Guest

A Cisco Visual Networking Index előrejelzése szerint közel háromszorosára nő az internet éves adatforgalma 2018-ra

2018-ban a globális internetforgalom meghaladja majd az 1984-2013-ig tartó időszak összesített forgalmát többek között az Ultra-HD/4K videó, illetve az M2M megoldások miatt

LinkedInGoogle+
Megosztás:

Az internet történetében először az adatforgalom túlnyomó részét már nem a személyi számítógépek (PC), hanem más internetes eszközök fogják generálni 2018-ra

A Cisco® Visual Networking Index™ szolgáltatások globális elterjedésére vonatkozó 2013-2018-as előrejelzése szerint a globális Internet Protocol (IP) alapú adatforgalom a következő négy év során háromszorosára nő. Ez mindenekelőtt a gyorsabb szélessávú kapcsolatoknak, valamint a videoletöltések, az internetes eszközök és a felhasználószám növekedésének köszönhető. A Cisco prognózisa szerint 2018-ra a vezetékes- és mobil adatkapcsolatokon bonyolított globális IP alapú adatforgalom el fogja érni a 1,6 zettabájtot , azaz több mint egybillió gigabájtot.

Az internet történetében először 2018-ra, az adatforgalom túlnyomó részét már nem a személyi számítógépek (PC), hanem más internetes eszközök fogják generálni. A Wi-Fi adatforgalom szintén először fogja meghaladni a vezetékes adatforgalom nagyságát, és a nagyfelbontású (HD) videók  adatforgalma  a normál felbontású (SD) videókét.

2018-ban a globális hálózatok már nagyobb adatforgalmat bonyolítanak majd le, mint a korábbi „internet-korszak” éveiben együttvéve: míg 1984 eleje és 2013 vége között 1,3 zettabájt végfelhasználói IP alapú adatforgalom keletkezett világszerte, a Cisco VNI Visual Networking Index (VNI) előrejelzése szerint 2018-ra az IP alapú adatforgalom elérheti az 1,6 zettabájtot.

A „Minden a hálón” (Internet of Everything – IoE) is egyre nagyobb lendületet kap, és 2018-ra közel annyi gép-gép közötti (M2M) kapcsolat lesz, mint a Föld lakóinak száma. Ezen belül az okosautók egyenként megközelítőleg négy M2M kapcsolattal fognak rendelkezni.

"A gazdasági versenyképesség növelésének egyik elengedhetetlen feltétele a szélessávú internetelérés biztosítása. A mobilitás, a felhőalapú szolgáltatások és a „Minden a hálón” (Internet of Everything – IoE) trend következtében Magyarországon is folyamatosan növekszik az adatforgalom. A szélessávú kapcsolatok előmozdítják az emberek mindennapi életminőségét javító alkalmazások elterjedését is, ilyenek például az okos városok által kínált szolgáltatások. A távoktatás vagy a távmunka révén pedig hatással lehetnek az egyéni sikerességre és versenyképességre is" – mondta Horváth Krisztina, a Cisco Magyarország ügyvezető igazgatója.
A legfrissebb Cisco VNI előrejelzés kiterjed a vezetékes IP forgalom globális növekedésének és a szolgáltatások elterjedésének trendjeire is, kiegészítve az idén februárban kiadott Cisco® Visual Networking Index globális mobil adatforgalomra vonatkozó tanulmányát.

