (door schaarste, hoge arbeidskosten of overheidsmandaten), moeten bronnen worden geoptimaliseerd om de kosten laag te houden. Dat geldt ook voor personeelskosten, die snel kunnen oplopen waar het training, beloningen en benodigde tools betreft.

Door deze kostenverhoging en dankzij incidentele incentiveprogrammaֹ’s van de overheid vormt bij veel organisaties duurzaamheid een hoeksteen van de strategie. Sommige bedrijven hebben een programma voor verantwoord ondernemen en groene certificeringen ingesteld, zoals LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Toenemende gebruikersverwachtingen

De steeds digitalere wereld vergroot ook de verwachtingen van gebruikers van voorzieningen. Nu we meer bekend raken met het dagelijks gebruik van mobiele technologieën is het alleen maar logisch dat deze ook worden ingezet in de gebouwen waar we werken, leren en wonen. En we verwachten dat ze naadloos en op een gepersonaliseerde manier werken.

Vijf belangrijke redenen voor slimme gebouwen

Vijf belangrijke redenen voor de overstap naar slimme en intuïtieve gebouwen:

1.     Veiligheid en gezondheid op de werkplek verbeteren.

2.     Slimme, intuïtieve ruimtes creëren om ruimtebenutting te maximaliseren.

3.     De kosten van personeel en voorzieningen verlagen.

4.     Duurzaamheid van beschikbare bronnen vergroten en verantwoord ondernemen bevorderen.

5.     De basis leggen voor toekomstige slimme apparaten en use cases van slimme gebouwen.

Vijf belangrijke risico’s van het uitstellen van de overstap naar slimme gebouwen:

1.     Verhoging van gezondheidsgerelateerde risico’s voor medewerkers en bezoekers.

2.     Lager moreel van medewerkers door angstgevoelens of starre werkplekscenario’s.

3.     Inefficiënt gebruik van voorzieningen en bronnen, met onnodige kosten als gevolg.

4.     Toename van kosten van personeel en voorzieningen.

5.     Gebrek aan integratie met nieuwe en opkomende technologieën, wat leidt tot grotere, langdurige kapitaaluitgaven.

Hoe functioneren slimme gebouwen precies?

Wanneer het over het ‘binnenwerk’ van slimme gebouwen gaat, wordt de aandacht met name gericht op de automatische regeling van de temperatuur. En die regeling is ook essentieel, omdat die kan bepalen of ruimtes leeg zijn en aanpassingen kan doorvoeren voor meer efficiëntie. Maar voor optimale efficiëntie is één beheersysteem nodig dat diverse slimme gebouwfuncties integreert, toezicht houdt en responsen beter coördineert. Dit vereist een intuïtief en beveiligd netwerk dat wordt ondersteund door apparaten aan de edge die realtime data verzamelen, samenwerking stimuleren en het gebruik van een brede reeks unieke toepassingen mogelijk maken.

Het begint allemaal met een ‘Network of Things’

Slimme gebouwen hebben een centraal netwerk dat is verbonden met het Internet of Things (IoT). IoT is in feite de rand of de ‘edge’ van het netwerk. IoT-apparaten bevinden zich vaak in externe of lastig te bereiken plekken en kunnen sensoren zijn die data verzamelen en veilig verzenden naar het centrale netwerk. Het kunnen geautomatiseerde mechanismen zijn voor het bedienen van verlichting en rolluiken. Of ze kunnen de productiviteit op de werkplek verhogen door verbinding te maken met apparatuur in de vergaderruimte en de flexibiliteit van werkplekken te vergroten. En het kunnen security apparaten zijn, zoals badgelezers, op afstand bediende camera’s en automatische deurvergrendelingen.

“Apparaten zijn nog doeltreffender wanneer ze wireless verbinding kunnen maken met het netwerk en data kunnen delen.”

Hoewel deze apparaten slim zijn en zelf veel functies kunnen uitvoeren, zijn ze nog doeltreffender wanneer ze wireless verbinding kunnen maken met het netwerk en data kunnen delen die ze verzamelen, aggregeren en analyseren. Als onderdeel van een ‘Network of Things’ werken deze apparaten samen om gebruikers en gebouwbeheerders slimmer te ondersteunen. Maar omdat ze verbinding maken met het bredere netwerk, moeten ze altijd beveiligd zijn en blijven. Daarom moeten netwerken van slimme gebouwen voor elk eindapparaat in het netwerk alomtegenwoordige connectiviteit garanderen. Bovendien moeten netwerken rondom een kern worden gebouwd die automation, security en integratiegemak biedt. En ze moeten mobielvriendelijk en schaalbaar zijn, en enige mate van toekomstbestendigheid bieden.

