Guest

Spam stijgt met 30 tot 40 procent in 2010 volgens Cisco-rapport

Diegem, 9 december 2009 - Cisco heeft zijn jaarlijkse statusrapport over netwerkbeveiliging klaar. Volgens het rapport zal spam met 30 tot 40 procent toenemen in 2010, onder meer door de sterke groei van breedbandinternet (zie persbericht van 2 oktober 2009). Tussen vijf en tien procent van de bestaande pc’s zijn besmet met malicieuze software of worden op malafide wijze in de gaten gehouden. Ook verwacht het rapport in 2010 een toename van cybercriminaliteit via sociale media en waarschuwt het voor de beveiligingsrisico’s van het nieuwe architectuurconcept cloud computing.

Verwacht wordt dat sociale netwerken hun steile groei van 2009 zullen voortzetten in 2010, niet in het minst omdat ook bedrijven ze steeds vaker inzetten voor hun professionele activiteiten. Daardoor verhoogt ook het risico op malware en virussen op bedrijfspc’s en -netwerken. Zo infecteerde de Koobface-worm dit jaar bijna drie miljoen computers via de sociale netwerksites Facebook en Twitter. Gebruikers moesten klikken op een link naar een YouTube-video om de malware te activeren.

Het Zeus-botnet van zijn kant infecteerde bijna vier miljoen computers over de hele wereld met het Trojaanse paard Zeus, de belangrijkste cybermisdaad van 2009. Met die malware kunnen cybercriminelen online bankgegevens van computergebruikers stelen. De beveiligingsindustrie staat echter niet stil, meldt het rapport: met verenigde krachten slaagde ze erin om de Conficker-worm in te dijken, een computerworm die eind 2008 honderdduizenden computers besmette.

Alle sociale netwerken ten spijt, blijven e-mail en Outlook het voornaamste werkterrein van cybercriminelen. Via spam nodigen cybercriminelen computergebruikers uit om malware te downloaden of namaakgeneesmiddelen te kopen. De Verenigde Staten, in 2009 nog de grootste spamproducent, zijn in de weinig benijdenswaardige ranglijst voorbijgestoken door Brazilië.

Bijna tien procent van computers in het vizier

Cisco brengt ook de online misdaadgemeenschap in kaart. Volgens die index is tussen vijf en tien procent van alle pc’s ter wereld besmet met malafide software. Cisco verwacht dat cybercriminelen ook volgend jaar het meeste munt zullen slaan uit scareware, spyware, klikfraude en farma-spam. In Cisco’s kwadrant van Cybercrime ROI staat misbruik van sociale netwerken, zoals met Koobface, voorlopig nog in de categorie ‘potentials’.

Het rapport van Cisco raadt ondernemingen aan om te investeren in gebruikerstraining, opdat hun medewerkers niet te veel vertrouwen zouden stellen in collega-netwerkgebruikers. Want vaak is het niet de technologie zelf maar het onoordeelkundig gebruik ervan dat de bron vormt van cybermisdaden. Tot slot adviseert Cisco bedrijven die hun databeheer willen uitbesteden aan cloud computing-specialisten, om de beveiligingsmaatregelen van die leveranciers goed door te nemen.

Het volledige Engelstalige persbericht vind je hier.

Het Annual Security Report kan je hier downloaden.

Laat ons u helpen

  • Vind een Cisco-partner