Az előrejelzés főbb megállapításai

Regionális trendek:
Kelet-közép-európai regionális trendek

 • Kelet-közép Európában 2013 és 2018 között az IP alapú adatforgalom háromszorosára bővül, ami 24%-os éves növekedési ütemet jelent.
 • Az internetes adatforgalom 2018-ban 103-szor akkora lesz, mint a régió 2005-ös teljes internetforgalma.
 • Ezen belül a mobil adatforgalom 2013 és 2018 között a 12-szeresére emelkedik. A mobil eszközök 2018-ban az IP alapú forgalom 18%-át adják majd a régióban, szemben a 2013 évi 4%-kal.
 • A teljes internetes videoforgalom (üzleti és lakossági forgalom együttesen) 2018-ban a teljes internetes adatforgalom 64%-át adja majd, szemben a 2013. évi 42%-kal.
 • Kelet-közép Európában 2018-ban várhatóan 831 millió hálózatba kapcsolt eszköz lesz, ez megközelítőleg 2,7 hálózatba kapcsolt eszközt jelent majd egy személyre lebontva.
 • 2018-ra várhatóan az IP alapú adatforgalom 50%-át generálják a régióban a személyi számítógépek (ez az arány 88% volt 2013-ban), 6%-át a televíziók, 40%-át a hordozható eszközök (okostelefonok, táblagépek), és 3%-át az M2M kapcsolatok.
 • A régióban az átlagos szélessávú hálózatok sebessége 2,4-szeresére, azaz 18,4 Mbp/s sebességről 44 Mbp/s-ra, növekszik majd 2013 és 2018 között.

A globális internet forgalom alakulása és a szolgáltatások elterjedésének mozgatórugói

Internet Protocol (IP) alapú forgalom és a forgalmat generáló eszközök

 • 2018-ban az IP forgalom túlnyomó része mobil és hordozható eszközökön zajlik majd. Míg 2013-ban a nem személyi számítógép (PC) jellegű eszközök adták az IP alapú adatforgalom 33 százalékát, addig ez az arány 2018-ra 57 százalék lesz. A személyi számítógépekhez köthető forgalom átlagos éves növekedési rátája (CAGR – compound annual growth rate) 10%-os növekedést fog mutatni, ugyanakkor más eszközök esetében ennél jelentősen magasabb növekedés várható. A televíziók 18, a táblagépek 74, az okostelefonok 64, a gép-gép közötti kapcsolatok (M2M) terén pedig 84 százalékos növekedés prognosztizálható.
 • A csúcsidős internetforgalom gyorsabb ütemben növekszik az átlagos internetforgalomnál: míg a csúcsidős internetforgalom 32 százalékkal növekedett 2013-ban, az átlagos internetforgalom növekedése 25 százalék volt.

Növekvő szélessávú sebességek

 • A globális átlagos szélessávú sebesség a 2013 végén mért 16 Mbp/s sebességről 42 Mbp/s-re növekszik 2018-ra.
 • 2018-ra a szélessávú kapcsolatok többsége – becslések szerint 55 százaléka – átlépi majd a 10 Mbp/s-os értéket. Japánban és Koreában az átlagos szélessávú sebesség 2018-ra megközelíti a 100 Mbp/s-ot.

Videoforgalom

 • 2018-ra az IP videó aránya a teljes IP alapú forgalmon belül várhatóan 79 százalékra fog nőni , szemben a 2013-ban mért 66 százalékkal.

Wi-Fi és mobilkapcsolatok

 • A Wi-Fi- és mobilkapcsolattal rendelkező eszközök 2018-ra az IP forgalom 61 százalékát fogják generálni, amelyből a Wi-Fi 49 százalékot, a mobilhálózat-alapú megoldások pedig 12 százalékot fognak kitenni. 2013-ban az IP alapú forgalom 41 százaléka zajlott Wi-Fi-n, a mobil részesedése 3 százalék, a vezetékesé pedig 56 százalék volt.

Eszközök és kapcsolatok

 • 2018-ra világszinten átlagosan 2,7 hálózati kapcsolat, vagy eszköz fog jutni egy főre, míg 2013-ban ez a szám csupán 1,7 volt.
 • 2018-ban a gép-gép közötti (M2M) kapcsolatok száma 7,3 milliárd körül lesz, azaz 7,6 milliárdos össznépességgel számolva meg fogja közelíteni az egy főre eső egy darabot.
 • Az IPv6-kompatibilis vezetékes és mobil eszközök száma a 2013-es 2 milliárdról várhatóan 10 milliárdra emelkedik majd 2018-ra.

