การสื่อสารแบบครบวงจรการดูเนื้อหาต่อไปนี้ต้องใช้ Adobe Flash Player เวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้แอพพลิเคชัน JavaScript

เรียกใช้ Flash Playerติดต่อขอข้อมูล

เข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้ Cisco Collaboration

เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ กำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์ และแบ่งปันประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมร่วมกับเพื่อนๆ ผ่านกลุ่มผู้ใช้ใหม่ซึ่งเป็นลูกค้า Cisco

เข้าร่วมทันที

การให้สิทธิใช้งานที่ยืดหยุ่น ไม่ยุ่งยาก และคุ้มทุน

ให้สิทธิใช้งานระบบการสื่อสารแบบครบวงจรแก่ผู้ใช้เป็นรายบุคคลด้วยการให้สิทธิใช้งานการเชื่อมต่อผู้ใช้

ติดต่อคู่ค้า

ร่วมสนทนา

เยี่ยมชม Collaboration Community เพื่อค้นหาคำตอบ คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และมุมมองที่แท้จริง

อ่านรายละเอียด

หนึ่งวันในชีวิตการขายแบบมืออาชีพ

ค้นหาวิธีการประสานการทำงานร่วมกันที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการขายแบบมืออาชีพ มุ่งสู่ยอดขายที่สูงขึ้นและได้กำไรมากขึ้น

อ่านรายละเอียด(วิดีโอ - 3:57 นาที)ประสบการณ์การสื่อสารรูปแบบใหม่

ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าทั่วโลก, พนักงานภาคสนาม, เครือข่ายทางสังคม, การใช้วิดีโออย่างแพร่หลาย และการใช้ข้อมูลมากเกินไป: ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องปกติแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ในการรับมือกับความซับซ้อนทางธุรกิจ Cisco Unified Communications ได้เชื่อมโยงบุคคล ข้อมูล และทีมงาน ซึ่งช่วยให้สามารถประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วย Cisco Unified Communications บริษัทของคุณสามารถ:

  • เชื่อมโยงเพื่อนร่วมงาน, คู่ค้า, ผู้ขาย และลูกค้ากับข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาต้องการ
  • เข้าใช้งานและแลกเปลี่ยนวิดีโอด้วยกันบนเดสก์ทอป บนท้องถนน ตามความต้องการได้ง่ายเหมือนกับการโทรศัพท์
  • ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของทีมที่ดีขึ้น, นำมาซึ่งบุคคล, กลุ่มทำงานเสมือนจริง และนำทีมมารวมกลุ่มกันได้รวดเร็ว
  • ทำให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ขยายเครือข่ายองค์กร เพื่อให้พนักงานภาคสนามสามารถทำงานได้ทุกๆ ที่
  • สร้างสรรค์สิ่งใหม่ภายในห่วงโซ่การสร้างมูลค่าโดยผนวกรวมการประสานการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในแอพพลิเคชันและกระบวนการทางธุรกิจ

การประสานงานการทำงานร่วมกันด้วยความมั่นใจ

Cisco Unified Communications มอบประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงในทุกๆ พื้นที่ทำงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณ:

  • มีวงจรการขายและการบริการลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น
  • ลดเวลาที่ใช้ตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และวางจาหน่ายสินค้าให้สั้นลง
  • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วขึ้น
  • สนับสนุนให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้น
ตัวอย่างทางธุรกิจ

นับตั้งแต่การประหยัดต้นทุนไปถึงประสิทธิผล ความคุ้นเคยกับลูกค้าและนวัตกรรม ศึกษาว่า Cisco Unified Communications มีโซลูชั่นที่น่าสนใจให้ตรงกับความต้องการด้านธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ติดต่อขอข้อมูล