Centar sa podacima
Smanjite troškove i pojednostavite operacije

Cisco arhitektura objedinjenog centra sa podacima nudi holistički pristup dizajniranju, radu i isporuci IT usluga. Ovaj pristup olakšava IT sektoru da integriše postojeća spremišta tehnologija i da:

  • Brže odgovori na poslovne zahteve
  • Smanji kapitalne izdatke i troškove rada
  • Pojednostavi IT operacije

Cisco objedinjeni centar sa podacima obezbeđuje izvanrednu fleksibilnost arhitekture u preduzeću ili okruženjima dobavljača usluga. Ovaj objedinjeni okvir podržava različite ciljeve centra sa podacima, kao što su:

  • Konsolidacija i virtuelizacija
  • Privatni cloud computing
  • Primena ili infrastruktura kao usluga
  • Veliki podaci

Dokazana poslovna vrednost

Cisco isporučuje komponente centra sa podacima od 2007. Za to vreme, brojne potvrde klijenata su dale dokaz o poslovnoj vrednosti koju Cisco rešenja centra sa podacima mogu da kreiraju, uključujući:

Saznajte kako su drugi klijenti povećali poslovnu vrednost i stekli prednost pomoću Cisco rešenja centra sa podacima.

Prikaži studije slučajevaPovećajte inovaciju centra sa podacima

Saznajte koje moćne tehnologije povećavaju profit. (PDF - 150 kB)

Pročitajte članak

Primenite Cloud Computing strategiju

Isporučite softver i platforme kao uslugu da biste smanjili troškove i pojednostavili operacije.

Saznajte više