Co je SD-WAN?

SD-WAN je softwarově definovaný přístup ke správě pobočkové sítě nebo WAN.

Mezi klíčové výhody patří:

 • Snížení nákladů díky nezávislosti toků,
 • zlepšení výkonu byznysových aplikací a zvýšení agility,
 • optimalizace uživatelské zkušenosti a efektivity,
 • zjednodušení provozu díky automatizaci a cloudové správě.

Proč teď?

Tradiční WAN

Tradiční funkce WAN propojovaly uživatele nebo kampusy s aplikacemi na serverech v datových centrech. Obvykle bylo k zajištění bezpečnosti a konektivity využito dedikovaných MPLS obvodů. V cloudovém světě to už ale nefunguje.

Dnešní IT výzvy

Časy se mění. V byznysovém závodě o nasazení a používání nových SaaS či IaaS aplikací ve více cloudech si IT uvědomuje, že uživatelská zkušenost bývá nezřídka slabá. To je způsobeno tím, že sítě WAN byly navrženy pro jinou éru a nejsou připraveny na nárůst provozu WAN, který s sebou přinesl cloud. Takový provoz způsobuje složitou správu, nepředvídatelný výkon aplikací a zranitelnost dat.

Stále větší otevřenost podniků směrem do internetu a cloudu odhaluje mnoho hrozeb a potíží při dodržování předpisů. Je velmi náročné ochránit kritická aktiva podniků, když do aplikací přistupují různí zaměstnanci - ať už se jedná o partnery, dodavatele, prodejce či hosty. Umožnění širokopásmového připojení v síti WAN činí bezpečnostní požadavky naléhavější a vytváří výzvy pro IT v souvislosti s vyvažováním uživatelské zkušenosti, bezpečností a celkovou komplexitou.

Nová WAN

Nové obchodní modely vyžadují nové síťové modely.

K dispozici je nový druh WAN, který tyto problémy řeší: SD-WAN.
Softwarově definovaná síť WAN je novým přístupem k síťové konektivitě, který snižuje provozní náklady a zlepšuje využití zdrojů pro nasazení na více místech. Správci sítí mohou efektivněji využívat přenosovou rychlost a zajistí nejvyšší úroveň výkonu pro kritické aplikace, aniž by ohrozili zabezpečení a soukromí dat.

Jaké jsou výhody SD-WAN?

S SD-WAN může IT:

 • Zjednodušit správu. Jako centralizovaná, cloudová WAN architektura usnadňuje SD-WAN škálování tisíců koncových bodů, ať už jsou zapojeny na pobočce, v kampusu či cloudu. IT získává možnost automatizovat nasazení bez nutnosti manuálního nastavení, stačí pouze jedno rozhraní správy.
 • Zlepšit uživatelskou zkušenost. Optimalizace WAN přenáší optimální výkon cloudové aplikace z multicloudového prostředí k uživatelům. V případě výpadku spojení či jeho zhoršení, směrování dynamicky změní datový provoz mezi dedikovanými obvody a bezpečnými internetovými připojeními, aby zajistilo hladký provoz aplikací, které jsou pro byznys kritické. A byznys pozná nižší provozní náklady (OpEx) díky nahrazení drahých MPLS služeb za výhodnější a flexibilnější širokopásmové připojení (včetně VPN připojení).
 • Zvýšit bezpečnost. Ochrana před hrozbami je na správném místě. Funkce SD-WAN architektury zajišťují bezpečnost na úrovni poboček. Data tak nemusejí putovat zpátky do centrály či datového centra, aby byly ochráněny pokročilými bezpečnostními řešeními (například firewally, DNS ochranou či ochranou před vniknutím do sítě).

Jak SD-WAN pomáhá IT?

Tradiční WAN architektura byla mezi podnikem, pobočkou a datovým centrem omezena. S tím, jak firmy nasazují cloudové aplikační služby jako SaaS či IaaS, strmě narůstá objem provozu přístupů k těmto globálním aplikacím.

Tyto změny v obchodním modelu mají několik dopadů na IT. Produktivita zaměstnanců je ovlivněna problémy s výkonem SaaS aplikací. Přitom náklady na WAN rostou s neefektivním využíváním dedikovaných a záložních okruhů. IT denně bojuje - svádí komplexní bitvu s připojováním různých typů uživatelů s mnoha typy zařízení a do mnoho cloudových prostředí.

Díky technologii SD-WAN může IT poskytovat směrování, ochranu před hrozbami, efektivní snižování zátěže drahých okruhů a zjednodušení správy sítí WAN. Obchodní výhody zahrnují:

Zkušenosti s aplikací

 • Vysoká dostupnost, s předvídatelným SLA, na všech kritických podnikových aplikacích
 • Více hybridních aktivních spojení pro všechny síťové scénáře
 • Dynamické směrování aplikačního provozu pro jeho efektivní doručování

Integrovaná bezpečnost

 • Politiky, které berou úvahu vynucovací aplikace v reálném čase při problémech v síti
 • Integrovaná ochrana před hrozbami
 • Bezpečný přenos dat přes širokopásmové připojení k internetu

Optimalizované pro cloud

 • Bezproblémově rozšířte WAN na více veřejných cloudů
 • Optimalizovaný výkon v reálném čase pro  Office 365, Salesforce a další významné aplikace SaaS
 • Optimalizované workflowy pro cloudové platformy jako je AWS a Azure

Zjednodušení provozu a zabezpečení

 • Jeden centralizovaně řízený dashboard pro konfiguraci a správu WAN, cloudu a bezpečnosti
 • Na bázi šablony, zero-touch provisioning pro všechny lokality
 • Podrobný reporting aplikací a výkonu WAN pro obchodní analytiku

Nasazení SD-WAN

Výkon Cisco SD-WAN zajišťuje Cisco ISR/ASR/Viptela

 • Rozšiřte sítě založené na byznysovém záměru do celé pobočky, WAN a cloudu.

Výkon Cisco SD-WAN zajišťuje Meraki

Malým IT týmům pomáhá Meraki zjednodušit správu poboček a intergrovat správu hrozeb