Leggyorsabban fejlődő szolgáltatások

 • A Cisco prognózisa szerint az online videó lesz a lakossági internethasználat leggyorsabban fejlődő szolgáltatása. A  video-felhasználók száma várhatóan 1,2 milliárdról 1,9 milliárdra fog nőni 2013 és 2018 között, ami 10 százalékos átlagos éves növekedési rátát (CAGR) jelent.
 • A mobil szolgáltatások közül a helyzetfüggő szolgáltatások (LBS: location-based service) fejlődnek leggyorsabban, felhasználóinak száma 236 millióról várhatóan több mint egymilliárdra fog nőni 2013 és 2018 között, 36 százalékos átlagos éves növekedési rátát (CAGR) produkálva.
 • Az üzleti internethasználat leggyorsabban fejlődő területe a videokonferencia lesz. A felhasználók száma ezen a területen 37 millióról több mint 238 millióra fog az előrejelzés szerint nőni 2013 és 2018 között, amely 45 százalékos átlagos éves növekedési rátát (CAGR) jelent.

A Cisco VNI adatai szolgáltatói szemszögből

 • A szolgáltatói hálózatoknak fel kell készülniük az egyre növekvő számú gép-gép közötti (M2M) kapcsolat, valamint a táblagépek, okostelefonok és más mobil eszközök kiszolgálására. Ezeknek az eszközöknek a vezetékes- és mobil-hálózatelérése biztonságos hitelesítést igényel.
 • A fejlett videoszolgáltatások, így például a HD/ultra HD videó elterjedése újfajta kihívások elé állíthatja a szolgáltatókat a sávszélesség és a skálázhatóság tekintetében. A lakossági-, üzleti- és mobilfelhasználók továbbra is igényelni fogják a fejlett videoszolgáltatásokat az összes hálózat- és eszköztípuson. Ezen a területen a szolgáltatás minősége, könnyű kezelhetősége és ára lesz a siker kulcsa.
 • Az üzleti videoalkalmazások, mint például a HD- és a web alapú videokonferenciák, valamint az igény szerinti videoszolgáltatások (VoD) folyamatos terjedése tovább erősítheti a hálózatvirtualizációt és az internet videoátviteli felhasználását, amely hatással lesz a szolgáltatók és az OTT (over-the-top) tartalomszolgáltatók hálózataira is.
 • A 4G hálózatok növekedése és a szolgáltatás elterjedése nagyobb ütemben növekedhet, mivel a mobilfelhasználók továbbra is a vezetékeshez hasonló szolgáltatásokat és tartalom-felhasználói élményt várnak el mobilhálózatuktól.
 • Az IP hálózatoknak intelligens és rugalmas módon kell alkalmazkodniuk az egyre gyorsabban terjedő alkalmazások támogatásához mind vezetékes, mind mobil rendszereken. Több szolgáltató is aktív együttműködést alakított ki alkalmazásfejlesztőkkel annak érdekében, hogy minél egyedibb szolgáltatásokat tudjanak nyújtani.

A Cisco VNI mobil adatforgalomra vonatkozó előrejelzésének módszertana
A Cisco VNI mobil adatforgalomra vonatkozó 2013-2018-as tanulmánya független elemzők előrejelzésein, valamint a tényleges mobil adatforgalmat felmérő vizsgálatok eredményein alapul. Erre épülnek a Cisco saját becslései többek között a mobil alkalmazások terjedésére és az átviteli sebességre vonatkozóan. A Cisco VNI előrejelzései és eredményei olyan fontos tényezőket is figyelembe vesznek, mint a mobil szélessávú hálózatok sebessége és az eszközök számítási teljesítménye. Az előrejelzés módszertanának részletes ismertetése a teljes jelentésben található (lásd az alábbi hivatkozást).

Kapcsolódó háttéranyagok

Egy zettabájt ezer exabájttal egyenlő, és a jottabájt előtti legnagyobb mértékegység.


A Cisco Systemsről

A Cisco (NASDAQ: CSCO) az internetes hálózati piac vezetője. A Ciscóval kapcsolatos hírek és információk a weben a http://www.cisco.com illetve a http://newsroom.cisco.com oldalon olvashatók.

További információ:

Sinkó Judit
Cisco Magyarország, PR manager
Tel.: 225 4650
Mobil: +3630/949 3405
E-mail: jsinko@cisco.com

Kérdése van? Válaszolunk!