Realtime data-analyses

Voor de meeste organisaties die overstappen naar slimme gebouwtechnologieën is de mogelijkheid om alle data te benutten die eerder ongebruikt bleven van groot belang. Realtime dataverzameling en -analyses zijn essentieel waar het slimme gebouwen betreft. En op basis van het resultaat van die analyses kan het slimme gebouw bepalen welke actie moet worden ondernomen. In het verleden werden data wel vergeleken met olie en het netwerk met een oliepijplijn. Die vergelijking snijdt wel enig hout. Maar door de snelle ontwikkeling van edge-computing (waarbij computingmogelijkheden worden ondergebracht bij edge-apparaten) en IoT vervaagt de grens tussen oliebron, oliepijplijn, olieraffinaderij en pompstation. En dat is een goede zaak.

Door data aan de edge te verwerken, is de latentie afgenomen (de snelheid van verzenden van informatie) en is de snelheid van besluitvorming toegenomen. Hierdoor kunt u aan de hand van onbewerkte data die via sensoren en andere apparaten in het gebouw zijn verzameld snel inzicht krijgen in gebruikersgedrag, patronen detecteren en zelfs op bedreigingen anticiperen. De resultaten spreken voor zich: verhoogd situatiebewustzijn, realtime besluitvorming en hogere efficiëntie.

Wireless communicatie en gebruikersinterface

De universele aard van wireless communicatie is essentieel geweest bij het slimmer maken van gebouwen. Het is een welbekende technologie die veel problemen oplost en realtime samenwerking en het delen van informatie (of data) ondersteunt. Bovendien is deze technologie direct beschikbaar en kan deze relatief goedkoop worden geïmplementeerd. Naarmate wireless apparaten zich verder ontwikkelen, is er ook een trend naar eenvoudige gebruikersinterfaces om complexe data of grote volumes informatie te verwerken. Hierdoor werd de adoptie van slimme gebouwtechnologieën versneld bij gebruikers die anders mogelijk hun twijfels zouden hebben.

Gebouwprocessen, zoals plannen, benutting in kaart brengen, diagnoses uitvoeren en documenten verzenden (of bijbehorende fysieke tools en documenten ophalen), kunnen de productiviteit aanzienlijk verlagen. Tools voor realtime communicatie en gestroomlijnde gebruikersinterfaces maken hier een einde aan en versnellen samenwerking en het delen van informatie. Ze bieden directe toegang tot de gebouwprocessen en de vele verbonden systemen en vergroten het situatiebewustzijn in real time, zodat nauwkeurige diagnoses , betere service en snellere responsen mogelijk worden tegen lagere kosten.

Zowel gebruikers als bezoekers van slimme gebouwen profiteren. Dankzij mobiele apparaten en innovatieve oplossingen voor de werkplek krijgen ze direct toegang tot realtime informatie en gebruiksvriendelijke apps voor een verbeterde gebruikerservaring. Bovendien maken slimme gebouwen personalisering op basis van het gedrag van individuele gebruikers mogelijk, waardoor hun ervaring verder wordt verbeterd.

Van onboarding en veilige toegang tot bewegwijzering en gezondheidsmaatregelen: wireless technologieën zorgen voor een vertrouwde werkomgeving. De recente pandemie toont de waarde hiervan aan. Op een vertrouwde werkplek kan een medewerker via zijn eigen mobiele apparaat virtueel inchecken als hij het gebouw betreedt. De medewerker ontvangt direct realtime informatie over social distancing en eventuele mededelingen. Waar van toepassing wordt hij direct op de hoogte gesteld als de toegewezen werklocatie in het kader van COVID‑19 volledig bezet is en vervolgens naar een veiligere locatie geleid. En dat allemaal dankzij de collectieve kracht van persoonlijke mobiele apparaten.

“Door met technologie de slagkracht te vergroten, kunnen gebouwbeheerders hun budget beter besteden en personeelsbeperkingen ondervangen.”

Security en veiligheid

Gebruikers moeten zich op een vertrouwde werkplek veilig voelen. IoT-apparaten zijn daarbij zeer nuttig. Deze bieden gebruikers van slimme gebouwen een gevoel van veiligheid en zijn bovendien functioneel. Camera’s, sensoren, badgelezers en andere apparaten worden gecoördineerd voor het leveren van nauwkeurige en tijdige data voor betere besluitvorming. En ze kunnen automated beleidsregels en controles implementeren om de toegang te beperken of een vooraf bepaalde respons te geven op gebruikersgedrag.

