Guest

Program zpětného odběru a recyklace

Likvidace produktů Cisco, které dosáhly konce své užitečné životnosti, přívětivá pro životní prostředí.

Elektroniku používáme každý den v práci, životě, při hrách i během učení. Jak zastarává, musíme ji recyklovat. Ale rychlá obměna elektronických produktů vede stále více a více k jejich odhazování na skládky.

Díky jak dobrovolným, tak i povinným programům výrobci přebírají zodpovědnost za správnou likvidaci a recyklaci elektronických produktů.

Společnost Cisco významně omezuje dopady použité elektroniky na životní prostředí díky svým programům konce životnosti. Program zpětného odběru a recyklace je navržen ke sběru a opakovanému používání materiálů obsažených ve shromážděných zařízeních. Produkty se rozebírají a pak zpracovávají pro získání materiálů jako ocel, hliník, měď, plasty, skartované desky plošných spojů a kabely. Tyto materiály vracíme na trh, kde se mění na nové produkty. Více než 99 procent elektroniky odeslané ke zpracování je recyklováno.

Program zpětného odběru a recyklace společnosti Cisco umožňuje správně zlikvidovat produkty, které dosáhly konce své užitečné životnosti. Program je otevřen všem uživatelům zařízení Cisco a zařízení značek převzatých společností Cisco.

Program zpětného odběru a recyklace společnosti Cisco nabízí následující výhody:

  • Zařízení vrácené společnosti Cisco je zlikvidováno způsobem bezpečným pro životní prostředí.
  • Procesy likvidace odpovídají všem platným předpisům.
  • Přijímají se veškeré produkty značky Cisco.
  • Po předchozím schválení společnost Cisco pracuje se zákazníky na likvidaci konkurenčních nebo jiných IT produktů. Pro získání schválení se obraťte na ciscorecycling@external.cisco.com.

Na požádání může společnost Cisco zajistit certifikát o zničení u zařízení vráceného v rámci programu zpětného odběru a recyklace společnosti Cisco.

Zdroje