Have an account?

  •   Personalized content
  •   Your products and support

Need an account?

Create an account

Vodič za kupnju

Naručite preko prodavača ili na mreži

Većina naših korisnika naručuje preko prodavača tvrtke Cisco ili zastupnika na mreži. Oni vam mogu pomoći u pronalaženju pravih proizvoda i rješenja za vašu tvrtku.

Cisco Capital Finance

Nudimo vam fleksibilne mogućnosti financiranja i uvjete zajma. Zatražite pojedinosti o svim mogućnostima i prednostima koje pruža.

Saznajte više

Naručite izravno iz tvrtke Cisco

Dostupno za registrirane korisnike u izravnoj kupovini. Potrebna je prijava.

Obnovljena oprema

Nabavite obnovljenu opremu s certifikatom tvrtke Cisco za dio cijene nove opreme smanjujući tako ukupan trošak vlasništva.

Saznajte više