Slimme gebouwen staan goed bekend om hun security en veiligheidsgerelateerde systemen voor klimaatbeheersing en gebouwautomation. Afhankelijk van de inzet van een voorziening kan deze als bedrijfskritisch worden beschouwd (gezondheidszorg, research, nutsvoorzieningen, enzovoort). Deze systemen kunnen worden verbeterd om de gezondheid van gebruikers te beschermen via apps voor social distancing, tracering van contacten en zelfs automated desinfectie. Deze oplossingen kunnen ook in bestaande gebouwen worden toegepast om gezondheidsgerelateerde en andere risico’s te beperken en de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Het netwerk van een slim gebouw moet bovendien end-to-end bedreigingsgerichte security bieden, ook van alle verbonden eindapparaten. Met proactieve verdediging die zoekt naar bedreigingen of problemen voordat deze optreden, kunnen uitvaltijd en serviceverlies worden voorkomen. Bovendien blijven faciliteiten op die manier met optimale efficiëntie werken. Belangrijker nog: de bedrijfs- en gebruikersdata blijven veilig.

90W UPOE+

Met 90 W Universal Power over Ethernet Plus (UPOE+) via oplossingen zoals Cisco® Catalyst® 9000 switches leveren slimme gebouwen DC-voeding aan apparaten via koperen Ethernet-bekabeling. Afzonderlijke voedingseenheden en stopcontacten zijn hierdoor niet meer nodig.

UPOE+ biedt gebouwbeheerders ongeëvenaarde flexibiliteit bij het ontwerpen van werkplekken rond gebruikers, niet rond stopcontacten. Dit kan een kostenbesparing van 30% op elektromateriaal opleveren.

Door een DC-microgrid met UPOE+ te gebruiken wordt een einde gemaakt aan verlies bij de omzetting van AC naar DC, zodat u altijd bespaart. Slimme gebouwen kunnen dankzij het gebruik van DC-stroom de energiezuinigheid met maar liefst 45% verhogen.

Drie belangrijke manieren waarop slimme gebouwen meerwaarde bieden

De overstap naar slimme en intuïtieve gebouwen biedt met name eigenaren van bestaande gebouwen voordelen. De aanpassing van hun gebouwen na de COVID‑19-pandemie voor gezond en flexibel hybride werken krijgt direct meerwaarde door een vertrouwde werkomgeving te creëren. Oplossingen zoals Cisco DNA Spaces spelen hierbij een belangrijke rol doordat ze inzicht in gebruikersgedrag bieden waarmee u een ervaring kunt bieden die is gericht op het welzijn van uw gebruikers. Deze en andere oplossingen zorgen ervoor dat slimme gebouwen op meerdere manieren meerwaarde bieden (zie de afbeelding hierna), en dan met name op drie hoofdaspecten.

Veiligheid en gezondheid op de werkplek (gevoel van welzijn)

Slimme gebouwen bieden gebruikers persoonlijke bescherming en gemoedsrust door innovatieve technologieën in te zetten die ruimtes monitoren, risico’s detecteren en automated responsen implementeren. Maar ze beschermen ook fysieke bedrijfsmiddelen en merkwaarde, waardoor het gevoel van welzijn van gebruikers toeneemt met:

      Locatiegebaseerde services en tracering op apparaatniveau – via Wi-Fi en collaboration-endpoints – voor monitoring van de beweging van mensen, social distancing en contacttracering, plus realtime waarschuwingen/meldingen van schendingen en suggesties voor herstel

      Automated temperatuurmeting van gebruikers en bezoekers via verbonden en veilige thermische camera’s

      Versterking van vertrouwen in de hygiëne van faciliteiten en garantie van grondige reiniging van ruimtes via slimme desinfectie

      Verbetering van beheer/communicatie bij brand, elektrische en mechanische noodsituaties

      Monitoring van ruimtes, automated toegangscontroles, indringerdetectie en correlatie van videobewijs van incidenten.

Slimme, intuïtieve ruimtes en ruimtebenutting

Slimme gebouwen bieden aanzienlijke meerwaarde met slimme en flexibele ruimtes die zorgen voor betere gebruikerservaringen, sterkere samenwerking en een geoptimaliseerde bezettingsgraad. Slimme, intuïtieve ruimtes bieden:

      Een aantrekkelijke, flexibele en prettige omgeving die de productiviteit en de gebruikerservaring bevordert

      De nieuwste technologische ontwikkelingen en beveiligde ondersteuning voor bekabelde en wireless connectiviteit

      Verhoogde bezetting per vierkante meter door meer inzicht in gebruikspatronen en geoptimaliseerde ruimteconfiguratie op basis van behoefte en gedrag en via meldingen en analyses van realtime bezetting

      Zelfoptimalisatie en automation gebaseerd op gebruikersbehoeften en -voorkeuren, beschikbaarheid van middelen, realtime energiekosten, weersomstandigheden en andere variabelen.

Geldbesparing en duurzaamheid (verantwoord ondernemen)

Slimme gebouwen ondersteunen geavanceerde monitoring van kwantitatieve gebouwprestaties en systeembenutting om het gebruik en de kosten van bedrijfsmiddelen te verminderen, de inkomsten te verhogen en te voldoen aan de eisen van bedrijfsprogramma’s en toepasselijke certificerings- en regelgevende instanties (zoals het LEED-systeem van de Amerikaanse Green Building Council). LEED-systeem van de Amerikaanse Green Building Council). Dit wordt bewerkstelligd door:

      Verlaging van de constructiekosten vooraf en verkorting van de benodigde tijd voor bekabeling, installatie en configuratie

      Verlaging van CapEx, arbeids- en materiaalkosten van constructie, onderhoud en levenscyclus

      Gebruik van het netwerk van het gebouw als sensor voor datagestuurde optimalisatie van apparatuur en kwantificatie van energieverbruik om de koolstofvoetafdruk te verkleinen

      Gebruik van 90 W UPOE+ in het gehele gebouw, met meerdere productreeksen switches

      Gecentraliseerde en automated klimaatbeheersing (via kunstmatige intelligentie, softwaretoepassingen en een managementsysteem met één scherm)

      Creatie van automated, gepersonaliseerde omgevingen die aantrekkelijk zijn voor huurders en de inkomsten per vierkante meter vergroten

      Verbetering van omgevingsomstandigheden en luchtkwaliteit voor betere veiligheid, gezondheid en kwaliteit van leven

      Kwalificering voor diverse belastingvoordelen en subsidies op lokaal, federaal en staatsniveau.

Use cases van slimme gebouwen

Basis en naleving voor gebouwen

      Energiebesparing en compatibiliteit (vierde nutsvoorziening)

      Wettelijke voorschriften en validatie

Veiligheid en security

      Veiligheid en security van mensen

      Cyber security

      Veiligheid en gezondheid van werkplek

Automation en optimalisatie

      Monitoring, controle en optimalisatie van de omgeving

      Beheer van bedrijfsmiddelen

Gebruikerservaring

      Slimme, intuïtieve ruimtes

      Alomtegenwoordige en veilige connectiviteit

      Ruimtebenutting

Ga voor gedetailleerdere informatie over use cases van slimme gebouwen en architecturen naar cs.co/buildingexplorer.

Oplossingen voor slimmere en intuïtievere gebouwen

Networking

      Cisco Catalyst 9000 switches, access points en wireless controllers vormen de meest bedrijfskritische onderdelen van het netwerk.

      Cisco SD-Access Neem OT en IT in uw netwerk op om de security, efficiëntie, prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren. Uw gebouw kan dan leren en zich aanpassen om een always-on, vertrouwde werkplek te bieden.

      Cisco DNA Spaces ondersteunt het gebruik van locatieanalyses om meer inzicht te krijgen in het gedrag van mensen en dingen en hoe deze communiceren in uw fysieke ruimtes.

      Network Assurance Engine vergroot de flexibiliteit van beheerders, voorspelt uitval en garandeert proactieve naleving van security beleid.

Internet of Things

      Cisco IoT -oplossingen vormen uw brug naar wat mogelijk is.

      Cisco edge-computing ondersteunt de implementatie van edge-services met lage latentie op een vertrouwde infrastructuur en biedt zakelijke gebruikers een hoogwaardige ervaring.

      Cisco IBN overbrugt de kloof tussen wat uw slimme gebouw nodig heeft en wat uw netwerk levert.

      Cisco 90 W UPOE+ ondersteunt next-generation flexibele werklocaties.

      Meraki MV-camera’s en MK-sensoren bieden waardevolle omgevingsdatagestuurde inzichten.  

Security

      Het Cisco Umbrella-cloudplatform biedt security ter verdediging tegen cyberdreigingen om al uw gebruikers te beschermen.

      Geavanceerde malwarebescherming (AMP) biedt bescherming via geavanceerde preventie van datalekken, doorlopende monitoring van schadelijk gedrag, snelle malwaredetectie en verwijdering van malware.

      Identity Services Engine (ISE) maakt een dynamische en automated aanpak van zeer veilig netwerktoegangsbeheer mogelijk.

      Cisco Secure Network Analytics (voorheen Stealthwatch®) laat weten wie zich in uw netwerk bevindt en wat ze doen.

      ThousandEyes biedt end-to-end monitoring voor zichtbaarheid van prestaties, statistieken, flows en troubleshooting  

Samenwerking

      De Cisco Webex-portfolio met communicatie-oplossingen ondersteunt uw slimme gebouw met toonaangevende, veilige, real-time videosamenwerking en via het delen van informatie.

      Unified Communications Manager (UCM) brengt mensen overal en altijd, op elk apparaat, samen via betrouwbaar, veilig, schaalbaar en beheerbaar gespreks- en sessiebeheer.

Samenvatting

Slimme gebouwen vormen een transformatieve kracht in onze samenleving. Diverse technologieën op het gebied van networking, realtime data-analyses, wireless communicatie en geavanceerde fysieke en cyber security zorgen voor andere werkplek- en gebruikerservaringen en worden ingezet om vertrouwde werklocaties te creëren. Deze transformatie is versneld door de COVID‑19-pandemie en door de noodzaak tot het opzetten van slimme en intuïtieve gebouwen die gebruikers een gevoel van gezondheid en welzijn bieden en die ruimtebenutting maximaliseren in het kader van social distancing en andere mandaten. De overstap naar slimme en intuïtieve gebouwen wordt verder versneld om de resiliency te vergroten en bedrijfscontinuïteit te garanderen, met name waar het essentiële overheidsdiensten betreft.

Door innovatieve netwerk- en wireless technologieën in te zetten, kunnen architecten, ontwikkelaars en beheerders geplande of bestaande structuren meerwaarde geven. Door te ontwerpen met technologie kunnen ze vertrouwde werkplekken maken die de veiligheid en gezondheid verbeteren, slimmere en intuïtievere ruimtes creëren, kosten en bronverbruik verlagen en de duurzaamheid vergroten. Samen met hun technologiepartners kunnen ze de volgende generatie van slimme en intuïtieve gebouwen vormgeven.

Over de auteurs

Nu u onze Gids voor slimme gebouwtechnologieën heeft gelezen, kunt u de volgende stap nemen om de werkplekervaring te verbeteren en de efficiëntie van uw faciliteiten te vergroten. Bekijk het traject naar slimme en intuïtieve gebouwen op cisco.com/go/smartbuilding.

Kenneth R. Dodson, RLA en SME

Kenneth is geregistreerd landschapsarchitect (RLA) en heeft bij de beroemde stedenbouwkundige Ian McHarg – vader van moderne geografische informatiesystemen (GIS) – training gevolgd in ‘ontwerpen met de natuur’. Als inhoudelijke expert (SME) en blogger bij Cisco stimuleert hij architecten en civiel ingenieurs om ‘te ontwerpen met technologie’ om de gebruikerservaringen te optimaliseren, het gemeenschapsgevoel te versterken en het beheer van de beperkte wereldwijde hulpbronnen te verbeteren. U kunt hem volgen op Twitter (@KennethRDodson) en LinkedIn (Kenneth R. Dodson). Lees zijn blogs over de toekomst van steden op https://blogs.cisco.com/author/kenndodson.

Brad Kincaid, inhoudelijke expert (SME) op het gebied van ondernemingsnetwerken en wireless technologie (slimme gebouwen)

Brad is een ervaren technoloog en verkoopleider met een passie voor netwerktechnologieën. Momenteel is hij verkoopleider van Cisco’s toonaangevende Catalyst switching-, wireless en intent-based networking oplossingen in Noord- en Zuid-Amerika. Eerder vervulde Brad diverse wereldwijde en regionale verkoopfuncties bij Cisco en Motorola en was hij Senior Executive bij een start-up. Hij werd geboren in Oregon (VS) en heeft een BS-graad (Bachelors of Science) behaald bij Oregon State University en een MBA-graad (Master of Business Administration) bij de University of Oregon. Hij houdt ervan het hele jaar door tijd buitenshuis door te brengen. Brad woont in Portland, Oregon, met zijn vrouw, dochter en zoon.

Meer informatie over Cisco-technologieën voor slimme gebouwen cisco.com/go/smartbuilding.

 

 

 

Meer informatie